Jogszabályok

A NAVA működését a NAVA-törvény és kapcsolódó jogszabályok határozzák meg.

NAVA-törvény A NAVA-törvényt, azaz a 2004. évi CXXXVII. törvényt a Nemzeti Audiovizuális Archívumról az Országgyűlés a 2004. december 20-i ülésnapján fogadta el. A törvény célja, hogy biztosítsa a rádiós és televíziós műsorszámok gyűjtését, nyilvántartását, megőrzését és a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tételét annak érdekében, hogy a jövő nemzedékei korhű képet kapjanak a jelen és a múlt eseményeiről, társadalmáról és kultúrájáról.

117/2004. (IV. 28.) Kormány rendelet a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 38. §-ának (5) bekezdésében szabályozott szabad felhasználás esetében a nyilvánosság egyes tagjaihoz való közvetítés és a számukra történő hozzáférhetővé tétel módjának és feltételeinek meghatározásáról

52/2007. (V. 17.) GKM-OKM együttes rendelet az audiovizuális műsorszámok felújításának, valamint szolgáltatásának műszaki, minőségi és egyéb követelményeiről

Az audiovizuális örökség védelméről szóló európai egyezmény aláírásáról szóló 2074/2003. (IV. 9.) Kormányhatározat

A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 39. §-a

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény 35. §-a

Az Audiovizuális örökség védelméről szóló ET Egyezmény (Egyezmény) és a 2001/29/EK irányelv Az Európa Tanács audiovizuális örökség promócióját elősegítő átfogó jogalkotási folyamatába szervesen illeszkedő Egyezmény a szerződő felek számára meghatározza azokat a kötelezettségeket és lehetőségeket, amelyek elősegítik az európai audiovizuális örökség megóvását, a mozgóképek kulturális, tudományos és kutatási célú felhasználásának előmozdítását és annak hozzáférhetővé tételét a mind szélesebb közönség számára. Az egyezmény és az irányelv teljes szövege