Érettségi 2017
Gyártási év: 2016 | Adásnap: 2016. november 16.
Időpont: 17:30:41 | Időtartam: 00:26:12 | Forrás: M5 Kultúra | ID: 3090722
Nava műfaj: ismeretterjesztő / oktató műsor 26 perc (Korhatár-besorolás: korhatár nélkül )
Címek Főcím: Érettségi 2017Megállapodásos cím: Érettségi 2017 - Történelem+-
Műsorújság szerinti cím: Érettségi 2017
Fő leírás:
Budapest világvárossá fejlődése a dualizmus időszakában.
Technikai leírás:
A műsorkészítők köre adásonként változó.
Műsorszolgáltatói ismertető:
TÖRTÉNELEM 9. ADÁS
2016. NOVEMBER 16. | SZERZŐ: M5TV.HU

Budapest kialakulása és világvárossá fejlődése.

Történelem 9. adás
A kiegyezés idejére Pest, Buda és Óbuda már gyakorlatilag egy várost alkotott, de a jogi elkülönülés ettől függetlenül megvolt még. Ez számos nehézséget jelentett. Gondoljunk csak bele, mi történt akkor, ha pl. egy pesti ember bűncselekményt követett el Budán? Történt egyszer, hogy egy pesti órásmestert megölt egy budai illetőségű ember, és a rendőrség nem tudott megegyezni, hogy ki nyomozzon? Buda vagy Pest? Vagy a pesti rendőrség intézkedhet-e a Margitszigeten, ami ekkor Óbudához tartozott, ami viszont Pest megye része volt?

Sokan ellenezték is az egyesítést, mondván, hogy elég nehéz egy gyorsan gyarapodó és magyarosodó Pestet a lassan változó és német többségű Budával egyesíteni. 1873-ban azonban megalakul Budapest.

A főpolgármester Ráth, Károly, a polgármester Kammermayer Károly. A főpolgármester a kormánnyal tart kapcsolatot, a polgármester pedig a közigazgatás élén áll.

Ráth Károly azt mondta város ünnepélyes megalakulásakor, hogy a cél az, hogy „az egyesített főváros az országnak oly központját képezze, hol a tudomány és a művészet, ipar és kereskedelem polgári és politikai erény, s hogy Budapest a világvárosok sorában az őt megillető díszes helyet elfoglalja.”

A város 1892-től a székesfővárosi rangot is megkapja. fernc Józseftől, ezzel elismeri, hogy Budapest Béccsel egyenrangú. 1890-re a város Európa 10 legnagyobb városa közé tartozik.

Budapest, mint gazdasági centrum: a lakosság gyarapodása elsősorban a gazdaság gyorsütemű bővülésének köszönhető, ez a két dolog egymást gerjesztette.

Számos malom működik Budapesten, a Monarchia és a Balkán gabonájának nagy részét itt őrlik.

Megjelennek a gyárak: húsipar (Herz), szeszipar (Dreher, Törley), gyárak:

Láng Gépgyár, MÁVAG, Weiss Manfréd Művek), villamosipar: Ganz-vállalatok, Egyesült Izzó.

Mindez a városnak is pénz, s jelzi az ország ipari-agrár országgá válását.

Sőt, a tőkés vállalkozó, nagyvállalkozó megjelenése is fontos jelenség, akik a politikába is bekapcsolódnak.

Bank- és hitelélet

Gazdasági fellendülés nincsen jó bank- és hitelélet nélkül. Ez az alapja a fejlődésnek.

A hitelintézetek tőkéjének növekedése 1867 és 1914 között 14-szeres.

A város szerkezetének kialakulása:

City, belváros. I. és V. kerület, Dunakorzó, bankok, Akadémia, Parlament, Operaház, kulturális, idegenforgalmi, pénzügyi, közigazgatási centrum.

Lakónegyed: Nagykörútig terjed. Nagy bérházak, kis üzletek, egy-két vigalmi negyed, régi polgári lakások. Gyárnegyed: Hungária körút.

Lakókörülmények:

A klasszicista Budapest helyén eklektikus-historizáló arculatú város alakul ki. A századfordulón az összes budapesti ház fele földszintes. 1880-ig a házak csupán egynegyedében van víz, de 1914-re ez már 90%. Vízöblítéses WC és fürdő viszont csak a közép- és felső rétegek kiváltsága.

Gangos házak. bérpaloták és bérkaszárnyák is. 3-5 szobás lakások a jómódúaknak, a háztulajdonos pedig a díszlakásban. Az 1-2 szobás udvari lakásokban kispolgárok, szoba-konyha munkások. A lakásokban cselédek, természetesen leginkább a nagy lakásokban. Ők a ház hátsó lépcsőjét, a cselédlépcsőházat használták.

Különböző társadalmi rétegek egy házban.

De persze vannak munkásnegyedek is, nyomortelepek is a városban. Óriási a kontraszt az Andrássy út bérpalotái és a munkáslakások között.

Az infrastruktúra fejlesztése:

Városi közlekedés. 1866-lóvasút, 1870 – sikló, 1874 – fogas, 1889 – első villamos, 1896 – földalatti. Busz (1915).

Budapest az ország központja is, sőt, mi több, az ország túlontúl Bp. centrikus. Vasútvonalak (MÁV – 1868, majd Baross Gábor, vasminiszter tevékenysége 1864: 1945 km vasút, 1913-ban már: 21806 km)

Hidak: Margit híd (1872-76), Ferenc József híd (1896), Erzsébet híd (1898-1903)

rakpartok kiépítése, sőt, a mai úthálózat jelentős része, és azok szerkezete is ekkor épül, sugár- és körutak.

Csatornázás, központi vízszolgáltatás, gázszolgáltatás, Fővárosi Köztisztasági Hivatal létrejön, telefonközpontok telefonos kisasszonyokkal.

A FKT

Hogyan lehet ennyi mindent, ekkora fejlesztést ilyen rövid idő alatt elérni? Kell egy egységes szemlélet a fejlesztésben. Létrejön a Fővárosi Közmunkák Tanácsa.

A Közmunkatanács feladatai a törvény szerint a következők voltak:

a Lánchíd megváltása,
egy, vagy szükség esetén két új híd építése,
a Duna szabályozása,
fővárosunkban nagy közlekedési fővonalak nyitása,
a szükséges technikai és kisajátítási előmunkálatok költségeinek megállapítása.

Podmaniczky Frigyes 1873-tól 1905-ig a Fővárosi Közmunkák Tanácsa alelnökeként sokat tett Budapest fejlesztéséért.

Millenniumi Ünnepség

A fejlesztésekre ösztönzőleg hatott még az 1896-os millenniumi kiállítás

A nagyszabású kiállítást 520 000 négyzetméteren rendezték meg a Városligetben, melyet Ferenc József nyitott meg 1896. május 2-án. A 240 pavilonban kizárólag magyar eredetű tárgyakat, alkotásokat, gyártmányokat és termékeket mutattak be.

Kulturális élet

Budapest, a kávéházak városa. Centrál, New York, Hadik, Japán, lehetne sorolni, minden sarkon van egy kávéház.

A fiatalok életében komoly felkészülést és elmélyülést igénylő kihívásnak számít az érettségi. Az M5 csatorna, “Érettségi 2017” című műsora elsősorban - de nem kizárólag - nekik szól.

Persze nem pusztán a sikeres vizsgákhoz nélkülözhetetlen ismereteket osztunk meg velük, igyekszünk meg is szerettetni az érettségi tantárgyakat! Ehhez minden lehetséges eszközt csatasorba állítunk. Játékos módon, színes és interaktív műsorszerkesztéssel, látványos stúdióval, emlékezetes animációkkal, filmbejátszásokkal világítjuk meg a nyilvánvaló és a rejtett összefüggéseket.

Napról napra izgalmas utazásra csábítjuk a jövő érettségizőit, de természetesen azokról sem feledkezünk meg, akik - bár túl vannak már e próbán - szeretnék felfrissíteni tudásukat. A Nemzeti Alaptantervet használjuk vezérfonálként, célunk pedig az, hogy a tanulás játék és szórakozás legyen. Ennek érdekében tanulságos történetek, érdekes sztorik, kísérletek és grafikák váltják majd egymást a képernyőn, a főszerepbe pedig a tantárgya "arca", vagyis a tanár kerül. Személyükben érdekes, izgalmas karakterek költöznek a képernyőre, tőlük pedig nemcsak definíciókat, képleteket, elemzéseket, dátumokat és korrajzokat kapnak a nézők, de mélyebb összefüggéseket is felfedünk előttük, olyanokat, amelyekre sokszor nem elég az iskolai negyvenöt perc. A diákokban ugyanis gyakran felmerül a kérdés: "vajon miért szükséges ez az ismeret?" - rendhagyó tanóráink bemutatják nekik, hogyan válik gyakorlati tudássá a tankönyv betűje, hogyan alkalmaz egy mérnök egy képletet, vagy milyen módon hasznosítható egy történelemórán elhangzó példa.

Minden hétköznap 17:30-tól az M5 képernyőjén!
...
Több
Földrajzi név:
Budapest
Pest–Buda

Kiemelt részek

01:51

1873: Pest, Buda és Óbuda egyesülésével létrejön Budapest

04:46

Téma: Budapest világvárossá fejlődése a dualizmus időszakában

06:00

Budapest lakossága, 1720-1913

18:49

Részlet a Magyarország története c. sorozatból

00:15

Érettségi 2017