Gyártási év: 2013 | Adásnap: 2013. december 07.
Időpont: 09:11:17 | Időtartam: 00:26:14 | Forrás: Duna TV | ID: 1755024
NAVA műfaj: ismeretterjesztő / oktató műsor
Főcím: NovumMűsorújság szerinti cím: NóvumCímváltozat: NóvumAlcím: Innováció - tudomány - technológia a 21. században
Műsorújság adatai: (magyar ismeretterjesztő filmsorozat) (12) Feliratozva a teletext 333. oldalán. (színes, magyar ismeretterjesztő filmsorozat) Az új, tíz részes tudományos ismeretterjesztő műsor elsősorban az emberek egészségét, gyógyulását, élhetőbb környezetét befolyásoló innovációs kutatásokkal, eredményekkel valamint a hazai tudásközpontokkal foglalkozik. Az új, tíz részes tudományos ismeretterjesztő műsor elsősorban az emberek egészségét, gyógyulását, élhetőbb környezetét befolyásoló innovációs kutatásokkal, eredményekkel foglalkozik.
Teljes leirat:
- Azt is bebizonyítja, hogy ha van
egy olyan csapat, amelyik
kitűz egy célt maga elé és
következetesen dolgozik azért,
akkor sikerre tudja vinni, azt
amit kitűzött.
Egy lépéssel már közelebb a
kétnyelvűség.
Az Unirea homlokzatán két éve
már kétnyelvű iskola névtábla áll,
talán nem véletlen, hogy elsőként
lépett e tekintetben.
Az iskola az egykori római katolikus
főgimnázium utódja,
az ingatlan ma az erdélyi római
katolikus státus tulajdona.
Úgy tűnik az egyház elérkezettnek
látja az időt arra, hogy egy
katolikus
egyházközeli iskolát hozzon létre
Marosvásárhelyen.
A cél újjászervezni az 1948-ban
felszámolt II. Rákóczi Ferenc
főgimnáziumot.
A helyi és megyei hatóságok
hevesen ellenzik a magyar
tagozat önállósulását.
- Vegyes iskolákban rájövő többlet,
ami arról szólna, hogy tulajdonképpen
maguk a román diákok is kapnának egy
tapasztalatot interkulturalitásból.
Rálátnának arra, hogy igenis a
magyarok elfogadottak, ugyanolyan
jogok,
tehát létezik egy szimmetria és a
szimmetriára való törekvés ezekben
az apró szimbolikus dolgokban,
akkor szerintem egy nagyon
pozitív vonatkozásai volnának
és tényleg akkor lehetne
beszélni arról,
hogy nem jó a szegregáció, mert
az együttélésnek vannak pozitív
hozadékai és akkor elfogadható
volna az arra való törekvés,
hogy ez van, amikor ez nem valósul
meg, akkor ugyanolyan jogos
és elfogadható az is, hogy különálló
oktatási intézmény alakítsunk.
Na már most, ezt milyen
eszközökkel lehet jelezni
azt hogy nem jó a közös iskola?
Szerintem bármilyen eszköz
megengedett, jelzem az erőszakot
kivéve, tehát a polgári
engedetlenségtől, vicces
tiltakozásig, a peres utaktól
egészen a flashmobig bármilyen
eszköz, ami változást hoz.
A politikában nincsen jó eszköz, a
politikában csak hatékony eszköz van.
Na most a politikában a
leghatékonytalanabb dolog
az, amit nagyjából átlátom az
ami Váráshelyen történik,
az, hogy a különböző eszközöket
támogató csoportok
igazából egymást kioltják,
egy idő után nem cselekszik senki
és megáll a cselekvésnek az iránya
és azt mondják, hogy mi még
magunk közt sem értünk egyet,
tehát nincs, amit változtassunk.
A Civil Elkötelezettség Mozgalom
november végén a Maros-megyei
tanfelügyelőség mellett 31 elemi
és középiskolai oktatási intézményt
jelentett fel az Országos
Diszkriminációellenes Tanácsnál,
a kétnyelvű homlokzati tájékoztató
táblák és értesítők hiánya miatt.
- Ez mondjuk közös helyzetbe
hozta valamennyi intézményvezetőt
és érzésem szerint ez a jó megoldás,
mert a közös helyzetre
valószínű, hogy közös megoldás
születik majd, ami kedvező is lehet
a számunkra.
A folyamat úgy tűnik
megállíthatatlan.
Néhány iskolában változik a vezetőség
magatartása, de a legtöbb
igazgató még mindig elhárítja
a számonkérést.
- Váráshely az a város, ahol
tulajdonképpen pengeélen áll minden.
Ahol tulajdonképpen a román
polgármester nagyon jól tudja,
hogy a konfrontációt fenn kell
tartani ahhoz, hogy nyerjen
és azért működhet ez, mert még
nincs eldőlve demográfiailag,
hogy ki a domináns csoport és
persze nem csak demográfiailag,
hanem hatalmilag, szimbolikusan,
hisz bármikor, akár az önkormányzati
pozíció, akár más típusú pozíciók
idézőjelben úgy mondom, magyarok
kezébe kerülhetnek és hát ilyen
szempontból ez a harc mindaddig
fog folyni, amíg nem lesz egy
egyértelmű egyensúly
vagy nem változik meg teljesen
a szemléletmód arra vonatkozóan,
hogy hogyan kell egy ilyen
jellegű várost kezelni.
Marosvásárhelyen 67 óvoda
és iskola van, ahol
érvényesíteni próbálja a
magyarság a kétnyelvűséget.
- Erre kéne törekedjünk és bíztassunk
mindenkit, hogy fogadjanak el
minket is, hogy egyenrangú legyen
a magyar gyermek a román
gyermekkel, mi nem szabad
hibázzunk, mi többet kell dolgozzunk,
többet kell bizonyítsunk, mondjuk
ez nem rossz dolog,
mert jobban megedzünk, de
még egy kicsi idő elkel teljen,
hogy valóban minden jó legyen.
Vitathatatlan, hogy a nemzetpolitika
mindenkori kulcskérdése az oktatás
és nem kerülheti el a közösség
figyelmét, hogy éppen ennek a
gyökerei váltak bizonytalanná
az utóbbi években, kérdés, hogy
a marosvásárhelyi magyarság
szembe tud-e menni a román többség
tudatos térfoglalásával
vagy önkéntelen eöladással
beletörődik a térvesztésbe?
- Köszöntöm önöket.
Ez a Novum, a innováció, a tudomány
és a technológia magazinműsora.
Mai adásunkban az innovációt
támogató megoldásoké a főszerep.
Lássuk rövid ajánlónkat!
Pincétől a padlásig.
Bejártuk az MTA nemrégiben átadott
új Természettudományi
Kutatóközpontját.
Segítő kéz.
Egy újabb vállalkozás a
hazai innováció támogatására.
A suli kedvence.
Világszínvonalú
fizika-, és kémialaborok
a budapesti Leövey gimiben.
Pont Inno és inkubátor program.
Innovációmenedzsment
banki támogatással.
Ti jöttök!
Elektromosautó-fejlesztés
a Debreceni Egyetem
Villamosmérnöki és
Mechatronikai Tanszékén.
Az akadémiai intézmények és az
egyetemi kutatások megújításának
egyik legjelentősebb állomása
a közelmúltban átadott
új Természettudományi Kutatóközpont.
Ma meghívom önöket, jöjjenek,
nézzünk körül a ma még üres,
ám hamarosan hat különféle
kutatóintézet munkatársaival
benépesülő szuperközpontba.
- Ez már a XXI. század.
Talán így lehet
összegezni a véleményeket
a Magyar Tudományos Akadémia
Természettudományi Kutatóközpontja
új épülete kapcsán.
Több mint 40 éve nem volt
az Akadémia szervezésében
ehhez legalább nyomaiban
hasonlító beruházás Magyarországon.
Persze egy akadémiai elnök számára
ez álmatlan éjszakákat is jelent.
- Egy ilyen beruházásba belevágni,
és úgy, hogy a finanszírozási
konstrukciót időközben változtatjuk,
és hát... én voltam abban a
helyzetben, akinek kérni kellett.
Természetesen voltak
álmatlan éjszakáim emiatt,
de ésszerű volt a kockázat, sőt
a kormány nagyvonalúsága miatt
ez a kockázat nullára csökkent,
hiszen a miniszterelnök úr
bejelentette a közgyűlésen,
hogy azt az összeget,
amibe az az épület került, ezt nem
kell az Akadémiának visszafizetnie.
- Az épületnek a
kutatás szempontjából
nem a legmeghatározóbb
színtere a hangversenyterem.
Mert ilyen is van.
És ha már lúd, legyen kövér.
Ha már hangversenyterem,
akkor legyen csúcsminőségű.
- 100:200 arányban megosztható.
Ide méretezett akusztikával
és hangosítással rendelkezik,
és egymástól függetlenül
működtethető a két része,
amennyiben ezekkel a mobil
falakkal kettéosztjuk a termet.
A színes betétek, amit
az oldalfalakon látunk,
azok egyrészt építészeti
elemek mint szín,
másrészt pedig az akusztikai
méretezésnek az eredményeképpen
kerültek be a falakba. Amit
az álmennyezeteken látunk,
a fekete betétek azok szintén
akusztikai funkcióval bírnak.
Ezzel értük el azt, hogy
nincsenek rossz helyek a teremben.
- Amíg a közönség odalenn
komolyzenei koncertet hallgat,
fönn, a legfelsőbb
szinteken csendben dolgoznak
a motorok, műszerek,
vezérlőberendezések.
Működhetnek e laboratóriumok,
mind a 156 vegyifülke,
és minden más berendezés is.
- Ide csak azért
jöttünk, hogy megmutassam,
tulajdonképpen igazoljam
azt, amit lent elmondtam.
Ezeken a csöveken, amiből ugye
156 darab van a 156 vegyifülkéhez,
távozik az a levegő, amit
a vegyifülkékből elszívunk.
Amit sajnos nem tudok megmutatni,
azt a szép koracél erdőt,
ami efölött a szint
fölött kint van a tetőn.
Ami ugye ezeknek a
szellőzéseknek a zajcsillapítását,
és hát ugye magát a ventillátort
tartalmazza ott kint a tetőn.
A biztonságról egy néhány szót.
Az épület több tűzszakaszból áll.
Gyakorlatilag ahogy
átlépünk egy ilyet,
ami mondjuk itt ez
a födém esetünkben,
ott mindenhol van egy
elektromos tűzcsappantyú,
ami azt jelenti, hogy ez
bizonyos hőmérséklet fölött lezár,
és nem engedi tovább terjedni
tűzszakaszokon át a tüzet.
Ez már csak ilyen
biztonsági oldali adalék.
A gépház az magáért beszél.
A tisztasága, az összerakottsága
és a rendezettsége az az,
amilyennek ma egy ilyen épületben
a gépháznak ki kell néznie.
- Az új intézet a
Műegyetem és az ELTE
közvetlen szomszédságában
helyezkedik el.
Az ember a XXI. században a
végeláthatatlan videókonferenciák
korában azt gondolja, hogy
ez nem számít. Pedig mégis.
Nem is akármennyire.
- Azáltal, hogy a kutatóközpont ide,
a Lágymányosi Campusra költözik,
ezáltal része lesz egy
olyan kutatói közösségnek,
amelyet részben az
ELTE, részben pedig
a Budapesti Műszaki Egyetem
kutatói képviselnek.
És így becsléseink szerint
ez a kutatói közösség
összességében elérheti
az ezer fős létszámot is.
- A várakozás a kutatók körében
úgy tűnik igencsak felfokozott.
- Én úgy gondolom, hogy ez az
új épült a tudós közösség számára,
illetve a mi kutatóintézetünk számára
egy kvázi új honfoglalás
tulajdonképpen.
Egy teljesen új épületbe kerülünk,
amellyel mind meg kell ismerkednünk.
Meg kell tanulnunk
használni, de azt hiszem,
hogy ha körbenéznek önök
is itt, akkor látják,
hogy ez abszolút modern, és a...
XXI. század kívánalmainak megfelelő
épületet hoztak itt létre a tervezők,
hiszen egy fantasztikus
új környezetbe kerülünk.
Ez a környezet egyébként össze
nem hasonlítható a jelenlegivel.
Úgyhogy ennek megfelelően a
várakozás egészen kiemelkedő.
- Nagy örömmel jövünk
kollegáimmal ide az új campusra,
ugyanis nem csak az új épület, ami
tényleg gyönyörű, lesz itt jelen,
hanem két egyetem
közelségébe is kerülünk,
az Eötvös Loránd Tudományegyetem,
és a Műszaki egyetem közelségébe.
És már a főigazgató úr
kezdeményezésére
olyan kooperációk alakultak ki,
amelyek biztosítják azt,
hogy az akadémia a két
egyetemmel tulajdonképpen
egy kritikus tömeget tudjon
elérni, ami azt jelenti,
hogy az egyes egyetemen, vagy
akadémián meglévő műszereket
közösen tudjuk használni, ez
nagyon javítja a hatékonyságát.
Új műszerek vásárlása esetében
pedig a három résztvevő
együtt tud majd pályázni,
ami azt jelenti,
hogy nagyon nagy esélyünk lesz,
hogy akár az egyetemre,
akár az akadémiára olyan új
műszereket tudunk megvásárolni,
amit külön-külön eddig nem tudtunk,
ősszegében is, és minőségében is.
- Az ünnepi pillanatok elmúlnak.
A Magyar Tudományos
Akadémia történetében
bizonyára jelentős
eseményként kerül be
az új Természettudományi
Kutatóközpont.
És az élet persze megy tovább.
- A következő nagy beruházás
az a Bölcsészet és
Társadalomtudományi Kutatóház
megépítése, amelyhez a telket
megvettük a Vaskapu utcában, Pesten.
A tervezés folyamatban van,
és 2015-ben remélem,
hogy átadják azt az épületet,
és a kutatók, amikor már készen lesz,
akkor örömmel fogják
fogadni azt az épületet,
ami szintén az
egyetemek közelében lesz,
és az egyetemek, és az
Akadémiai Kutató Intézeteknek
a sokkal szorosabb
együttműködése megvalósul ott is.
- Hamarosan ellátogatunk
egy elképesztő középiskolába,
és egy sikeres kutatásokkal
teli egyetemre is.
Előbb azonban azok figyeljenek,
akik épp induló vállalkozásuk
talpra állításán dolgoznak.
10 százalék ötlet, a többi
támogatók, befektetők,
és némi szerencse kérdése.
Az új ötletek megvalósítása
bizony nem könnyű feladat
egy frissen alakuló vállalat számára,
ezért minden segítség jól jöhet.
Egy nemrég indult
hazai vállalkozás célja,
hogy az ígéretes tehetségeket
felkutassa és mentorálja.
- Egy nemrégiben alapított
magyar vállalkozás célja,
hogy elősegítse innovatív magyar
termékek piaci megjelenését.
Az alapítók hisznek abban,
hogy a magyarok kreativitása
a világon egyedülálló, és
az innovatív magyar termékek
az egész világon versenyképesek.
- Olyan innovációkat és
találmányokat karoltunk fel,
amelyek az energia, az energetika,
és az alternatív energia területén,
másrészt a recycling, a
szemétfeldolgozás területén,
és az egészségügyben és
a gyógyszerfejlesztésben
teljesen unikális termékek.
Fontos, hogy mindegyik
terméket leteszteljük,
és saját magunk elkezdjük gyártani,
hogy termékeink legyenek,
meg tudjuk ezt mutatni
főképp olyan partnereknek
nemzetközileg, akikkel
most együtt dolgozunk.
- Fakezelés, biogáz
alapú energiatermelés,
zöld jégmentesítő technológia,
papírhulladékból készített építőelem,
funkcionális takarmány, vagy
intelligens élelmiszerek.
Csak néhány példa az alig
egy esztendős vállalat által
támogatott innovációkból.
- Folyamatos mentorálás,
folyamatos gondoskodás valósul meg
azon túl, hogy
forrásokat is biztosítanak
a már kezdetleges formában meglévő
termék továbbfejlesztéséhez.
Szükséges egy kapcsolati tőke,
egy kapcsolati háló,
amit a feltaláló részére
az ilyen fajta társaságok
tudnak hozni és biztosítani.
- Az első esztendő eredménye
az az innovációs díj is,
amit szintén feltörekvő
kreatív fiatalok kapnak.
- Ezt a díjat azért hoztuk létre,
hogy támogassuk azokat a fiatalokat,
akik azt hiszik, hogy meg tudják,
és meg akarják váltani a világot.
Ez nemcsak arról szól,
hogy adunk egy díjat,
hanem felkaroljuk, amennyire lehet,
segítünk nekik abban,
hogy a termékeiket
tovább tudják fejleszteni,
gyártani tudják, és
el tudjuk juttatni oda,
hogy felhasználni lehessen.
- Az első díjazott csoport ötletét
nehéz kategóriákba gyömöszölni.
Innovatív, környezetbarát
reklámfelület
és művészi alkotás egyben ez a
látványos, interaktív térburkolat,
amelyet elsőként Monor város
közterein csodálhatunk meg.
- Elsősorban egyedi művészeti
tervezéssel foglalkozunk,
ez a fő profilunk. Nagyon sok
helyspecifikus dolgot készítettünk,
és jellemző az, hogy
általában nagyobb léptékben,
tehát nem dizájn tárgyakat
készítünk, hanem valamilyen
építészeti összefüggésben
tálalható munkát.
- Az ötletünk egy
integrált macskakő,
egy ilyen kis
blokkelem-rendszer volt,
ami azért volt szerethető
számunkra, mert amellett,
hogy be tudott simulni a városnak
a már viszonylag kialakult
belvárosi struktúrájába,
olyan kortárs grafikával ellátott
információk lerakására volt
lehetőség, amiben a városnak
a saját kis sztorijait
tudtuk visszamondani.
- Hamarosan a Debreceni
Egyetem Villamosmérnöki
és Mechatronikai
Tanszékére látogatunk,
előtte azonban hadd mutassam
be Önöknek a suli kedvencét:
300 millió forintból
500 négyzetméteres
ultramodern laboregyüttes.
A kémia szertárban
450 különböző kísérlethez
szükséges eszközök és vegyszerek.
Profi biztonsági berendezések,
asztali kamerarendszer,
digitális tábla.
Ha hiszik, ha nem, nem egy
gyógyszervállalat beruházásáról
beszélek, hanem a budapesti
Leövey Klára Gimnázium
természettudományos laborjairól.
Itt oktatják a pedagógusok
12 iskola tanulóit a kémia, a fizika
és a biológia rejtelmeire, nem
mindennapi körülmények között.
- Ebbe az a poén, nem az, hogy
itt zenét hallgatunk, bár az is,
hanem itt van oszcilloszkóp,
és ezeket a hangokat
oszcilloszkópra föl lehet
tenni, és meg lehet nézni,
hogy a különböző,
mondjuk egy fagottnak,
vagy egy klarinétnak
miben más a jelalakja.
- A Leövey Klára Gimnáziumban
nem számít furcsának,
ha a fizikatanár az óra közepén
elkezd játszani az orgonán.
Sőt, a 2011-ben átadott
természettudományos labor
még további érdekességeket
tartogat a tanulni vágyó diákoknak.
- Elég sok különleges van.
Vannak nagyon jó kis optikai padok,
hélium-neon lézer is. Van egy
elég összetett, érdekes berendezés,
egy kis laptop, amihez
rengetegféle szenzor csatlakozik,
tehát a feszültségméréstől
a mágneses téren keresztül,
a CO mérésen át ezer féle
lehetőségünk van.
- A labor az Európai Unió szociális
alapjának 300 millió forintos
támogatásával valósulhatott meg.
A korszerű eszközök pedig
egészen új utakat nyitottak meg
az érdeklődő fiatalok számára.
- Jó! Tehát milliszekundum.
Jó, három mérés kéne,
minden egyes tömeghez.
Jó? Köszönöm.
Merci?
Három mérés.
Kicsit zajos? Igen, igen, igen, igen.
Hát, a párok beszélgetnek egymással.
Vitáznak, hogy miben mér,
miért így csinálják.
- A fizikaórán mindig
kötelező elem a kísérletezés,
mivel így a diákok jobban átlátják,
és könnyebben
megjegyzik a tanultakat.
Persze, az sem mellékes,
hogy a látványos kísérletek
rendkívül szórakoztatóak.
- Ha durran, a
füstöl, ha büdös, ha...
Tényleg, hogyha valami nagy
attrakció van, azt szeretik.
Szeretik, amikor bedugom
a drótot a 220 voltba,
és megsütöm a kolbászt
két villa között.
- Több iskola is kérdezte,
és mi magunk is tapasztaltuk,
hogy van olyan gyerek,
aki hiányzik a héten,
de ha tudja, hogy laborórája lesz,
akkor arra a napra meggyógyul.
- Bár úgy tűnhet, hogy a labor
egyesekre gyógyító erővel hat,
azért azt a diákok is elismerik,
hogy mit sem érnek a drága eszközök,
ha nem áll mögöttük egy
tehetséges pedagógus.
- Én nagyon örülök, hogy
ilyen felszerelt az iskola,
de ez a tanártól is függ,
tehát elméleti részét is
ugyanannyira élvezem, viszont a
kísérletekkel pedig látjuk élőben,
nem pedig csak beszélünk róla.
- A mai órán fénykapuk
segítségével mérjük a gyorsulást.
A kocsiba súlyokat pakolunk, és a
hátuljára is súlyt nehezítettünk,
ezáltal tudunk mérni.
Az időt ezzel a
smart timer-rel mérjük,
s ebből tudunk adatokat
valójában levonni.
- Engedd el a kiskocsit,
nézd meg, hogy mit fog csinálni.
- Egy biztos, már az
előző évben, úgy gondolom,
hogy kezdett beérni a labor
munkája, tehát már nemcsak
kerületi vagy fővárosi
természettudományos
versenyeredményeink, hanem több
tárgyból, biológiából, kémiából,
illetve fizikából országos
döntős helyezéseink is voltak.
Kiemelném, hogy ezek elsősorban
nem az elméleti tudást nézték,
hanem a laboratóriumi
gyakorlati készségeket.
- Itt elhelyezem a golyókat.
Hallgassuk!
- A sikeres diákok mögött
pedig lelkes tanárok állnak,
akik, korszerű
felszerelés ide, vagy oda,
egyáltalán nem sajnálják
szétszedni az otthoni szekrényüket
egy kísérlet kedvéért.
- Minden iskolában volt ilyen eszköz,
úgy hívják, hogy Galilei-lejtő.
Ebben az iskolában is volt ilyen, de
már csak a golyóindítót találtam meg.
És annyira kellett
volna, hogy megcsináltam.
Lelassítom ugye, a
golyóknak a mozgását,
szép lassan legurulnak a lejtőn,
és hát ez a szekrényajtóból...
A spájzunkban állt mindig ez a
szekrény, ebből a szekrényajtóból
gyalultam bele négy kis vályút, hogy
a golyók le tudjanak rajta jönni.
- Az óra végeztével a diákok
szögre akasztják köpenyüket.
A nap során szerzett új
tanulmányi élményeket azonban
hazaviszik magukkal. Függetlenül
attól, hogy egy modern eszköznek,
vagy egy szekrényajtónak köszönhetik.
- A Nemzeti Innovációs Hivatal
új szolgáltatás elindításával
támogatja kutatás-fejlesztéssel
és innovációval foglalkozó
intézményeket, elsősorban a hazai
kis- és középvállalkozásokat.
A hivatal térítésmentesen
nyújt szakmai segítséget,
többek között pályázatíráshoz,
szerződéskötéshez.
Komplex innovációs
szolgáltató rendszer,
amely szakmai támogatást
nyújt a kutatás-fejlesztéssel
és innovációval foglalkozó
intézményeknek. Ez a Pont Inno.
Ehhez a rendszerhez
csatlakozott december 2-án
egy együttműködési
szerződés aláírásával
a Magyar Export-Import Bank Zrt., és
a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
- A hivatal szempontjából ez
a megállapodás azért is fontos,
mert itt most egy olyan
konstrukcióba tudjuk bevezetni
az induló innovatív cégeket,
amik nagyon fontosak
a nemzetközi piacra jutáshoz.
- Ezt a segítséget a
Pont Inno szolgáltatás
innovációs menedzsment
jellegű tanácsadással,
és tájékoztatással nyújtja.
- A szolgáltatás alapvetően nem
önmagában nyújt finanszírozást,
hanem tájékoztatást nyújt a
vállalkozásoknak abból a tekintetből,
hogy milyen finanszírozási
lehetőségek állnak rendelkezésre.
- A Magyar tudomány Akadémián
megkötött együttműködés értelmében
a rendszer a továbbiakban a hazai
kis- és középvállalkozások
innovációs projektjeihez
szükséges tőke előteremtésében is
segítséget nyújthat.
- Rendkívül olcsó, és
rendkívül kedvező feltételekkel
nyújtott hitelekkel, és
rendkívül jó paraméterekkel
és kedvező feltételekkel
nyújtott garanciákkal
és biztosításokkal
támogatjuk a vállalkozásokat.
- Ez akár a piaci kamatszintnél
40-50 százalékkal alacsonyabb
kamat melletti hitellehetőséget
jelenthet a vállalkozások számára.
- Exim-nek az alapvető célkitűzése
az exportpiacokra történő belépés,
illetve az exportpiacokon történő
további térnyerés elősegítése
a magyar vállalkozások, elsősorban
kkv-k tevékenységének a segítése.
- A Magyar Export-Import Bank Zrt. és
a Magyar Exporthitel Biztosító Zrt.
már több száz vállalkozásnak
nyújtott kedvezményes hitelt,
többek között a Magyar Suzuki Zrt.
egyik beszállítójának is,
ezzel közvetett módon elősegítve
a cég még hatékonyabb működését.
- Egy-egy új autó értékében
minimum egyharmaddal ott vannak
a hazai beszállítóink is, akik
számára főleg egy-egy új modell
prototípusának gyártásához
jelentős előkészületeket
kell tenniük,
és ezek az előkészületek
igencsak forrásigényesek.
- A Pont Inno
szolgáltatáshoz hasonlóan
a Technológiai Inkubátor
Program is támogatást nyújthat
az induló kis- és
középvállalkozásoknak.
- Egy nagy karrierre hivatott
pici vállalkozásnak segítsünk
az élete legkorábbi szakaszában.
Van, ahol egyébként
nem is inkubátornak,
hanem melegháznak
hívják ezt az intézményt.
Most négy inkubátor nyerte el
az Akkreditált Technológiai
Inkubátor címet.
Azt szeretnénk, hogy
ezek az inkubátorok
nagyon sikeresek legyenek.
- A Nemzeti Innovációs Hivatal
szakmai támogató tevékenysége
nagyban hozzájárulhat a
kis- és középvállalkozások
sikeres működéséhez.
Az újonnan megkötött együttműködés
pedig tovább szélesíti
az ezen tevékenységekre
irányuló kezdeményezéseket.
25 doktori iskola, több,
mint ezer főállású kutató,
15 kar, 31 ezer hallgató. A
színvonalas egyetemi oktatás mellett
kutatási projektek,
tehetséggondozó programok várják
Debrecen egyetemistáit. Az országos
" Ti jöttök" program keretében
az egyetem Villamosmérnöki
és Mechatronikai Tanszékének
egyik büszkeségét ismerhetik meg.
A kicsi 6 éves, egyedi
elektromos hajtással rendelkezik,
és 6 másodperc alatt éri
el a 100 km/órás sebességet.
- A Debreceni Egyetem Műszaki Karán,
a Villamosmérnöki és
Mechatronikai Tanszéken
6 évvel ezelőtt kezdődött el
az elektromos autók fejlesztése.
- Ezek az elektromos autók
az alternatív hajtású autók
kategóriájába tartoznak.
Hallgatók, illetve oktatók
foglalkoznak a fejlesztésével.
Jelenleg napelemes autót,
illetve akkumulátorral hajtott
autókat fejlesztünk. Illetve
a négy éves munka eredményeként
tavaly egy szabadalmat
adott be az egyetem,
amely elektromos
hajtású autókról szól.
- Az autó érdekessége, hogy
váltóáramú motort táplálnak
egyenárammal működő akkumulátorról,
amelyet egy frekvenciaváltó
tesz lehetővé.
Ezek az egységek egyszerű,
boltban kapható termékek.
Az innováció az egységes programozási
és kapcsolási módjában van,
amely váltóáramú motor
teljesítményénél akár
200-300 százalékos kihasználást
tesz lehetővé több percen belül.
- A csapatnak van
egy hallgató vezetője,
ő a fő szerelő, hogy így mondjam,
és ő szervezi a hallgatói munkákat,
illetve a csapatban 3-4 oktató is
segít különböző szakterületekről,
...
Több
Közreműködők:

Személyek

03:48:17

Pálinkás József, elnök, Magyar Tudományos Akadémia

03:51:25

Keserű György, főigazgató, MTA Természettudományi Kutatóközpont

03:51:51

Soós Tibor, megbízott szakmai igazgató, MTA Természettudományi Kutatóközpont

03:52:27

Buday László, igazgató, Enzimológiai Intézet, MTA Természettudományi Kutatóközpont

03:55:17

Dr. Böjthe Kálmán, elnök-vezérigazgató, Blue Seven Group

03:56:05

Botos Viktor, ügyvezető igazgató, Hipavilon Kft.

03:57:15

Bozsó Melinda, tag, Szövetség `39

03:57:35

Baróthy Anna, tag, Szövetség `39

03:59:06

Barabás Péter, fizikatanár, laborvezető, Leővey Klára Gimnázium

04:00:43

Székely Péter, matematika-, fizikatanár, Leővey Klára Gimnázium

04:01:23

Sebőkné orosz Katalin, mb. igazgató, Leővey Klára Gimnázium

04:01:43

Morris Kristóf, tanuló, Leővey Klára Gimnázium

04:02:18

Viczián Viktória, tanuló, Leővey Klára Gimnázium

04:05:07

Korányi László, megbízott elnök, Nemzeti Innovációs Hivatal

04:05:35

Turóczy László, versenyképoességért felelős helyettes államtitkár, Nemzetgazdasági Minisztérium

04:05:58

Nátrán Roland, vezérigazgató, EXIM Bank

04:06:51

Dr. Urbán László, vezérigazgató-helyettes, Magyar Suzuki Zrt.

04:09:00

Dr. Husi Géza, docens, Debreceni Egyetem

04:10:09

Király István, hallgató, DEMK

04:10:21

Vitéz Attila, oktató

04:10:58

Tóth Xénia, Erzsébet, hallgató, pilóta

Kiemelt részek

03:47:39

Pincétől a padlásig

03:10:24

Novum: Innováció - tudomány - technológia [Nóvum]

03:32:04

Novum: Innováció - tudomány - technológia a 21. században [Nóvum]