Gyártási év: 2013 | Adásnap: 2013. október 20.
Időpont: 06:55:05 | Időtartam: 02:04:15 | Forrás: M1 | ID: 1717716
NAVA műfaj: információs magazin
Főcím: Család-barátMűsorújság szerinti cím: Család-barát hétvégeAlcím: Hétvége
Műsorújság adatai: Szolgáltató magazin Benne: Híradó, sporthírek, időjárás-jelentés Feliratozva a Teletext 111. oldalán. (54 perc) Nincs család barát nélkül. Ezt jól tudjuk, s nincs család tanácsadás, szolgáltatás nélkül. Szolgáltatunk, tanácsot adunk, tájékoztatunk, segítünk. Modern gyorsan és állandóan változó világunkban tájékozottnak kell lennünk. Egészségügy, oktatás, mit tegyenek a nyugdíjasok, mit, hogyan lehet olcsóbban megvalósítani, adó tanácsadás, segítség babáknak, mamáknak, szabadidős tanácsok és sok minden más a nézőknek. Várjuk telefonjaikat, leveleiket, minden kérdésre azonnal válaszolunk. Tanácsadások: milyen hiteleket vegyünk fel, melyik pénznemben takarékoskodjunk, hogyan fogadhatunk örökbe gyerekeket, hová utazzunk, mit sportoljunk, mi vár a nyugdíjasokra? S sorolhatnánk tovább. Lesz élő telefonkapcsolat, azonnali ügyintézés. Szakértőink előtt az adott témában nincs megoldhatatlan feladat, sőt műsor után is a nézők rendelkezésére állnak. Amennyiben érdekes a téma, a műsor után kezdődő Kívánságkosárban még az adás napján választ kapnak kérdéseikre. A Család-Barát műsorvezetőit nézőink már jól ismerik. Barkó Judit, a célratörő, örökké kutakodó, amolyan mindenhez értő személyiség. Ciprusz Éva megannyi területen dolgozott, azt viszont kevesen tudják róla, hogy a szabadidős programok hozzáértő szakembere. Károlyi Gabriella - a meteorológia mindenese, a jó és rossz idő megjósolója - most új szerepkörben mutatkozik be: műsort vezet, s háromgyerekes családanyaként a baba-mama pillanatok kiváló ismerője. Gáspár Monika fő területe az oktatás lesz. Nincs család barát nélkül. Ezt jól tudjuk, s nincs család tanácsadás, szolgáltatás nélkül. Szolgáltatunk, tanácsot adunk, tájékoztatunk, segítünk. Alkotók: Törköly Róbert - rendező Réz Bálint - operatőr Kovács Márk - operatőr Barkó Judit - műsorvezető Ciprusz Éva - műsorvezető Károlyi Gabriella - műsorvezető Gáspár Mónika - műsorvezető Farkas Beatrix - műsorvezető Gáspár Mónika - felelős szerkesztő Sárvári Erika - felelős szerkesztő
Teljes leirat:
Szeretettel k�sz�ntj�k
kedves n�z�inket.
- J� reggelt k�v�nunk. Egy igazi nagy
csal�d-bar�t h�tv�gi m�sorban.
- Merthogy Sajg�l Erika �s
Kov�cs Istv�n �gy gondolta,
�s j�l gondolta, hogy elhoz
gyerekeket, unok�kat,
n�v�reket, rokons�got,
szeretteket,
mondhatn�k, hogy saj�t szak�csot is,
de ez az�rt bonyolultabb.
- Bar�tokat, akik tudnak zen�lni, meg
akik j� kis t�rt�neteket tudnak
r�luk is meg magukr�l is.
- Meg hallgatnak is zen�t,
seg�tenek sportolni esetleg,
nagyon sokan lesz�nk.
- Sz�val ilyen sz�nes d�lel�ttel
v�rjuk �n�ket, semmi m�s
feladatuk nincs, mint vel�nk tartani.
H�t tegyenek �gy.
50-60 Mrd Ft-tal is t�bb p�nz
maradhat a csal�dokn�l j�v�re.
Parlament el�tt a csal�di
ad�kedvezm�ny kisz�les�t�se.
Munk�t �s kenyeret �g�rt
mindenkinek Mesterh�zy Attila
az MSZP kongresszus�n.
Boldogg� avatt�k S�ndor Istv�n
szal�zi szerzetest.
1953-ban kiv�gezt�k, mert a tilt�s
ellen�re hittant tan�tott.
J� reggelt k�v�nok! J�v�re
50-60 Mrd Ft-tal is t�bb p�nz
maradhat a magyar csal�dokn�l,
ha a parlament elfogadja a
korm�ny javaslat�t a csal�di
ad�kedvezm�ny kisz�les�t�s�r�l.
A csal�di ad�kedvezm�nyt
eddig mintegy 600 ezer
csal�d vette ig�nybe,
2014-t�l viszont mintegy 900 ezer
csal�dra, majdnem 5 milli�
�llampolg�rra vonatkozik majd.
- Gyertek csajok, ter�ts�nk meg! -
K�sz�l az eb�d a Majoros csal�dn�l.
Mivel 3 gyereket nevelnek,
ez�rt j�l be kell osztaniuk,
hogy mire �s mennyit k�ltenek.
Fizet�s�k csak egy�tt �ri el
a brutt� 300 ezer forintot.
A csal�di ad�kedvezm�nyt eddig nem
tudt�k teljes eg�sz�ben ig�nybe
venni, mert t�l keveset kerestek.
- Mindketten k�zalkalmazotti
viszonyban vagyunk,
annak megfelel� b�rt keres�nk ez
az �tlag kereset alatt van. -
P�nteken jelentette be Gir�-Sz�sz
Andr�s korm�nysz�viv�, hogy a korm�ny
kisz�les�ti a csal�di ad�kedvezm�nyt.
Teh�t azt m�r nemcsak az ad�b�l,
hanem a nyugd�j �s az eg�szs�g�gyi
j�rul�kb�l is le lehet vonni.
P�ld�ul a h�romgyerekes
Majoros csal�dn�l, ahol 300 ezer
forint a sz�l�k brutt� j�vedelme,
eddig 244 500 Ft maradt meg.
J�v�re ez 295 500 Ft lesz.
A k�l�nbs�g n�luk t�bb
mint 50 ezer Ft.
A fidesz frakci�vezet�je
az M1 Az Este c�m� m�sor�ban azt
mondta, szerinte ez a kiskereset�,
gyermeket nevel� csal�dok
sz�m�ra nagy seg�ts�g.
- Egy minim�lb�res keres�, aki h�rom
gyereket nevel, � egy fill�r
ad�t nem fog fizetni
a k�vetkez� esztend�ben, s�t egy
fill�r nyugd�jbiztos�t�si �s
eg�szs�gbiztos�t�si j�rul�kot sem.
Az � brutt� j�vedelme a netto
j�vedelme lesz, egy az
egyben k�zhez fogja kapni. -
A h�rad�nak nyilatkoz� ad�szak�rt�
szerint �gy jelent�sen cs�kkennek
majd a kiskereset�ek ad�terhei.
- Ha k�t sz�l� �sszj�vedelme
618 ezer Ft alatti havonta, akkor
� most ezzel a v�ltoz�ssal j�l j�r,
�s hogyha k�t gyerekesekre vet�tj�k
ha az �sszj�vedelm�k 125 ezer Ft
alatti,
mondjuk p�ld�ul az egyik minim�lb�res
a m�sik meg ugye nem keres
mert otthon van a gyerekkel, akkor
� is jobban j�r j�v�re. -
A csal�di ad�kedvezm�nyt
eddig mintegy 600 ezer csal�d
vette ig�nybe,
2014-t�l viszont mintegy 900 ezer
csal�dra, majdnem 5 milli�
�llampolg�rra vonatkozik majd.
Ha a parlament elfogadja
a javaslatot,
akkor j�v�re 50-60 Mrd Ft-tal
is t�bb p�nz maradhat a
magyar csal�dokn�l.
Csak a v�laszt�kkal k�tnek
sz�vets�get - ezt mondta
Mesterh�zy Attila
a szocialist�k budapesti
kongresszus�n megtartott besz�d�ben,
a t�bbi baloldali p�rtr�l �s az
ellenz�ki �sszefog�sr�l nem besz�lt.
A p�rteln�k besz�d�ben munk�t
�s kenyeret �g�rt mindenkinek,
ingyen eb�det minden r�szorul�
nyugd�jasnak �s azt,
hogy Magyarorsz�gon nem lesznek �hez�
gyerekek, ha az MSZP ker�l korm�nyra.
- K�rem, k�sz�nts�k az �j MSZP
csapatkapit�ny�t,
Magyarorsz�g k�vetkez�
minisztereln�k�t,
Mesterh�zy Attil�t! -
Magyarorsz�g k�vetkez�
minisztereln�kek�nt mutatta be
a konferanszi� Mesterh�zy Attil�t,
pedig az Egy�tt-PM-mel
k�t�tt meg�llapod�s �rtelm�ben
az ellenz�ki sz�vets�gnek nincs
minisztereln�k-jel�ltje.
A p�rteln�k az MSZP-t az ellenz�k
leger�sebbj�nek nevezte.
- Ma a szocialista p�rt a legnagyobb,
legszervezettebb, leger�sebb
ellenz�ki p�rt. -
A t�bbi baloldali p�rtr�l
�s az ellenz�ki �sszefog�sr�l
a p�diumon a p�rteln�k nem besz�lt.
Kijelentette, hogy a szocialist�k
sz�vets�get k�tni a
v�laszt�kkal akarnak.
- Mi a v�laszt�kkal, a magyar
emberekkel akarunk sz�vets�get k�tni,
az � �rdek�kben,
��rt�k tev�kenyked�nk. -
A sz�npadon teh�t azt mondta,
hogy a v�laszt�kkal akarnak
sz�vets�get k�tni.
A kongersszus ut�ni sajt�t�j�koztat�n
pedig bejelentette, hogy az
Egy�tt-PM-mel k�tnek sz�vets�get.
Ezt z�rt ajt�k m�g�tt vette
tudom�sul a kongresszus, a
meg�llapod�st kedden �rj�k al�.
A k�ld�ttek elfogadt�k a p�rt
orsz�ggy�l�si �s
eur�pai parlamenti jel�ltlist�j�t,
valamint v�laszt�si programj�t is.
- Munk�t �s kenyeret adunk
mindenkinek, ez a baloldal v�zi�ja.
Munk�t �s kenyeret �g�rt mindenkinek
az MSZP eln�ke, ha korm�nyra ker�lnek
�s azt,
hogy 0-ra cs�kkentik az
�hez� gyerekek sz�m�t.
- Ingyenes �tkeztet�st fogunk
adni azoknak a nyugd�jasoknak,
akik r�szorulnak. -
Mesterh�zy Attila ingyen �tkez�st
�g�rt a r�szorul� nyugd�jasoknak,
a fiataloknak pedig azt,
hogy hatalomra ker�l�s�k
eset�n elt�rlik a
tand�jat a fels�oktat�sban.
Olcs� v�laszt�si tr�kk-filmnek,
kamu vide�nak tartja a sajt� a
hvg.hu-n tegnap k�z�lt felv�teleket.
A szerepl�k a vide�n m�g a
megism�telt bajai id�k�zi v�laszt�s
el�tt besz�lgetnek arr�l,
hogy p�nzt �s t�zel�anyagot kapnak
azok, akik a Fidesz jel�ltj�re
szavaznak.
A kisfilmr�l a Magyar H�rlap
�s t�bb internetes h�rport�l
is olyan inform�ci�kat k�z�lt,
amelyek megk�rd�jelezik
a hiteless�g�t.
Zsig� R�bert, Baja Fideszes
polg�rmestere pedig m�r a megism�telt
v�laszt�s est�j�n jelezte,
hogy sz�m�tanak a baloldal
provok�ci�ira.
- Hell�, hell� sziasztok -
Egy aktat�sk�s f�rfi l�p a szob�ba,
�s m�g le sem �l,
de m�ris a l�nyegre t�r: azt mondja,
a m�snapi szavaz�s miatt j�tt.
- Holnap lesz a szavaz�s -
K�s�bb t�bbsz�r, n�v
szerint elism�tli,
ki k�ldte �s kire kellene szavaznia
az asztal k�r�l �l� h�rom f�rfinek,
illetve a rokonaiknak.
- egy a l�nyeg, hogy ha holnap
elj�tt�k szavazni, ugyan�gy
a fideszre,
mint a m�ltkor elj�ttetek szavazni,
a p�nzeteket odaadom, most is hoztam
nektek p�nzt, azt itt is hagyom -
K�s�bb - b�r telefoncs�rg�s nem
hallhat� - a f�rfi el�veszi
a telefonj�t,
�s elmes�li Csabik�nak,
hogy mit int�zett.
Utal r�, hogy Csabika val�j�ban
Kov�cs Csaba, a Fidesz
k�pvisel�-jel�ltje.
Azt�n fel�ll, elk�sz�n az asztaln�l
�l� h�rom f�rfit�l
- Elmondom, hogy a kisebbs�g is
meg�rtse, m�g egyszer, pontosan,
hogy 13-�n lesz, �s a
Fideszre k�rn�nk a voksot. -
Itt a bizony�t�k a csal�sra
- ezzel a c�mmel jelentette
meg a vide�t p�nteken a hvg.hu
- azt nem �rj�k, hogyan
ker�lt hozz�juk a felv�tel.
- Az arc�tlans�g nincsen hat�ra
a fidesz r�sz�r�l -
Ezt mondta Mesterh�zy Attila a vide�
megjelen�se ut�n.
A baloldali p�rtok azonnal
a v�laszt�s eredm�ny�nek
megsemmis�t�s�t k�rt�k
�s feljelent�st tettek.
Azt mondta a rend�rs�g dolga, hogy
kider�tse b�ncselekm�ny t�rt�nt-e.
- T�l sz�p ahhoz, hogy igaz legyen:
minden benne van,
amit az ellenz�k eddig v�dk�nt
felsorolt a Fidesszel szemben -
- ezt �rja a vide�r�l a 444.hu.
A lap �js�g�r�i is k�l�n�snek
tartj�k a felv�telt.
"A balliber�lis ellenz�k r�gt�n
elfogadta a vide� hiteless�g�t"
- ezt �rja a Magyar H�rlap.
Az �js�g az egyik internetes
k�z�ss�gi oldalon megtal�lta
az aktat�sk�s f�rfit,
akir�l a Facebookon fellelhet�
csal�di fot�k alapj�n kider�lt:
val�j�ban nem vend�gk�nt �rkezett,
hanem a saj�t lak�s�n k�sz�lhetett
a vide�,
ami arra utalhat, hogy megrendezett
jelenetr�l lehet sz�.
A Magyar H�rlap �gy tudja:
a vide�n szerepl� embert
G. R�bertnek h�vj�k,
de Baj�n sem a polg�rmester, sem
a megv�dolt fideszesek nem ismerik.
Az internetre felt�lt�tt fot�kb�l
arra is lehet k�vetkeztetni,
hogy a felv�telen l�that� kisl�ny
G. R�bert l�nya vagy m�s ismer�se.
A h�r24-nak egy profi operat�r azt
nyilatkozta: a felv�tel technikai
r�szleteib�l,
arra lehet k�vetkeztetni, hogy
ez nem rejtett kamer�s felv�tel.
Az operat�r azt val�sz�n�s�ti,
hogy egy, a szob�ban �ll�
ember r�gz�thette a telefonj�val.
Felt�n� az is, hogy t�voz�skor az
�ll�t�lagos k�zvet�t� mindenkivel
kezet fog,
aki az asztal k�r�l �l, a kamer�t
tart� emberhez azonban nem l�p oda.
Ez is azt a gyan�s er�s�ti,
hogy megrendezett a jelenet.
Ki kell pr�b�lni teh�t ellen�nk
mindent, ami hazug �s alaptalanul
lej�ratja a jel�ltjeinket,
ezek technik�k a balodalon -
ezt �rta a Facebookon Kocsis M�t�,
a Fidesz kommunik�ci�s igazgat�ja,
amikor nyilv�noss�gra ker�lt egy
sms-v�lt�sa Bajnai Gordon p�rtj�nak
egyik alap�t�j�val, Bog�d Zolt�nnal.
Bog�d Zolt�n kor�bban
a gy�mhivataln�l tett panaszt,
mert szerinte a gyermekkor�akat
�s fiatalkor�akat s�lyosan
vesz�lyeztette a Fidesz
bajai kamp�nya.
Ezek ut�n �rta neki Kocsis M�t�,
sms-ben, hogy aljas dolognak tartja
ezt a h�z�st,
amire a Bajnai P�rt alap�t�ja
azt v�laszolta:
" M�t�, ezek technik�k.
Ki kell pr�b�lni mindent..."
M�lt vas�rnap a bajai megism�telt
v�laszt�s is a Fidesz gy�zelm�vel
z�rult.
Zsig� R�bert a v�ros fideszes
p�olg�rmestere m�r a v�laszt�s
est�j�n azt mondta:
tov�bbi botr�nyokra sz�m�t.
- Nincs k�ts�g�nk afel�l,
hogy a baloldal az mindent meg
fog tenni az �gyben,
hogy botr�nyt csin�ljon, semmi m�s
c�ljuk nincs minthogy
botr�ny legyen. -
Zsig� R�bert tegnap a hvg.hu-ra
felker�lt �jabb vide�ra �gy reag�lt:
a bukott baloldal k�t veres�g ut�n
sem k�pes elfogadni a v�laszt�si
veres�get.
Nem tett feljelent�st az MSZP,
ez�rt a Fidesz fog feljelent�st tenni
Gyurcs�ny Ferenc a h�ten
elhangzott szavai miatt.
A volt minisztereln�k arr�l besz�lt,
hogy eln�ks�ge idej�n:
" Hom�lyos eredet� p�nzek ker�ltek
az MSZP-hez a kamp�nyok sor�n,
amikr�l bemutathat� elsz�mol�s
a mai napig nem k�sz�lt. "
A Fidesz ez�rt tegnap felsz�l�totta
Mesterh�zy Attil�t,
hogy tegyen feljelent�st az MSZP
szab�lytalan gazd�lkod�sa kapcs�n.
Mivel ezt nem tette meg,
az�rt �k tesznek feljelent�st
ismeretlen tettes ellen csal�s,
k�lts�gvet�si csal�s, mag�n-
�s k�zokirat-hamis�t�s,
valamint hivatali vissza�l�s
gyan�j�val az �gy�szs�gen.
- Ahonnan meg v�ndorolt,
azt meg jobb, ha nem tudjuk. -
Jobb, ha nem tudjuk
- ezt mondta Gyurcs�ny Ferenc arr�l:
honnan v�ndorolt p�nz az MSZP-hez,
amikor m�g � volt
a szocialist�k eln�ke.
A kor�bbi minisztereln�k h�tf� este
a budapesti sajt�h�zban besz�lt
err�l.
- �n voltam ennek a p�rtnak az
eln�ke. Sok helyr�l v�ndorolt oda
a p�nz,
Eur�p�b�l nem nagyon. Ahonnan meg
v�ndorolt, azt meg jobb, ha nem
tudjuk. -
Gyurcs�ny Ferenc p�nteken a Kossuth
R�di�ban �jra megism�telte, hogy
szertinte a p�rtok
a kamp�nyaikban olyan p�nzeket
is felhaszn�ltak, amelyekkel
nem sz�moltak el.
- Persze, hogy hom�lyos eredet�
p�nzek. Ezekkel hivatalos,
bemutathat� elsz�mol�st soha senki
nem tett meg! Mind a mai napig! -
Az �llami Sz�mvev�sz�k 2010-ig
vizsg�lta az MSZP p�nz�gyeit,
a m�rleg szerint minden rendben volt
nyilatkozta p�nteken a H�rad�nak
Domokos L�szl�.
Az �llami sz�mvev�sz�k eln�ke
hozz�tette, az �SZ csak azt
vizsg�lhatta meg,
hogy hogyan sz�molt el a szocialista
p�rt a hivatalos 386 milli� Ft-os
t�mogat�ssal.
- Nem tal�ltunk tiltott t�mogat�sra
utal� m�dot, de azt tudjuk,
hogy az �letben lehetnek olyan
v�llalati form�k, �n nem mondom,
hogy a p�rtokn�l ilyen van, de
ak�r lehet, hogy ott is, vagy
ak�r egyes�letek,
ahol nem mindent siker�lt j�l
lek�nyvelni, nem minden jelent meg
a hivatalos k�nyvekben, ez t�lmutat
az �SZ jogk�r�n. -
- Engedje meg, hogy megv�lasszuk, ha
egy adott sajt�t�j�koztat�t tartok,
akkor megv�lasszam, hogy mire
k�v�nok reag�lni �s mire nem. -
Mesterh�zy Attila p�nteken m�s
t�m�ban tartott sajt�t�j�koztat�n nem
v�laszolt a szocialista p�rt kor�bbi
p�nz�gyeit firtat� k�rd�sre,
ma viszont besz�lt Gyurcs�ny Ferenc
kijelent�seir�l.
�ppen az �SZ kor�bbi jelent�seire
hivatakozva azt mondta,
hogy nem tesz feljelent�st.
- 2009 �s 10-ben az �SZ megvizsg�lta
az MSZP-nek a k�lts�gvet�s�t,
z�rsz�mad�s�t. ezt minden p�rt
eset�ben egy�bk�nt megteszik
k�t�vente az �SZ,
err�l ki is adott egy k�zlem�nyt
�s mindent rendben tal�lt. -
A Fidesz ma bejelentette, mivel a
szocialist�k nem, ez�rt �k tesznek
feljelent�st
Gyurcs�ny Ferenc az MSZP volt eln�ke,
a Demokratikus Koal�ci� vezet�j�nek
nyilatkozata miatt.
Kocsis M�t�, a p�rt kommuniuk�ci�s
igazgat�ja ism�t
Gyurcs�ny Ferenc 2. �sz�di
besz�d�nek nevezte az elhangzottakat.
- k�t p�rtkassza kellett, hogy
m�k�dj�n a szocialista p�rtban...-
Ez�rt a fidesz h�tf�n csal�s, mag�n-
�s k�zokirat-hamis�t�s,
valamint hivatali vissza�l�s
gyan�j�val tesz feljelent�st
ismeretlen tettes ellen az
�gy�szs�gen.
- Nem tett�k meg ezt a feljelent�st,
ha igaz�n meg akarn�nak �julni, akkor
megtett�k volna,
ha igaz�n le akarn�k z�rni a
m�ltjukat, akkor megtett�k volna,
de a m�ltjukat nem akarj�k
lez�rni, hiszen m�g mindig benne
�lnek,
ugyanazok a szerepl�k
vannak most is ott. -
Gyurcs�ny Ferenc az elm�lt
napokban t�bbsz�r meger�s�tette,
hogy t�bbek k�z�tt a
p�rtfinansz�roz�si �gyek miatt
hagyta ott a szocialista p�rtot.
S�ndor Istv�n szal�zi szerzetesi
hivat�s�hoz �lete �r�n
is h�s�ges volt.
Megrend�lten �llunk a koncepci�s per
�ldozata el�tt, akit hamis v�dak
alapj�n megk�noztak,
hal�lra �t�ltek �s kiv�geztek
- mondta Erd� P�ter b�boros,
S�ndor Istv�n v�rtan� szal�zi
szerzetes boldogg� avat�si
szentmis�j�n,
a budapesti Szent Istv�n-bazilika
el�tti t�ren.
Az esem�nyen r�szt vett t�bbek k�z�tt
�der J�nos k�zt�rsas�gi eln�k,
K�v�r L�szl� h�zeln�k,
L�vai Anik�, Orb�n Viktor
minisztereln�k feles�ge,
tov�bb� Paskai L�szl� b�boros
�s Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius is.
�llami gy�szszertart�ssal
b�cs�ztatt�k a m�lt h�ten
elhunyt volt belga minisztereln�k�t,
Wilfred Martenst,
Gent v�ros�ban.
A temet�sen az Eur�pai Uni�s vezet�
tiszts�gvisel�i mellett t�bb �llam-
�s korm�nyf�,
k�zt�k Orb�n Viktor magyar
minisztereln�k is r�szt vett.
Wilfred Martens 1979 �s 1992 k�z�tt,
f�l �vnyi sz�nettel,
9 k�l�nf�le �sszet�tel� korm�nyt
ir�ny�tott Belgiumban.
Az Eur�pai N�pp�rt alap�t� tagja,
1992 �ta eln�ke volt.
Az eur�pai egys�g elk�telezett
h�v�nek tartott flamand politikus
s�lyos betegs�gben,
77 �vesen hunyt el.
A nyilv�nos gy�szszertart�s ut�n,
sz�k csal�di k�rben helyezt�k
�r�k nyugalomra a genti temet�ben.
A sporth�rekkel folytatja
Bob�k R�bert.
H�rekkel legk�zelebb 8 �rakor v�rjuk
�n�ket! Viszontl�t�sra!
J� reggelt k�v�nok! A v�logatott
j�t�knapok ut�n, majd k�thetes
sz�netet k�vet�en
folytat�dott a labdar�g�-bajnoks�g.
Az OTP Bank Liga 11. fordul�j�ban
a listavezet� Videoton,
kor�bbi fi�kcsapat�t, a legut�bbi
k�t bajnokij�t megnyer�
Pusk�s Akad�mi�t fogadta
a S�st�i stadionban, amely most
�sszel mindk�t csapatnak hazai
p�lya.
Am�g z�rt a Pusk�s Akad�mia v�delme,
addig a Videoton visszafogottan
focizott,
azonban az utols� 25 perc
egy�rtelm�en a hazaiak� volt.
Ehhez tal�n kellett az is, hogy
hossz� s�r�l�se ut�n p�ly�ra
l�pett Kov�cs Istv�n,
aki lend�letet vitt a Videoton
k�zl�pp�ly�s j�t�k�ba,
innent�l kezdve pedig megt�rt
a vend�g csapat v�dekez�se,
A 66. percben sz�letett az els� g�l,
amikor egy remek labd�val Nikolics
Z. Luist hozta j�t�kba, aki
nem hib�zott k�z�pen,
Nem sokkal k�s�bb az els� g�ln�l az
egy�bk�nt mesterien el�k�sz�t� Nildo
�rkezett a hossz� oldalon,
�s a 75. percben 2-0 volt az
�ll�s. A m�rk�z�s legszebb g�lj�ra
azonban a 91. percig kellett v�rni,
amikor a cserek�nt p�ly�ra l�p�
Alvarez hihetetlen bokamozdulattal,
k�ls�vel csavarta a hossz� fels�
sarokba a labd�t. A v�geredm�ny
Videoton-Pusk�s Akad�mia:3-0.
A tabella sima Loki-gy�zelmet �g�rt,
de nem kezd�d�tt j�l a meccs a
feh�rmezeseknek.
A 13.-ban Brkovics h�z�dott
meg �rtatlan helyzetben -
le kellett cser�lni;
a 25.-ben pedig B�di s�r�l�svesz�lyes
becs�sz�sa �rt piroslapot.
K�t kulcsj�t�kos�t elvesztette a
Debrecen, de Kulcs�r ott volt
a p�ly�n,
�s a 32. percben ziccerben l�phetett
ki, �s nem ak�rhogy fejezte be a
ziccert -
emberh�tr�nyban vezetett a Loki,
ekkor m�g csak eggyel,
a rendes j�t�kid� lej�rt�nak
pillanat�ban m�r kett�vel: sz�p
kontra v�g�n
Kulcs�r adott j�l k�z�pre; Selim
Buadla pedig g�llal �nnepelte fia
n�h�ny nappal ezel�tti sz�let�s�t.
A sz�net ut�n a Kecskem�t el�bb
t�voli l�v�sekkel vesz�lyeztetett,
majd s�t,
Bal�zs Zsolt a 73. percben a kapuba
is tal�lt, lesr�l, de tov�bbra
sem tudta �rv�nyes�teni emberel�ny�t,
s�t - a balh�tv�d Korhut egymaga
n�gy v�d� mellett vitte el
a labd�t a 80. percben,
a sz�p sz�l� v�g�n be�ll�totta a
v�geredm�nyt. Kecskem�t-Debrecen 0-3.
A j�t�knap tov�bbi m�rk�z�sein:
Paks - Di�sgy�r 0-2,
sorozatban 7. bajnoki
gy�zelm�t aratta a Di�sgy�r.
P�pa-MTK 0-2 �s
Budapest Honv�d-P�cs 3-1
Bejutott a 32 k�z� a Csurg� f�rfi
k�zilabda csapata az EHF kup�ban,
miut�n 28-25 re gy�z�tt a spanyol
Aragoon ellen idegenben.
3-0-ra nyert a h�zigazda Dab.Docler a
szlov�n Slavija Ljubljana ellen
a j�gkorong Kontinent�lis Kupa
duna�jv�rosi csoportj�ban,
a legjobb 10 k�z� jut�s�rt zajl�
torna 2. fordul�j�ban.
2-2 a magyar m�rleg szombaton
az �k�lv�v� vil�gbajnoks�gon.
Kazahszt�nbon, Almatib�l
L.Pap Istv�n tud�s�t.
8 �rakor ism�t v�rom
�n�ket sporth�rekkel!
K�sz�n�m a figyelm�ket!
Viszontl�t�sra!
K�sz�nt�m �n�ket! Elkezd�d�tt
az �talakul�s Eur�pa id�j�r�s�ban.
D�lnyugat fel�l egyre enyh�bb
l�ghull�mok �rik majd el
a kontinenst bels� ter�leteit.
Egy front�lz�na h�z�dik
a nyugati partvid�k k�zel�ben,
ez el�tt t�bb hull�mban �rkezik majd
f�l�nk az enyhe leveg�.
Ez a leveg� v�ltoz� nedvess�g
tartam� lesz,
teh�t zavartalan naps�t�sre
nem sz�m�thatunk.
A nap h�tral�v� r�sz�ben
az �jszakai �r�kban k�pz�d�tt
k�dfoltok megsz�n�s�t k�vet�en
a K�rp�t-medence �szaki �s
keleti r�szein lesz t�bb felh�,
a d�li, d�lnyugati t�jakon pedig
t�bb naps�t�sre sz�m�thatunk.
Csapad�k az esti �r�kig nem v�rhat�.
A Dun�nt�l d�li r�sz�n lesz
a melegebb,
itt helyenk�nt majd
meger�s�dik a d�lnyugati sz�l,
ezzel a sz�llel �rkezik
az enyhe leveg�.
A Dun�nt�l �szaki, �szakkeleti r�sz�n
p�r fokkal h�v�sebb id� v�rhat�,
de ez is j�csk�n f�l�tte van az
ilyenkor szok�sos �tlagos �rt�keknek.
A D�l-Alf�ld�n a dun�nt�lihoz
hasonl� id�re k�sz�lhet�nk,
ezzel szemben az
�szaki-k�z�phegys�g t�rs�g�ben,
illetve a Tisz�nt�l �szaki r�sz�n
t�bb lesz a felh�,
ezekb�l a felh�kb�l
azonban csapad�k nem val�sz�n�.
Term�szetesen
a felh�knek k�sz�nhet�en
itt alacsonyabban alakul majd
a maximum h�m�rs�klet.
Bizony lehetnek olyan ter�letek, ahol
mind�ssze 15 fok k�zel�ben marad,
ezzel szemben a D�l-Alf�ld�n
20 fok k�zel�ben alakul majd
a maximum h�m�rs�klet.
Ami pedig a folytat�st illeti,
jelent�s v�ltoz�s nem v�rhat�
id�j�r�sunkba,
legal�bb is h�m�rs�kleti szempontb�l,
marad az �vszakos �tlagn�l
j� p�r fokkal enyh�bb id�j�r�s.
Ez nagyj�b�l olyan 5-10 fokkal van
az okt�ber k�zepi �rt�kek f�l�tt,
azonban nem lesz zavartalan
a naps�t�s,
mint eml�tettem elsz�rtan
alakulhat ki es�, z�pores�,
viszont nagy mennyis�g� tart�s
csapad�k nem v�rhat�.
K�sz�n�m a figyelm�ket,
viszontl�t�sra.
akkor el�sz�r a karok mozdulnak,
Sz�p j� reggelt k�v�nunk.
- J� reggelt k�v�nunk a
Csal�d-bar�t h�tv�g�ben, nagy
mozg�s, ny�zsg�s v�r r�nk
itt a st�di�ban hamarosan.
Sajg�l Erika, Kov�cs Istv�n
�s Kov�cs Domokos k�pviseli...
- De nagyon sokan lesznek.
- Azt a sz�p nagy csal�dot egyel�re.
- Domi, �sszesz�moltad m�r,
hogy h�nyan vagyunk, h�nyan
lesz�nk?
- M�g nem.
- De sokan!
- Matek feladat. - Lesz id�nk
kisz�molni, �s erre fizikailag
is j�l r�k�sz�l�nk, el�tte
torn�zunk, eg�sz pontosan j�g�zunk.
- J�g�zunk, P�rtos Csilla
majd seg�t rajtunk.
- Sz�p j� reggelt k�v�nunk.
A mai alkalommal els�sorban a
fiatal koroszt�lyt h�vjuk j�g�zni,
de term�szetesen a b�trabbak is
becsatlakozhatnak.
H�si p�zokat fogunk a mai
j�ga-�ra sor�n v�gezni.
Alap�ll�s, bel�p�sre emelkednek
a karok.
Kil�gz�sre nyit a jobb l�b egy j�
sz�les terpeszbe.
Kiforgat a jobb l�bfej
90 fokban,
oldals� k�z�ptart�s.
Emeld a kart, emeld ki
a mellkast is.
�s hajl�tgasd a t�rded, kicsit
laz�tsd el�l.
Ha m�r a jobb combod p�rhuzamos
a talajjal �s der�ksz�get z�r be
az als� l�bsz�rral, akkor el�sz�r
a karok mozdulnak,
ut�na d�nt a fels� test.
K�ny�k a t�rd el� ereszkedik,
de semmi s�lyt ne helyezz r�.
Arra haszn�ld a k�ny�k�det,
hogy tolod vele h�tra
a t�rded.
A ny�jtott l�badon a talpadat
szor�tsd le a talajra,
hogy ne ny�ljanak sz�t a l�bak.
T�vol�tsd a f�ledt�l
a v�llad.
Emeld ki a mellkast.
Minden izmod dolgozik.
N�zz f�lfel�.
Majd n�zz vissza szembe.
Emelkedj.
Visszaforgat a jobb l�bfej �s
kiforgat a bal.
Ism�t rug�zz.
K�zben emeld ki a mellkast.
Ez a h�si p�z r�sze, ilyenkor a
teny�r lefel� mutat� poz�ci�ban van.
Ha m�r a bal combod p�rhuzamos a
matraccal �s der�ksz�get z�r be
az als� l�bsz�rral, �s egyenes
a t�rzs,
akkor el�sz�r a karok mozdulnak,
ut�na d�nt a fels� test.
K�ny�k a t�rd el�tt, de nincs
rajta s�ly.
Felfel� n�z�nk a ny�jtott
kar ir�ny�ba.
T�vol�tjuk a f�l�nkt�l a v�llakat,
�s a k�zfejjel mutatunk a
nagyl�bujj �s a m�sodik
l�bujj k�z�.
K�kem�ny a comb �s a farizom.
Ny�jt�zkodj!
Majd n�zz vissza szembe,
emelkedj.
P�rhuzamosak a l�bfejek.
Hajl�t a k�t t�rd,
l�kd el magad a jobb l�baddal,
ny�jt�zkodj f�lfel�.
�s kil�gz�sre engedd le a
kart.
Ism�t egy h�si p�z.
T�mad� �ll�sban h�trahajl�s.
Bel�gz�s, kulcsol a t�z
ujj,
hajl�tanak a t�rdek.
H�travezet a jobb l�b.
Kiforgat 45 fokban, �s ism�t
rug�zz.
Ott tartsd meg, ahol a bal
combod p�rhuzamos a talajjal,
�s der�ksz�get z�r be az
als� l�bsz�rral.
Jobb l�b teljesek kiny�jtva,
cs�p� szemben, nagy leveg�,
�s kil�gz�sre �v h�tra �s
f�lfel�,
egyszerre t�rekedj, ny�jt�zkodj.
J�, most n�zz vissza
szembe.
L�kd el magad a jobb l�baddal,
ny�jt�zkodj f�l,
j�het a m�sik oldal.
Hajl�tanak a t�rdek, h�travezet
a bal l�b.
Kiforgat 45 fokban, ism�t rug�zz.
Jobb comb p�rhuzamos a
matraccal.
Der�ksz�get z�r be az als�
l�bsz�rral.
Bal farizom k�kem�ny,
nagy leveg�, �s kil�gz�sre
megy�nk bele mindig ebbe
a gyakorlatban.
Ny�jt�zkodj, ne hunyd le a
szemed, nehogy kibillenj.
L�legezz, keresd az
egyens�lyt.
Ez egy igazi h�si p�z.
Ezt tudatos�tsd az
elm�ddel.
Kibillenthetetlen, sebezhetetlen
vagy!
Tartsd meg ezt az �rz�st.
Majd n�zz vissza szembe,
l�kd vissza magad a
bal l�baddal,
ny�jt�zkodj f�l, �s kil�gz�sre
engedd le a karjaidat.
Forgasd �t a v�llakat,
h�tra, el�re,
�s eg�szs�g�nkre.
K�sz�nj�k sz�pen, hogy ma is
vel�nk tartottak.
(�nekelve)
Az es�t felsz�r�tani �gy sem tudod.
A szelet megford�tni
�gy sem tudod.
Ujjaid k�zt a kor
�gy sz�ll, mint sz�rke por,
�s a perc hordja el.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy a r�g elvesztett �lmot
Visszahozz�k n�ked majd
egy sz�p napon.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy az elt�nt boldogs�got
Visszaid�zz�k a f�z�s alkonyon.
Az �lmot meg nem �lmodni
�gy sem tudod.
A szelet megford�tani
�gy sem tudod.
Ujjaid k�z�tt a kor
�gy sz�ll, mint sz�rke por,
�s a perc hordja el.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy a r�g elvesztett �lmot
Visszahozz�k n�ked majd
egy sz�p napon.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy az elt�nt boldogs�got
Visszaid�zz�k egy f�z�s alkonyon.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy a r�g elvesztett �lmot
Visszahozz�k n�ked majd
egy sz�p napon.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy az elt�nt boldogs�got
Visszaid�zz�k egy f�z�s alkonyon.
Az�rt vannak a j� bar�tok,
Hogy az elt�nt boldogs�got
Visszaid�zz�k egy f�z�s alkonyon.
- Nagyon sz�pen k�sz�nj�k, nem
v�letlen�l j�tszott pont a
F�nix Zenekar, k�s�bb minden
kider�l, �s minden mindennel
�sszef�gg.
- Ne titokzatoskodjunk, viszont
arr�l, hogy kieg�sz�lt�nk,
Istv�n l�nytestv�reivel.
- H�, de sz�pen fejezted ki magad,
hiszen volt egy kis purparl� itt,
hogy akkor nekem most n�v�reket
vagy h�gokat kellett volna mondanom.
Mit kellett volna mondani Judit?
- H�gokat.
- De a l�nytestv�rek az t�k�letes.
- �gyesen.
- M�ria, �va �s Judit, �n�ket is
nagy szeretettel k�sz�ntj�k.
Sz�val h�rom l�nnyal felcseperedni?
Elk�nyeztett�k?
- Nem. - De, nagyon.
- Csak az igazat.
- Engem nem k�rdeztetek meg,
hogy elk�nyeztettek-e.
- Na �szint�n, hogy volt?
- Sz�val matriarch�tus volt n�lunk,
ez t�ny. Any�m meg a 3 l�nytestv�rem,
nem volt k�nny� sorsom.
De nagyon sz�pen feln�ttem k�z�tt�k,
nagyon j� gyerekkorunk volt.
Remek h�rom h�gom van.
- Sz�pen tud p�ld�ul vasalni
a Kov�cs Pisti.
- Mert mindent meg kellett csin�lnia.
- Hogyan? - H�t kellett neki
ugyan�gy mosogatni, t�r�lgetni,
takar�tani, az n�gy fel� volt osztva.
- � csak egy volt a n�gy
gyerekb�l?
- Pontosan, nem �gy volt, hogy �
fi�, neki nem kell csin�lni.
- Ki cser�lt villanyk�rt�t,
ha � vasalt?
- �n! - �! - Meg anyuk�nk is.
- A vasal�s az�rt volt, ingvasal�s,
mert kamasz koromban
a hi�s�g, randev�ra sz�p ingben
kellett menni, �s any�m mondta
a h�gaimnak, nem tudom,
melyiknek, hogy vasalj�tok ki
a Pista ing�t. �s �rthet�, � sem
sz�vesen csin�lta, ennyi, tess�k.
Ezek ut�n nekem ki kellett
vasalni, hogy fel tudjam venni.
- Miut�n azt mondta, hogy h�t ez �gy
nincs sz�pen kivasalva, mondtuk,
parancsolj, csin�ld meg magadnak.
�s att�l kezdve � vasalta az ingeit.
- Nekem is van vasal�si t�rt�netem,
mikor m�r f�iskol�s volt�l,
�s akkor �n v�llaltam azt hiszem
3 forint�rt ingenk�nt.
- T�l volt�l fizetve.
- Elkezdt�k reklam�lni, �s akkor
mondtam, akkor vidd a Patyolatba.
Akkor m�g volt Patyolat, nem tudom,
ez mond-e m�g valakinek valamit.
Macer�s elmenni a Patyolatba.
Odaviszed, ennyi.
- �s akkor fizetett?
- 3 forint�rt mostam, vasaltam.
Zoknimos�st nem v�llaltam.
- �s amikor m�r plak�tokon volt,
amikor m�r az eg�sz orsz�g ismerte?
- Akkor m�r nem otthon volt.
- Megoldotta szerintem valahogy.
- De amikor hazament, vagy nagy
tal�lk�k voltak, � ugyan�gy,
hogy kell �t sz�l�tani? Pisti?
- Pista. - Pista?
- Pista, igen. - Maradt Pista.
- S�t, eg�sz pontosan a
Kov�cs Pista, mert �gy h�vnak
a testv�reim, a Kov�cs Pista.
Ez a megsz�l�t�s. Hogy mi�rt
�gy alakult?
- �gy van a mobilomban is benne,
hogy Kov�cs Pista.
- Mert n�lunk, az rendben van.
- Nehogy �sszekeverj�k egym�st.
- Ezek a gyerekkori munk�k, ezeket
most tiszt�ztuk. De milyenek voltak
a j�t�kok? H�rom l�nnyal?
Csak nem l�v�ld�z�s, meg katon�s?
- De, minden volt.
- �n nem bab�ztam, az biztos.
- Mi sem nagyon. - �n 14 �ves voltam,
amikor az els� bab�mat kaptam,
nem tudom, mi�rt kaptam, nem volt
igaz�n bab�z�s szerintem.
- J�l eltelt a j�t�kid�. Sok gyerek
volt a k�rny�ken.
- T�rsasj�t�koztunk rengeteget,
a h�zban t�bb mint t�z gyerek volt.
Nekem ilyen eml�kem van.
- Igen, nagyj�b�l hasonl� kor�ak
voltunk.
- Kertes h�zban laktunk, Zugl�ban,
�s a ny�r az �gy telt el, hogy
az �sszes tizenvalah�ny gyerek
lent volt az udvaron
reggelt�l estig, m�soros estek
voltak, tudom, hogy az
Egri Lajos az a h�zmestergyerek,
� volt a Paul Robeson, eml�keztek r�?
- Hogyne. Mindenki nagyon lelkesen
szerepelt ezeken az udvar-
fesztiv�lokon.
- Nagyon sz�nes gyerekkorunk volt.
- Bab�z�s meg ilyesmi nem volt.
Rengeteg t�rsasj�t�k volt.
- Volt a k�zelben k�t �res telek,
a kis dzsungel, nagy dzsungel,
�gy h�vtuk,
volt ott k�s�bb egy �p�tkez�s,
ott volt az...
- J�, sztori lesz m�g, mindent
megosztunk a Kov�cs Pist�r�l,
de mi nem �gy h�vjuk
term�szetesen.
Picit azonban most tov�bb megy�nk
sz� szerint, megn�zz�k,
mit csin�lnak Kov�cs Istv�n�k,
amikor van egy pici
szabadidej�k.
- Kiszakadni a v�rosi zajb�l mindig
h�l�s dolog.
Istv�n, Erika �s Domonkos ha tehetik,
nyeregbe sz�llnak �s a k�zeli
V�rosligete karik�znak.
- Napi sportnak nem sz�m�t,
de mondjuk h�tv�gente,
amikor ilyen gy�ny�r� id� van,
vagy h�t k�zben is,
ha ilyen k�l�n�sen kis�t a nap,
akkor biztosan kij�v�nk
a Ligetbe.
M�zlink van, hogy itt lakunk,
a t�li palot�nk itt van
bent a Belv�rosban. Ny�ron pedig
f�nt vagyunk a hegy tetej�n,
akkor futni szoktunk, vagy az
erd�ben csavarogni.
Teh�t az�rt a m�szk�l�s,
j�v�s-men�s benne van
a csal�dban.
- Domonkos kiv�tel�vel a sz�l�k
akt�van nem sportolnak,
de a k�z�s kir�ndul�sokat
semmi p�nz�rt nem hagyn�k ki.
- Nekem m�g elv�tve az �sz�s,
amit sz�gyenszemre a kor�bbiakhoz
k�pest hanyagolok, a r�gi, �ltalam
igen kedvelt �s gyakorolt sportok
a lovagl�s, meg a v�v�s sajnos
teljesen megsz�ntek.
Teh�t maradt az �sz�s, maradt
a rengeteg gyalogl�s, s�t�l�s,
�n ha tehetem, gyalog j�rok,
ami ugyan nem sport, de
legal�bb nem az aut�ban �l�k
�s nem otthon az �r�asztaln�l,
sz�m�t�g�pn�l, �s h�t a bicikliz�s,
amikor csak tehetj�k.
- Erika is a friss leveg�n val�
fut�st r�szes�ti el�nyben
a fitness-termekkel
szemben.
- Ha �n igazat akarok mondani,
akkor nekem hal�lf�lelmem
van a biciklin, de a fi�k
miatt megpr�b�lom,
t�l�k is kaptam sz�let�snapomra,
egy �vatlan mozdulattal
vettek nekem egy biciklit, de �n
fut�s vagyok. Vagy a Szigeten futok
kint,
vagy az erd�ben,
Csilleb�rcen.
- �p testben �p l�lek,
vallj�k mindannyian.
Ez�rt tartj�k fontosnak
a mozg�st.
- Na, az�rt csak ben�pes�lt�nk, erre
v�gyott nagyj�b�l mindenki.
- �gy van. Itt van vel�nk Zs�fi,
Istv�n nagyl�nya, az � f�rj�vel,
G�sp�rral, �s az � kis csemet�i�vel,
Ajn�val, �brissal �s Vinc�vel,
�s itt van vel�nk az az unoka,
aki tov�bb viszi a Kov�cs nevet,
Samu.
- V�rj, az el�bb m�g t�bben voltunk.
- Domi hov� lett?
� ilyen megl�p�s gyerek?
- Domi, Kov�cs Domi!
- Domi, gyere csak!
- J� reggelt k�v�nok, �dv�zl�m
kedves n�z�inket.
Szerbusztok, mama �s papa.
Mindj�rt j�v�k vissza hozz�tok,
csak beugrottam az MTVA 4-es
st�di�j�ba.
Viszontl�t�sra, k�sz�nj�k,
hogy minket n�ztek.
- Meglepet�s! TV-s lett
a gyerekb�l.
- Mi�rt �rdekli ez ennyire
Domit? - H�t majd � elmondja.
- Domik�m, �r�l�nk, hogy
vissza�rt�l.
Teh�t mi�rt �rdekel t�ged ez
a doboz?
- H�t el�sz�r is szeretn�k otthon
egy hasonl� sorozatot csin�lni
ezzel a technik�val, m�r meg is
vettem az alapanyagokat �s
most pr�b�lkozom a megfelel�
k�p be�ll�t�s�val, de h�t nagyon
neh�z.
�ltal�ban �tvenb�l egyszer
siker�l rendesen.
- Hat m�ter z�ld anyagunk van m�r
otthon, �s k�rbe van tap�t�zva
az � szob�ja.
- Z�ld dobozban lakunk most.
- �s mindenf�le mikrofonokat kellett
bev�s�rolni a m�lt h�ten.
- Besz�l�nk majd itt a m�szakkal.
- Rendben!
- Zs�fi, te is ilyen elsz�nt volt�l
ilyen id�s korodban?
Tudtad, hogy mi leszel,
ha nagy leszel?
- K�rdezt�k t�lem, hogy te is
sz�n�sz leszel? �s nagyon m�rges
voltam,
sziszegtem, hogy �n nem
leszek sz�n�sz.
- De mi�rt volt�l ennyire ber�g�
erre a szakm�ra?
- �n nem szeretek szerepelni,
f�leg gyerekkoromban nehezemre
esett kett�n�l t�bb ember el�tt
megsz�lalni, �s egy�ltal�n nem
akartam sz�n�sz lenni.
- Egy�ltal�n volt otthon apa?
- Volt, p�ld�ul az eb�did� volt
az, amikor a legt�bbet tal�lkoztunk,
mert este ugye j�tszott,
reggel mikor elment�nk iskol�ba,
m�g aludt, az eb�d volt a
k�z�s program, az egy hangs�lyos
�tkez�s volt.
- �gy azut�n �gyv�d lett�l,
ha sz�n�szn� nem akart�l lenni,
�s h�rom sz�p gyermeknek vagy
az �desanyuk�ja.
Ki �t�tt a nagypap�ra, ki az,
akiben l�tsz valamit a nagypap�b�l?
- H�t legink�bb a fi�k, Vinc�r�l m�g
kev�sb� tudjuk, mert m�g csak
h�rom �s f�l �ves, de �n f�leg
�brisr�l gondolom, hogy
hasonl�an sz�vesen szerepel,
mint a nagypap�ja.
- Ajna meg �gy n�z ezzel a n�vvel,
milyen n�vvel? Ajna?
- Az Ajna az az Anna finn�l.
Mert anyai �gon az �n nagymam�m
finn, �s r�szben ez�rt v�lasztottuk.
�n Ann�t szerettem volna,
Gazsi csal�dj�ban van sok Anna,
ez volt a n�pmesei hoztam is
meg nem is, hogy Anna is meg
nem is, ez az Ajna finn�l.
- K�r�lbel�l ennyit szokt�l
besz�lni, ha �sszegy�lt�k?
- Nagyj�b�l igen.
- Eddig �gy t�nt, hogy a
csal�d minden tagja nagyon csendes,
ez �gy van a val�s�gban is?
- �gy van, de az�rt hogyha
csal�di �nneps�gek vannak
�s elindul a kavalk�d, akkor az�rt
beindul mindenki, �s akkor nagy
a z�rzavar.
- Na �s egy j� h�tv�gi d�lel�tth�z
hozz� tartozik az is,
hogy bepillantsunk a konyh�ba,
�gyhogy hagyunk itt titeket
ebben a nagy csoportos
beindul�sban, mi �tmegy�nk
a konyh�ba Erik�val �s Istv�nnal,
mert ott kedves ismer�s�k,
m�rmint hogy nektek kedves
ismer�s�k, nek�nk kedves
leend� ismer�s�k v�rnak benn�nket.
Szarvas Ferenc �s Somogyi G�bor
s�tnek-f�znek m�r nagyon
lelkesen,
�s nagyon gyakran s�tnek-f�znek �k
r�tok, igaz ez?
- Bizony igaz. - Ez �gy van, mi
hossz� hossz� �vek �ta
Feri f�ztj�t essz�k.
- Olyan j�l f�z a Feri?
- A Feri remek�l f�z.
- Erika eldobta a fakanalat,
nem kell m�r.
- Nem, n�ha megh�vom a Ferit
h�l�b�l, n�ha �n f�z�k h�tv�g�n
valamit, �s megh�vom a bar�ts�g
kedv��rt, hogy �rezze, hogy
nagyon fontos nek�nk, mi is
etetj�k, mert a Ferinek
isteni f�ztje van, fantasztikus a
Cserepes Vend�gl�, mindig zsufi van,
de az�rt mi mindig bef�r�nk, �s ami
nekem nagyon fontos,
hogy h�la neki, az �n k�t
f�rfiemberem a csal�dban,
Kov�cs Domonkos �s Kov�cs Istv�n
minden nap egy�tt eb�delnek,
�s ez nekem olyan b�kebeli,
megnyugtat�, olyan f�rfias.
- Ma mit eb�del�nk egy�tt,
mi k�sz�l itt?
- Ez a vend�geimnek egy nagyon
kedves �tele, egy nat�r karaj
�s erre pakolunk mindenf�le
f�ldi j�t, sonk�t, bacon szalonn�t,
gomb�t, paradicsomot, a tetej�re
r�s�tj�k a reszelt sajtot.
- Ez nagyon j�l hangzik.
Desszert�nk is lesz?
- Lesz, egy nagyon finom t�r�gomb�c,
amibe belekever�nk egy kis
aszalt barackot, amihez egy
gy�m�lcsjoghurtos h�zi
barackp�link�s �ntetet adunk.
- Att�l fogunk igaz�n j�l �nekelni!
De a gyerekek�b�l a p�link�t
kihagyjuk azt hiszem.
De �nekelni tudnak a n�lk�l is.
(�nekelve)
Se nem kicsi, sem nem nagy,
�ppen hozz�m val� vagy,
Nincs �desebb, mint a m�z,
Ki mit szeret, arra n�z,
L�m �n sz�k�t szeretek,
Ha r�n�zek, nevetek,
Ide l�bam, ne oda!
Ne a szomsz�d faluba.
Mert a szomsz�d faluban
Nincs ilyen j� muzsika!
Ez a kicsi mulats�g
Tartana, m�g a vil�g.
H�rom �jjel, h�rom nap,
H�rom �jjel h�rom nap
Kimulatom magamat.
Se nem kicsi,sem nem nagy,
�ppen hozz�m val� vagy,
Nincs �desebb, mint a m�z,
Ki mit szeret, arra n�z,
L�m �n sz�k�t szeretek,
Ha r�n�zek, nevetek,
- Gratul�lunk, gratul�lunk!
Ez nagyon komoly,
Samu egy kis hall�sk�rosod�st
okozott nekem, meg Domi is,
�ll�tsad le valahogy Domi, jaj,
nagyon sz�pen k�sz�n�m.
�vtizedek �ta j�tszotok egy�tt,
Kl�ra �s B�lint el�gg� kil�g
a sorb�l, csak a magass�gotok r�v�n.
Mikor tal�lkoztatok el�sz�r a
csapattal?
- �t perccel ezel�tt.
- Ne csin�ld m�r! �t perccel
ezel�tt? �s beengedt�tek �ket,
no nem az oroszl�nok, hanem a
hangszerek k�z�,
ha ez egy igazi hangszer-simogat�,
akkor ez egy b�tors�g a r�szetekr�l.
- Igen, hiszen a hangszer-simogat�
c�m� produkci�val pont az a c�lunk,
hogy aki el�sz�r j�n hozz�nk, �s egy
perccel ezel�tt tal�lkozott vel�nk,
az is csatlakozhasson
a zen�l�shez.
- B�lint, te zeneszerz� is vagy, ez
lehet, hogy elind�t valamit benn�k?
Teh�t lehet, hogy azut�n k�s�bb
tal�lkozhatunk vel�k �gy,
mint amilyen te vagy?
- �n azt gondolom, hogy biztosan.
Hiszen m�r olyan kisgyermek korban,
amikor m�g besz�lni sem tudnak,
a zene nyelv�t �rtik �s �rzik.
- Ezt Kl�ra mint pszichol�gus, m�g
jobban tudja, igen?
- �gy van, �s azt gondolom, hogy
lehet�s�get kell biztos�tani
a gyerekeknek, egy�bk�nt a
feln�tteknek is, sz�val sokszor
van az, hogy a sz�l�k elveszik a
gyerekekt�l a helyet, mert �k is
annyira �lvezik, de ut�na a
visszajelz�sek alapj�n
mindig ker�l a lak�sba, az otthonba
egy git�r vagy egy zongora,
vagy egy dob, �s ez csal�di
k�rben folytat�dik.
Ahogy r�gen a fon�ban tudtunk
egy�tt �nekelni, dalolni,
muzsik�lni, rezegni, zen�lni,
ehhez pr�b�lunk egy kicsit
seg�teni ezekkel a hangszerekkel
�s egy�ttl�tekkel.
- Domi, itt a csapatb�l ki mi�ta
zen�l? De �szint�n!
- Att�l f�gg, milyen hangszeren.
- Aha, te csell�zol Samu ugye?
- Igen, megvolt.
- �n zongor�zom.
- Ajna? - Furuly�zom.
- Nem halljuk, elveszed t�lem?
- Furuly�zom.
- H�ny �ve?
F�l? Egy? Megv�rom!
J�, rendben van.
Uras�god h�tul, milyen hangszert
v�lasztott�l?
- Dob! - Dob, mondjuk, azt j�l ki is
fogtad. Kl�ri, mikor tal�lkozunk?
Ma vas�rnap van.
- H�t a hangszer-simogat�
produkci�val mindenfel� j�runk,
j�rjuk az orsz�got, a hangszer-
simogat� facebook-oldal�n
�s a hangold�jra produkci�
facebook-oldal�n megtal�lhat�,
hogy mikor, hol.
- Ajna most elszalad, de nem az�rt,
hogy be�sse a sz�m�t�g�pbe,
hanem az�rt, hogy megmutassa nek�nk,
milyen j�l ugr�l Ajna.
Egy-kett�, f�l!
- Hajr�!
- Kl�ra, B�lint, nagyon sz�pen
k�sz�nj�k.
- H�! - Azt a mindenit!
- �s �n m�g be akartam �llni
seg�teni.
- H�, de �gyes vagy!
- Csak akad�lyoztam volna.
- Szemmel k�vetni sem egyszer�!
- Fantasztikus!
- Na Bal�zs, most te j�ssz!
Ez igen Ajna!
- Gyere vissza bel�le!
- Nagyszer� volt!
- Anya fel� n�zel ugye?
Na, mehetsz Zs�fihoz, megengedj�k.
- Sz�val elkezd�d�tt egyszer egy
sz�p szerelmi t�rt�net, de nem
volt ez szerelem, figyelj Domi, ha
eddig nem tudtad, most kider�l.
Ismerni ismert�tek egym�st m�r
j� ideje, ugye?
- Igen, s�t j�tszottunk is egy�tt
nem egyszer. - Sz�nh�z, igen.
- �s akkor n�ztem, hogy milyen
kedves f�rfi ez a Kov�cs Pista!
- Meg m�g egy p�r milli�an n�zt�k.
- Igen, de �n nem voltam bel�
messzir�l sem szerelmes, hanem
nagyon kedves koll�g�nak tartottam,
j� koll�g�nak, �s meg sem fordult
a fejemben, hogy egyszer majd
p�r lesz�nk.
- Domi tudja a t�rt�netet.
- Igen, tudja.
- �s azut�n hogy fordult �t m�gis
ebb�l a "meg sem fordult" a fejemb�l?
- J�tszottunk m�g egyszer.
- Kellett az m�g hozz�.
- �n akkor szabad pr�da voltam,
amikor j�tszottunk egy�tt,
�n akkor m�r elv�lt ember voltam,
�s egyszer csak kider�lt,
hogy ez a kedves l�ny, akivel val�ban
sokszor tal�lkoztunk a szakm�ban,
nagyon helyes l�ny volt, de nekem
ennyit jelentett kor�bban.
Egyszer csak kider�lt, hogy ez t�bb!
Egy szerelmes verses dalos
m�sort csin�ltunk.
- Az lehet, hogy seg�tett ebben?
- Egyszer csak azt �reztem, hogy
�nekel�nk, �nekel�nk, �s
de j� lett!
- �ssze�nekelt�k.
- Ez a tipikus fel�ll�s?
Erika Domival �lland�an?
- Nem, mikor ki a szerencs�s,
�s akkor �n bek�ny�rg�m magam,
ha �ppen �k vannak jobban egy�tt, de
az�rt ez egy tri�, egy j� kis tri�.
- Azt m�r megtudtuk Istv�nr�l,
hogy rettent� j�l tudott vasalni
m�r eg�szen zsenge gyermekkor�t�l
kezdve. - A k�nyszer r�vitt.
- Viszont villanyk�rt�t is tud
csavarni, most mi a megoszt�s
tulajdonk�ppen? K�t m�v�szembernek
�sszehangolni az est�it,
a nappalait, a csal�di �let�t?
- Plusz Domi rendez�seit!
- Teh�t a f�rfias dolgokat az�rt
�k csin�lj�k egy�tt.
Sz�m�t�g�p, villanyk�rte-csere,
f�r�s farag�s, ajt�szerel�s,
z�rjav�t�s, meg ilyesmik.
- A technikai felszerel�s?
- �desany�m seg�tett.
- �n vagyok olyankor a kisinas,
ha beengednek. �n r�gen is azt
gondoltam, hogy sz�n�szemberhez
nem lehet f�rjhez menni, egyetlen
kiv�tel van, Kov�cs Pisti.
- Jaj de j�! Most megpr�b�ljuk
megid�zni ezeket a romantikus
pillanatokat, amelyek �sszehoztak
benneteket, szeretn�nk megk�rni
benneteket, hogy egy k�z�s
produkci�t mutassatok be.
Mi pedig ut�na elmegy�nk h�rad�zni
meg miegym�st, de majd az ut�n
is v�rjuk vissza �n�ket.
- K�zben a konyha is m�k�dik.
(�nekelve)
Ugye bab�m, ugye mag�t
nyugodtan im�dhatom.
De ha tal�n kosarat �d,
a sz�vem mit �ltatom.
- Ez egy felesleges k�rd�s,
ugye, hogy nem nekem sz�lt?
Mert ha igen, akkor s�rt�s,
mert h�t tudjuk j�l,
(egy�tt)
K�r itt minden dum��rt,
�lek, halok mag��rt.
Semmit sem eszem,
Elment az eszem m�r.
Jaj, mit tett a sz�vemmel,
�jjel-nappl hideg lel,
T�len melegen,
ny�ron hidegen f�j.
H�t t�len is f�j,
az ajt�n lakat van,
Mert a doktorom szerint ez
gy�gy�thatatlan.
K�r itt minden dum��rt,
�lek, halok mag��rt,
Semmit sem eszem,
elment az eszem m�r.
- Felelet�t lesem a k�t
picinyke f�lemmel �n,
Hogy a sz�v�t b�rom-e m�g,
szerelmes-e m�g bel�m.
- Ez a felesleges k�rd�s
ugye, hogy nem nekem sz�l?
Mert ha igen, akkor s�rt�s,
mert m�r tudjuk j�l,
(egy�tt)
K�r itt minden dum��rt,
�lek-halok mag��rt,
Semmit sem eszem,
elment az eszem m�r.
Jaj mit tett a sz�vemmel,
�jjel-nappal hideg lel,
T�len melegen, ny�ron hidegen f�j.
H�t k�rem nyissa h�t ki j�l
sz�v�t, ha rajta lakat van,
Mert a doktorom szerint
ez gy�gy�thatatlan.
K�r itt minden dum��rt,
�lek-halok mag��rt,
Semmit sem eszem,
elment az eszem m�r.
J� reggelt k�v�nok! J�v�re
50-60 Mrd Ft-tal is t�bb p�nz
maradhat a magyar csal�dokn�l,
ha a parlament elfogadja a
korm�ny javaslat�t a csal�di
ad�kedvezm�ny kisz�les�t�s�r�l.
A csal�di ad�kedvezm�nyt
eddig mintegy 600 ezer
csal�d vette ig�nybe,
2014-t�l viszont mintegy 900 ezer
csal�dra, majdnem 5 milli�
�llampolg�rra vonatkozik majd.
- Gyertek csajok, ter�ts�nk meg! -
K�sz�l az eb�d a Majoros csal�dn�l.
Mivel 3 gyereket nevelnek,
ez�rt j�l be kell osztaniuk,
hogy mire �s mennyit k�ltenek.
Fizet�s�k csak egy�tt �ri el
a brutt� 300 ezer forintot.
A csal�di ad�kedvezm�nyt eddig nem
tudt�k teljes eg�sz�ben ig�nybe
venni, mert t�l keveset kerestek.
- Mindketten k�zalkalmazotti
viszonyban vagyunk,
annak megfelel� b�rt keres�nk ez
az �tlag kereset alatt van. -
P�nteken jelentette be Gir�-Sz�sz
Andr�s korm�nysz�viv�, hogy a korm�ny
kisz�les�ti a csal�di ad�kedvezm�nyt.
Teh�t azt m�r nemcsak az ad�b�l,
hanem a nyugd�j �s az eg�szs�g�gyi
j�rul�kb�l is le lehet vonni.
P�ld�ul a h�romgyerekes
Majoros csal�dn�l, ahol 300 ezer
forint a sz�l�k brutt� j�vedelme,
eddig 244 500 Ft maradt meg.
J�v�re ez 295 500 Ft lesz.
A k�l�nbs�g n�luk t�bb
mint 50 ezer Ft.
A fidesz frakci�vezet�je
az M1 Az Este c�m� m�sor�ban azt
mondta, szerinte ez a kiskereset�,
gyermeket nevel� csal�dok
sz�m�ra nagy seg�ts�g.
- Egy minim�lb�res keres�, aki h�rom
gyereket nevel, � egy fill�r
ad�t nem fog fizetni
a k�vetkez� esztend�ben, s�t egy
fill�r nyugd�jbiztos�t�si �s
eg�szs�gbiztos�t�si j�rul�kot sem.
Az � brutt� j�vedelme a netto
j�vedelme lesz, egy az
egyben k�zhez fogja kapni. -
A h�rad�nak nyilatkoz� ad�szak�rt�
szerint �gy jelent�sen cs�kkennek
majd a kiskereset�ek ad�terhei.
- Ha k�t sz�l� �sszj�vedelme
618 ezer Ft alatti havonta, akkor
� most ezzel a v�ltoz�ssal j�l j�r,
�s hogyha k�t gyerekesekre
vet�tj�k ha az �sszj�vedelm�k
125 ezer Ft alatti,
mondjuk p�ld�ul az egyik minim�lb�res
a m�sik meg ugye nem keres
mert otthon van a gyerekkel,
akkor � is jobban j�r j�v�re. -
A csal�di ad�kedvezm�nyt
eddig mintegy 600 ezer
csal�d vette ig�nybe,
2014-t�l viszont mintegy 900 ezer
csal�dra, majdnem 5 milli�
�llampolg�rra vonatkozik majd.
Ha a parlament
elfogadja a javaslatot,
akkor j�v�re 50-60 Mrd Ft-tal
is t�bb p�nz maradhat a
magyar csal�dokn�l.
Az MSZP v�laszt�si programja v�laszt
ad Magyarorsz�g �get� t�rsadalmi,
gazdas�gi �s demokratikus
v�ls�g�ra - jelentette ki
Mesterh�zy Attila p�rteln�k
a szocialist�k kongresszus�n.
Azt mondta: az MSZP korm�nyz�sa
els� �v�nek v�g�re felsz�molja
a gyermek�hez�st,
�s 2014 szeptember�t�l
tand�j-mentess� teszi a fels�oktat�st
minden beker�l� hallgat�nak.
A p�rteln�k besz�d�ben munk�t
�s kenyeret �g�rt mindenkinek, ingyen
eb�det minden r�szorul� nyugd�jasnak.
A kongresszuson a k�ld�ttek
elfogadt�k a p�rt orsz�ggy?l�si
�s eur�pai parlamenti jel�ltlist�j�t,
valamint v�laszt�si programj�t is.
Feljelent�st tesz h�tf�n a Fidesz
ismeretlen tettes ellen csal�s,
k�lts�gvet�si csal�s, mag�n-
�s k�zokirat-hamis�t�s, valamint
hivatali vissza�l�s gyan�j�val
az �gy�szs�gen Gyurcs�ny Ferenc,
az MSZP volt eln�ke,
a Demokratikus Koal�ci� vezet�j�nek
nyilatkozata miatt - jelentette be
Kocsis M�t�, a Fidesz kommunik�ci�s
igazgat�ja �s Guly�s Gergely,
a Fidesz orsz�ggy?l�si k�pvisel�je.
Gyurcs�ny Ferenc a h�ten azt mondta:
"jobb, ha nem tudjuk", hogy kor�bban
honnan �rkeztek p�nzek az MSZP-hez,
illetve a szocialist�k t�bbet
k�lt�ttek kamp�nyra, mint amennyit
a p�rtt�rv�ny lehet�v� tett volna.
Tegnap a Fidesz felsz�l�totta
Mesterh�zy Attil�t,
hogy tegyen feljelent�st,
�m a jelenlegi p�rteln�k
ennek nem tett eleget.
- Nem tett�k meg ezt a feljelent�st,
ha igaz�n meg akarn�nak �julni,
akkor megtett�k volna,
ha igaz�n le akarn�k z�rni
a m�ltjukat, akkor megtett�k volna,
de a m�ltjukat nem akarj�k
lez�rni, hiszen m�g mindig
benne �lnek, ugyanazok a
szerepl�k vannak most is ott.
�ppen ez�rt - ahogy tegnap is
utaltunk r� -, a Fidesz feljelent�st
fog tenni az elhangzottak kapcs�n. -
Mesterh�zy Attila tegnap azt
mondta: nem tesz feljelent�st,
mert szerinte neki nincs
dolga ezzel az �ggyel,
az �llami Sz�mvev�sz�k ugyanis annak
idej�n mindent rendben tal�lt.
- 2009 �s 10-ben az �SZ
megvizsg�lta az MSZP-nek a
k�lts�gvet�s�t, z�rsz�mad�s�t.
ezt minden p�rt eset�ben egy�bk�nt
megteszik k�t�vente az �SZ,
err�l ki is adott egy k�zlem�nyt
�s mindent rendben tal�lt. -
S�ndor Istv�n szal�zi
szerzetesi hivat�s�hoz �lete
�r�n is h�s�ges volt.
Megrend�lten �llunk a koncepci�s
per �ldozata el�tt, akit hamis
v�dak alapj�n megk�noztak,
hal�lra �t�ltek �s kiv�geztek
- mondta Erd� P�ter b�boros,
S�ndor Istv�n v�rtan�
szal�zi szerzetes boldogg�
avat�si szentmis�j�n,
a budapesti Szent Istv�n
bazilika el�tti t�ren.
Az esem�nyen r�szt vett t�bbek
k�z�tt �der J�nos k�zt�rsas�gi
eln�k, K�v�r L�szl� h�zeln�k,
L�vai Anik�, Orb�n Viktor
minisztereln�k feles�ge,
tov�bb� Paskai L�szl� b�boros
�s Alberto Bottari de Castello
apostoli nuncius is.
Sporth�rekkel folytatja Bob�k
R�bert. H�rad�val legk�zelebb
d�lben v�rjuk �n�ket!
Sz�p napot k�v�nok!
Viszontl�t�sra!
J� reggelt k�v�nok!
A labdar�g� OTP
Bank Liga
11. fordul�j�ban a
listavezet� Videoton,
kor�bbi fi�kcsapat�t,
a legut�bbi 2 bajnokij�t
megnyer� Pusk�s Akad�mi�t fogadta
a S�st�i stadionban, a Di�sgy�r
pedig sorozatban hetedik gy�zelm�re
k�sz�lt a Paks otthon�ban.
Am�g z�rt a Pusk�s Akad�mia
v�delme, addig a Videoton
visszafogottan focizott,
azonban az utols� 25 perc
egy�rtelm�en a hazaiak� volt.
Ehhez tal�n kellett az is,
hogy hossz� s�r�l�se ut�n
p�ly�ra l�pett Kov�cs Istv�n,
aki lend�letet vitt a Videoton
k�zl�pp�ly�s j�t�k�ba,
innent�l kezdve pedig megt�rt
a vend�g csapat v�dekez�se,
A 66. percben sz�letett az els� g�l,
amikor egy remek labd�val
Nikolics Z. Luist hozta j�t�kba,
aki nem hib�zott k�z�pen,
Nem sokkal k�s�bb az els� g�ln�l
az egy�bk�nt mesterien el�k�sz�t�
Nildo �rkezett a hossz� oldalon,
�s a 75. percben 2-0 volt az
�ll�s. A m�rk�z�s legszebb g�lj�ra
azonban a 91. percig kellett v�rni,
amikor a cserek�nt p�ly�ra l�p�
Alvarez hihetetlen bokamozdulattal,
k�ls�vel csavarta a hossz� fels�
sarokba a labd�t. A v�geredm�ny
Videoton-Pusk�s Akad�mia:3-0.
Most m�r 646 perce �rintetlen a
Di�sgy�r h�l�ja bajnoki m�rk�z�sen �s
- a k�p teljess�g�hez tartozik -,
hogy a Paks elleni idegenbeli
m�rk�z�sen csak elv�tve forgott
vesz�lyben a DVTK kapuja.
Az els� f�lid�ben 8
vend�gl�v�sb�l 4 tal�lta el a
kapu, ebb�l egy g�l sz�letett,
m�g a Paks csup�n
egyetlen l�v�sig jutott.
A feket�ben j�tsz� DVTK Goh�r, majd
Barczy l�v�seivel vesz�lyeztetett,
hogy azt�n a 33 percben Fut�cs
tov�bbfejelt labd�j�t Elek �kos
fordul�sb�l v�ltsa g�lra,
igaz az�rt Moln�r kapus is
benne volt az els� g�lban.
A 2. f�lid� elej�n l�ttunk
egy paksi lehet�s�get is,
Simon passza ut�n Bartha L�szl�
k�zelr�l l�hetett, Rajics azonbant.
A 62. percben eld�lt a meccs.
Fut�cs M�rk�
el�k�sz�t�s�b�l Barczy D�vid
gyalogolhatott a paksi kapuig
�s sz�p l�v�ssel fejezte
be az akci�t. 2-0.
7 m�rk�z�s �ta veretlen a lassan
a bajnoki c�mre hajt� Di�sgy�r.
Paks - Di�sgy�r 0 - 2.
A Debrecen 10 emberrel is sim�n
3-0-ra nyert Kecskem�ten,
az MTK P�p�n nyert 2-0-ra,
m�g a Budapest Honv�d hazai p�ly�n
3-1-re diadalmaskodott a P�cs ellen.
Ma 16 �ra 30 perct�l az m1-en �l�ben
l�thatj�k az �jpest-Gy�r tal�lkoz�t.
Bejutott a 32 k�z� a Csurg� f�rfi
k�zilabda csapata az EHF kup�ban,
miut�n 28-25 re gy�z�tt a spanyol
Aragoon ellen idegenben.
3-0-ra nyert a h�zigazda Dab.Docler
a szlov�n Slavija Ljubljana ellen
a j�gkorong Kontinent�lis Kupa
duna�jv�rosi csoportj�ban,
a legjobb 10 k�z� jut�s�rt
zajl� torna 2. fordul�j�ban.
2-2 a magyar m�rleg szombaton
az �k�lv�v� vil�gbajnoks�gon.
Kazahszt�nbon, Almatib�l
L.Pap Istv�n tud�s�t.
Sporth�rekkel legk�zelebb
18 �ra 22 perckor a Dun�n,
majd 8-kor az M1-en v�rjuk
�n�ket! Sz�p napot k�v�nok!
Viszontl�t�sra!
K�sz�nt�m �n�ket! Elkezd�d�tt
az �talakul�s Eur�pa id�j�r�s�ban.
D�lnyugat fel�l egyre enyh�bb
l�ghull�mok �rik majd el
a kontinenst bels� ter�leteit.
Egy front�lz�na h�z�dik
a nyugati partvid�k k�zel�ben,
ez el�tt t�bb hull�mban �rkezik majd
f�l�nk az enyhe leveg�.
Ez a leveg� v�ltoz� nedvess�g
tartam� lesz,
teh�t zavartalan naps�t�sre
nem sz�m�thatunk.
A nap h�tral�v� r�sz�ben
az �jszakai �r�kban k�pz�d�tt
k�dfoltok megsz�n�s�t k�vet�en
a K�rp�t-medence �szaki �s
keleti r�szein lesz t�bb felh�,
a d�li, d�lnyugati t�jakon pedig
t�bb naps�t�sre sz�m�thatunk.
Csapad�k az esti �r�kig nem v�rhat�.
A Dun�nt�l d�li r�sz�n lesz
a melegebb,
itt helyenk�nt majd
meger�s�dik a d�lnyugati sz�l,
ezzel a sz�llel �rkezik
az enyhe leveg�.
A Dun�nt�l �szaki, �szakkeleti r�sz�n
p�r fokkal h�v�sebb id� v�rhat�,
de ez is j�csk�n f�l�tte van az
ilyenkor szok�sos �tlagos �rt�keknek.
A D�l-Alf�ld�n a dun�nt�lihoz
hasonl� id�re k�sz�lhet�nk,
ezzel szemben az
�szaki-k�z�phegys�g t�rs�g�ben,
illetve a Tisz�nt�l �szaki r�sz�n
t�bb lesz a felh�,
ezekb�l a felh�kb�l
azonban csapad�k nem val�sz�n�.
Term�szetesen
a felh�knek k�sz�nhet�en
itt alacsonyabban alakul majd
a maximum h�m�rs�klet.
Bizony lehetnek olyan ter�letek, ahol
mind�ssze 15 fok k�zel�ben marad,
ezzel szemben a D�l-Alf�ld�n
20 fok k�zel�ben alakul majd
a maximum h�m�rs�klet.
Ami pedig a folytat�st illeti,
jelent�s v�ltoz�s nem v�rhat�
id�j�r�sunkba,
legal�bb is h�m�rs�kleti szempontb�l,
marad az �vszakos �tlagn�l
j� p�r fokkal enyh�bb id�j�r�s.
Ez nagyj�b�l olyan 5-10 fokkal van
az okt�ber k�zepi �rt�kek f�l�tt,
azonban nem lesz zavartalan
a naps�t�s,
mint eml�tettem elsz�rtan
alakulhat ki es�, z�pores�,
viszont nagy mennyis�g� tart�s
csapad�k nem v�rhat�.
K�sz�n�m a figyelm�ket,
viszontl�t�sra.
(�nekelve)
Redaktor �r, ezer bocs�nat,
Ne �rjen engem semmi v�d,
Ha elhagyom a pr�za �tj�t,
ha versben �rok kritik�t.
Mert legel�sz�r l�pett f�l ma
a N�psz�nh�zban Kis Kat�,
Hogy mily csod�san dombor�tott,
az pr�z�ban el sem mondhat�.
Redaktor �r, ezer bocs�nat,
a Kis Kat�nak hangja nincs,
De f�l�sleges ott a hang,
hol talentumnak nyoma sincs.
Hogy �gi szikra nincs Kat�ban,
Musz�j vagyok bevallani,
De f�ldi l�ng az van helyette,
V�gre ez is csak valami.
Redaktor �r, ezer bocs�nat,
De ez a termet isteni,
Trik�t nem t�lt be �gy manaps�g,
Csak az, ki sz�letett zseni.
�s az a selymes, sz�szke
sz�p haj,
S azok a tengerk�k szemek,
Mikor e n�h�ny sort le�rom,
A toll kezemben megremeg.
Redaktor �r, ezer bocs�nat,
Ha megdics�rem Kis Kat�t,
De t�mogatni kell a kezd�t,
�gy lesz j�v�je b�ztat�.
Nekem ugyan nincs �rdekemben,
Mert Kis Kat�hoz nincs k�z�m,
Csak a m�v�szet�rt rajongok,
Megteszi ugye?
K�sz�n�m!
- Brav�, brav�, nagyon sz�pen
k�sz�nj�k, a Csal�d-bar�t
h�tv�g�ben Kov�cs Istv�n vallotta
be ezek szerint azt, amit
Sajg�l Erik�nak nem szabad
hallania ott a h�tt�rben.
De ha Szilassy Nelly itt van, akkor
mindig ilyen j� hangulat uralkodik.
- Udvarol, mert velem fog
f�ll�pni.
- Ilyenkor mindig j�nnek az adatok,
meg hogy mivel k�sz�lnek,
milyen kupl�kkal, dalokkal.
- Tavaly itt voltunk, akkor
csin�ltunk egy kabar�t,
az volt, aminek a v�ge volt '45.
Most 1945-t�l csin�ljuk '89-ig,
az a c�me a kabar�nak, hogy
a Legvid�mabb Barakk,
�j szerepl�ink vannak, J�zsa Imre
maradt, �j szerepl� a
Kov�cs Istv�n, Csobota B�la, aki az
X-faktorban volt helyezett,
�s rendezi a Kalm�r Tibor, ugye...
- Mint a rossz p�nzt, ismerj�k.
- Mint a rossz p�nzt ismerj�k, mint
kabar�rendez�, �s L�szl� Ferenc
a szerkeszt�je.
- Hogy �zlenek ezek a dalok?
- Nekem nagyon �zlenek, mert
Nellyvel, h�t nem is tudom,
h�ny �v �ta nagyon sokszor
�nekelt�nk egy�tt ilyen
�s hasonl� dalokat. Teh�t nagy
�r�m ism�t Nellyvel dolgoznom
majd a R�zsav�lgyi Szalonban,
december v�g�n van a bemutat�.
- Akkor ez egy igazi kar�csonyi
aj�nd�k lesz. Az el�z� r�sz�nk v�g�n
Erik�val �nekeltetek. K�nny� tal�lni
olyan dalt, ami mind a kett�t�knek
passzol?
- K�nny� is meg neh�z is,
k�nny� az�rt, mert passzol,
teh�t mind a kett�nknek nagyon j�,
neh�z meg, olyan sok nincsen m�r.
Mindent el�nekeltek t�bbsz�r is,
�s nagyon neh�z olyat tal�lni,
ami esetleg �jdons�g.
- Majd �ratunk �jakat.
- Tess�k, itt az �tlet Nellyt�l.
Nagyon sz�pen k�sz�nj�k, december
v�g�n akkor R�zsav�lgyi Szalon.
- �n is k�sz�n�m, v�runk szeretettel
mindenkit a R�zsav�lgyi Szalonba.
- K�zben egy �jabb bar�ttal,
Tahi T�th L�szl�val b�v�lt
a mi kis csapatunk, nagy szeretettel
k�sz�ntj�k. Judit pedig az�rt
j�tt vissza hozz�nk, mert...
- Mert h�vtuk.
- Persze, hogy h�vtuk, de mi�rt
h�vtuk? Mert azt is meg�g�rt�k,
hogy sz�p, r�gi t�rt�netet
mond el. Sz�val amikor �k
ketten ott vannak, voltak valahol,
n�h�ny �vvel ezel�tt,
akkor mik repkedtek a
leveg�ben?
- Madarak. - Sas! - �s a sz�vecsk�k.
- G�lya nem.
- Mi az, hogy ker�t�skorl�t, vagy
porol�, vagy mi?
- H�t ezt az mondja el, aki
terjeszti. Mert mi nem tudjuk,
mert a sz�jhagyom�ny �tj�n ez
biztos v�ltott erre-arra.
- �n csak azt tudom elmondani,
az �n eml�kemet err�l a bizonyos
nehezen megfogalmazhat� dologr�l,
amikor mentem haza d�lut�n,
estefel� vagy este a sz�nh�z ut�n,
akkor a kapubej�rat mellett
volt egy alacsony r�d, �s ott �lt
k�t fiatalember, egyik a h�gom,
a m�sik a bar�tom volt, �s m�lyen,
�rzelmesen hallgattak.
�ltek, �s nagyon m�lyen, nagyon
�rzelmesen hallgattak.
�s akkor �n k�sz�ntem nekik,
n�ha fogadt�k, bementem,
�n ennyit tudok az eg�szr�l.
- A szigor� b�ty!
- Nem, nem. - Aki odafigyel
a h�gokra.
- Diszkr�ten k�sz�ntem �s bementem
a kapun. �n t�bbet nem besz�lgettem
veletek.
Nem akartalak zavarni, mert olyan
m�ly cs�ndben voltatok.
- De azt�n az erk�lyen kapaszkodt�l
�s n�zt�l, hol tartunk.
- F�ntr�l, az erk�lyr�l persze, hogy
n�ztem, hogy mi van?
Onnan m�r n�ztem. - Nem is tudom,
adtad az enged�lyedet?
- Nem k�rdezt�tek.
- De ut�lag?
- Igen. - Igen? Meg volt�l velem
el�gedve?
- Meg, teljesen.
- H�t ha ezt tudom!
- El�bb volt a bar�ts�g,
�s mint bar�t szeretett bele
a h�g�ba?
- �ld�g�lt egy�tt a h�g�val,
ilyeneket ne mondj�l.
- Bocs�nat, �ld�g�ltek m�ly
�t�l�ssel?
- �n csak annyit mondok, �ld�g�ltek
a r�don m�ly �rzelmekkel, csendben.
Ez sug�rzott bel�l�k.
- H�t l�ttuk, hogy j�ssz,
�s elhallgattunk.
�s milyen komoly dolgokr�l
besz�lgett�nk.
- Abszol�t komoly dolgokr�l.
- Filoz�fia, ilyesmi.
- Igen. Mozgalmi dalokr�l.
- Matematikai feladv�nyokat
oldottunk meg. - T�bbismeretlenes
egyenleteket. - Igen.
Sz�val m�g mindig nem �rdekes?
H�t ez majd feliratozva lesz.
Magyar�zattal, hogy ez
mi lehetett. Rejt�ly.
- Sz�val volt egykor a szerelem,
de alapvet�en volt ott
egy bar�ts�g is. Oszt�lyt�rs-s�g?
- Oszt�lyt�rss�gb�l fakad�,
az�ta is tart� bar�ts�g.
- Milyen oszt�ly volt ez?
- Mi voltunk a h�res V�rkonyi
oszt�ly, �gy emlegetik.
- Ahol Pista volt a, hogy mondjam,
a legnagyobb sz�m.
- �, ez kedves! - � m�r nagyon kor�n
elkezdett filmezni, mindannyian
irigyelt�k �t, �ri�si szt�r volt,
m�zs�nyi leveleket kapott
a port�ra, �s h�t megmondom
�szint�n, nekem is kicsit
p�ldak�pem volt az oszt�lyban,
�s mindig a nyom�ba eredtem.
Hogy amit a Pista csin�l, abb�l rossz
nem lehet, azt kell csin�lni
nekem is.
�n nem tudom, � honnan tudja, hogy
kell sz�n�szek k�z�tt mozogni,
vagy sz�nh�zi k�r�kben, l�nyeg az,
hogy egy�tt ker�lt�nk mint
f�iskol�sok a V�gsz�nh�zba, mint
gyakornokok, harmad�ves,
negyed�ves korunkban statiszt�ltunk
nagy sz�n�szek mellett. �pp most
emlegett�k kint a folyos�n,
felemlegett�k a Z avagy az
emberbar�t gyilkos c�m�
darabot, ahol k�t
rend�r voltunk, k�t bobby, �lt�nk,
Benk� Gyuszi a v�dlottak padja
mellett �lt�nk az eg�sz el�ad�son,
k�t �s f�l �r�t mereven,
meg sem sz�laltunk, egy
mondatunk sem volt.
- Erre gyakorolt a korl�ton
szerintem.
- Az az! Sz�val a sz�zadik el�ad�s
k�rny�k�n, egy mondatunk sem volt,
azt hiszem, a Cs�k�nyi L�szl�hoz
oda kellett menni az egyik
rend�rnek, a Pista volt k�zelebb,
odament, �s azt mondta,
"j�jj�n vissza, �lj�n le."
Mondom, a rohad�knak m�r van egy
mondata.
�gy kell csin�lni! Legk�zelebb
mondt�k Benk� Gyuszinak,
hogy �lljon f�l, erre mondtam,
"azt mondt�k, �lljon f�l."
Na, mondom m�r nekem is van
egy mondatom.
�gyhogy �gy tanultam a Pist�t�l.
�ltal�ban a Pista ahogy
k�zlekedett az ilyen nagy
sz�n�szek k�z�tt, m�r �gy, hogy
hogyan kell k�zelednie,
az udvariass�g, a viselked�s,
engem tudom, lesz�rtak,
hogy nem k�sz�n�k, mikor bel�ptem
a t�rsalg�ba, sz�val Pist�t kellett
k�vetni, akkor sok baj
nem lehetett.
�gy azut�n valamik�ppen, ahogy az
el�bb mondta, amivel megtiszel
engem, hogy bar�tok voltunk,
b�r �gy lett volna, �s �gy
lenne, mert �n is �gy �rzem,
hogy...
- Mi ez a felt�teles m�d?
- �n k�sz�n�m sz�pen,
mert ezt �gy nem vallottuk m�g be
egym�snak. - Lacik�m, bevallom.
- Ezt mondani kell!
- Mindig mondjam?
- Hozunk egy p�zn�t, r� lehet �lni
�s akkor megvan a pillanat var�zsa.
Mi azonban m�g hozunk pillanatot,
tudunk id�utaz�st idehozni
a st�di�ba. - Igen?
- Igen. V�rkonyi Zolt�n
v�gz�s oszt�lya a Tud�s n�k c�m�
darabja, vagy valami ilyesmi.
- Nagy h�rrel �rkeztem asszonyom!
M�g aludtunk, csak hajsz�l h�ja volt,
hogy �letben maradtunk. Egy �st�k�s
eg�sz hossz�ban elsuhant,
�tt�rve l�gk�ri burkunkat,
ha bel�p v�letlen�l a F�ldbe,
ma minden itteni szil�nkra volna
holnap t�rve.
- Hagyjuk m�skorra ezt.
Len�zi ez az �r, ilyen se f�le
se farka dolgot � nem tanult.
Nem �ldoz �, csup�n a lelki
vaks�t�tnek,
gy�l�li a tud�st, a szellemes
besz�det.
- Szabad lesz egy kicsit
kiigaz�tanom?
Nem gy�l�l�m �n a tudom�nyt,
asszonyom! Csak akkor, ha
mag�t az embert megbut�tja.
Minden j� a hely�n, ennek is itt
a nyitja.
Igen, legyek ink�bb buta �s ostoba,
hogysem olyan tud�s, mint
azok olyika.
- �n a mellett vagyok, s kimondom
�jra b�tran, hogy nincs, �s nem is
lehet vesz�ly a tudom�nyban.
- Szerintem a tud�s tettben, sz�ban
kiv�lt, sok butas�got �s
m�g t�bb but�t csin�lt.
- Paradoxonja v�g.
- Pedig el�g �gyetlen, bizony�t�kokat
tal�ln�k r� sz�netlen.
Vagy ha nem volna is, igazol�s
helyett p�ld�kat azt hiszem,
l�pten-nyomon lelek.
- F�lek, hogy nem tal�l m�lt�
p�ld�t erre m�gsem.
- Nem vagyunk ennyire klasszikusak,
de az�rt egy kicsit pr�b�lkozunk.
Doktor Forg� Erika iparm�v�sszel
b�v�lt a mi k�r�nk, Erika, Erika,
lesz itt ebb�l egy kis bonyodalom.
De majd kiigaz�tjuk.
�s b�r Erika is k�sz�t gy�ny�r�
kalapokat, ezek a kalapok
nem az � tulajdon�t k�pezik,
hanem te Erika kalapjait,
merthogy te kalapm�ni�s vagy
t�nyleg?
- Igen, �desany�mt�l tanultam,
�n kicsi korom �ta kalapok
k�z�tt n�ttem f�l, teh�t az �n
�desany�m, aki rengeteget dolgozott
vil�g�let�ben, de pillanatok alatt
tudott j�l kin�zni, egyik pillanatr�l
a m�sikra.
�s frizura helyett p�ld�ul nagyon
sokszor hordott kalapot.
Teh�t arra m�r nem telt,
viszont f�lvett egy gy�ny�r�
kalapot, �s olyan volt,
mint egy kir�lyn�.
- �s egy j� kalaphoz egy sz�p
ruh�t sem �rt megtervezni.
�desany�d neked sok sz�p ruh�t
varrt, de azut�n r�tal�lt�l
Erik�ra �s hopp, minden m�r
a m�lt�?
- Igen, mert �desany�m varrt nekem,
m�r 30 �ves is elm�ltam, �s m�g
mindig � csin�lta a koszt�mjeimet,
mindenf�le bl�zaimat, ruh�imat,
teh�t amiben egy�ltal�n lenni
szerettem, ak�r �nnepnap,
ak�r h�tk�znap. �s akkor egyszer
csak l�ttam rajta, hogy � m�r
ezt nem annyira szeretn�, meg most
m�r feln�tt a gyerek, most m�r
legyen egy kicsit �n�ll�, most m�r
ne �n legyek a kotl�s k�r�l�tte
folyton, �s j�tt�nkben-ment�nkben
egyszer csak r�tal�ltam a
Lilif�ra. Az�rt, mert az �n
�desany�m minden m�v�szet�ben,
ami kiker�lt a keze k�z�l, volt
benne valami b�kebeli.
Valami k�l�n�s, biztos a szeretete
miatt van ez �gy, de volt benne
valami b�kebeli. �s Erik�nak van egy
ilyen jelmondata, hogy
"a r�gi sz�p id�k". - A r�gim�di.
- Igen, mik�zben nagyon
korszer�ek a ruh�i.
- Doktor van a neve el�tt Erik�nak.
Iparm�v�szetb�l is lehet
doktor�lni?
- Nem, nem haszn�lom, eredetileg
jog�sz vagyok, jogi egyetemet
v�geztem, �s b�r� voltam 7 �vig.
Nem kell megijedni, nem b�ntet�b�r�.
- Nem az�rt �ltem egyenesen hirtelen.
- Polg�ri, vagyonjogi �gyekkel
foglalkoztam, �r�kl�s ilyesmi,
�s a kisl�nyom sz�let�sekor
k�sz�tettem neki h�zilagosan
egy-k�t ruh�t, ami megtetszett
egy keresked�nek a v�rosban.
- Az anyuk�k ilyenek!
- Igen, az anyuk�k �lt�ztetik
a kisl�nyukat, �s gyermek kalapokat
is csin�ltam. �s megl�tta egy
keresked�, megtetszett,
csin�ltatott �t�t, azt�n t�zet,
azut�n h�szat, �s ut�na
�tt�rtem a feln�tt ruh�ra, �s h�t
ezzel foglalkozom most m�r
24 �ve, mi�ta a l�nyom
megsz�letett.
- Nagy szerencs�nkre.
- �gyhogy az�ta a Lilifo,
m�r t�bb helyen van �zlet�nk,
�s mai fiataloknak is sz�l
tulajdonk�ppen, hordhat�,
ink�bb persze a k�z�p koroszt�lynak,
romantikusak a ruh�k.
- Nem, a fiataloknak nagyon val�.
- Igen, �s kalapjaink is vannak
term�szetesen, mert �n is
nagyon kalapos vagyok, s�t a
nagymam�m szint�n
borzalmasan szerette, piacra
j�r� kalapja is volt.
- No h�t a h�lgyeknek megpr�b�ltunk
kedvezni azzal, hogy sz�p
kalapokat �s sz�p ruh�kat
mutattunk, egy kicsit a
f�rfi-vonalat is er�s�tj�k,
megmutatjuk, hogy hogyan
�s milyen sz�pen, f�rfiasan
sportol Kov�cs Domonkos D�me.
- Nedeczki Gy�rgy mesteredz�
k�zel 30 �ve oktatja az ifj�s�got
a v�v�s fort�lyaira. Nem v�letlen,
hogy Istv�n is �t v�lasztotta,
hogy Domonkosb�l sikeres v�v�
legyen.
A t�rt�nelmi filmekb�l j�l ismert
szt�r kardforgat�s�r�l a
mester is elismer�en nyilatkozott.
- Szem�lyesen nem ismertem a Pist�t,
csak ami�ta a gyerek idej�tt,
de h�t nyilv�n tudtam, hogy
kir�l van sz�, mert l�ttam
a filmjeit, ahol rengetegszer
tal�lkoztunk sz�npadi v�v�ssal,
�s ott az�rt j�l forgatta ott
a kardot a papa!
Volt benne v�v�m�lt.
K�r�lbel�l egy h�napja j�r ide
a D�me, hogy hogyan ismerkedett
meg, azt nem tudom, mert egyszer
csak megjelent a pap�val,
valakinek az aj�nl�s�ra, hogy
j�jj�n hozz�m, a Szandav�ri Gyuri
b�csi, aki a pap�nak a r�gi j�
bar�tja, aki egy�bk�nt
koll�g�m, mert v�v�mester volt,
� aj�nlotta, hogy j�jj�n a BVSC-be.
Neki nagyon tetszett a v�v�s,
�gy gondolta, megpr�b�lja.
- Arr�l, hogy mi�rt v�lasztotta
a v�v�st, Domonkosnak hat�rozott
v�lem�nye van.
- Azel�tt atletiz�ltam, �s �gy
gondoltam, hogy biztosan
�rdekes �s komoly sport lesz
a v�v�s, �gy gondoltam,
hogy �rdemes elkezdeni.
Nekem a sportnak az eleganci�ja,
ennek a sportnak kifejezetten
tetszik, hogy nem egy, �gymond
t�megsport, mint a foci.
�n kifejezetten nem szeretem
sem n�zni sem csin�lni,
ennek meg van egy
eleganci�ja.
- Tulajdonk�ppen '78 �ta
dolgozom �n mint v�v�mester,
addig versenyeztem itt a
BVSC-ben, mindig foglalkoztam
kicsikkel is, feln�ttekkel is,
van egy k�t vil�gbajnok,
EU bajnok tan�tv�nyom is,
de az ut�bbi id�ben, ami�ta
nyugd�jas vagyok, imm�ron 5-6 �ve,
az�ta z�mmel csak gyerekekkel
foglalkozom �s nagyon szeretem
a gyerekeket, �s borzaszt�an
kiel�g�t az, hogy az hi�nyzik, hogy
nemzetk�zi versenyeken,
VB-ken r�szt vegyek, engem b�ven
kiel�g�t, hogy itt a BVSC-ben
az ilyen lurk�knak tan�tom
a v�v�st.
- M�g egy assz�, �s azut�n majd
k�s�bb eld�l, hogy lesz-e a v�v�sb�l
egy �letre sz�l� szerelem.
- Nem maradunk egyed�l, a csivitel�s
is folytat�dik. Mit �g�rt�nk?
- Azt �g�rt�k akkor, amikor zen�lt
a F�nix Zenekar, hogy visszat�r�nk
mi m�g r�juk, �gyhogy
Hant� Ferencet,
a zenekar vezet�j�t k�sz�ntj�k
szeretettel, illetve
Fillencz Istv�n grafikus m�v�szt,
akik Istv�nnal egy�tt
a Hard Core Klub tagjai.
- K�zben azon vitatkoztak, nem
kicsit, hogy mikor alakultak.
- Illen�k tudnunk pontosan, most
azt hiszem, csak bet�joljuk,
hogy a '90-es �vek elej�n.
- Igen, nagyj�b�l, k�zel 20 �ve.
- Hogy zajlott ez az alakul� �l�s?
- H�t erre m�g k�sz�lt is egy kis
igazolv�ny is, ami Feri bar�tomn�l
n�la is van. - Nem lehet csak �gy
bemond�sos alapon klubtagnak lenni!
- Nem, nem. Az alakul�s
ideje nincs rajta sajnos,
de a lej�rata a klubtags�gnak
az rajta van.
- 2034-ben lehet
meg�j�tani.
- �n rem�lem, hogy nedves
k�rnyezetben zajlott
az alakul� �l�s.
- Igen, az uszod�ban, igen.
- M�sra is lehetett volna gondolni.
- Hogy volt mellette poh�r is?
- Csak k�rdeztem.
Milyen t�rsas�g ez? T�z hossz
megvan, akkor egy sz�t
besz�l�nk, t�z hossz, m�g egy sz�?
- Szaun�ban �cs�rg�s?
- Igen, �s onnan indult,
egyszer csak lassacsk�n
k�t ember besz�lgetett, azut�n
h�rom, azut�n �t, �s lassan
kialakult egy ilyen nagyon egy�v�s�
t�rsas�g, igen k�l�nb�z�
egzisztenci�val, �n voltam a
leggyeng�bb k�zt�k,
h�t egy sz�n�sz egy komoly
m�rn�k meg �zletember k�z�tt.
- Ez F�szek Klub, teh�t sz�n�sz van,
zen�sz�nk van, k�pz�m�v�sz�nk van.
- Egy nagyon j� csapat alakult ki,
�s az�ta az egyre er�s�d�tt,
ez a klub, magunkat klubnak
min�s�tett�k, most m�r
nem j�runk mindannyian az
�llamigazgat�si F�iskola uszod�j�ba,
ott alakult ez a klub, de tal�lkozunk
gyakran, �s vannak �vente
egyszer-k�tszer ilyen �sszej�vetelek,
k�l�nb�z� �ln�ven, hogy milyen
alkalomb�l j�v�nk �ssze,
ev�s-iv�s van, �s nagyon
b�szk�k vagyunk arra, hogy
komoly klub vagyunk.
- Mennek az urak mondjuk a
F�nixnek a koncertjeire?
- Igen. - Mi j�tszunk zen�t, az
el�g v�lem�nyes, abban a t�rsas�gban
a Budapesti Jazz Klub vezet�i is
benne vannak, �gyhogy amikor
tematikus, csak �s kiz�r�lag a HC-nek
rendezett �n�ll� estek vannak,
akkor j�nnek, s�t csal�dtagokkal
egy�tt. Most is esed�kes m�r,
reklam�ltak, hogy mikor
lesz egy�tt az eg�sz t�rsas�g.
- Akkor folytatva k�rd�sedet,
ki�ll�t�s megnyit�ra,
ki�ll�t�sra j�rnak-e, van-e az
� otthonaikban...
- Hogyne, persze. Ez nagyon
�sszetart� csapat, �gyhogy mindig
lehet ha nem is mindenkire, de
j� n�h�ny emberre sz�m�tani
a csapatban.
- �s ugye m�v�szemberek, �s
mondjuk a F�nixet nem nevezz�k
annak alapj�n, amit most
hallottunk �n�kt�l,
megtudva azt, hogy M�t� P�tert
is k�s�rt�k sokat, egy kifejezett
hardcore zenekarnak, hogy
lettek hardcore?
- �n nem tudom, hogy ki tal�lta
ki ezt a kem�ny mag nevet,
azt hiszem, nagyk�p�s�g van
e m�g�tt, hogy mi vagyunk
a kem�ny mag, nem ak�rkik vagyunk,
hanem a kem�ny mag.
- Ez is benne van, igen.
- Azt hiszem, ez lehetett, ez
egy po�n volt �s �gy maradt.
- A minden reggeli �sz�s ugye,
ha esik, ha nem, �vtizedeken
kereszt�l mondhatom, hogy most
m�r �gy rendszeres volt akkor,
amikor nem sz�m�t semmi m�s.
- A minden reggeli �sz�s m�r
nem annyira m�k�dik,
de a hardcor �s a n�v
t�retlen.
- �rtett�k, rendben van, mikor
tal�lkozik legk�zelebb a banda?
Mondjuk egy koncerten mikor
lehet tal�lkozni?
- �n megh�vom mindig �ket,
most egy nagy Cserh�ti-M�t� turn�val
eml�kkoncerttel megy�nk,
ny�ron a Margitszigeten voltunk,
Szamos Gyuri rendez�s�ben, most
a vid�k nagyv�rosaiba fogunk
kar�csony t�j�n menni, mindig
�rtes�tem �ket, ha �pp arra j�rnak.
- Istv�n, ki�ll�t�s-megnyit�?
Valami?
- Tervezek tavasz k�r�l egy
ki�ll�t�st majd, ha �sszegy�lik
annyi �j anyag, akkor mindenk�ppen.
- �rdekl�d� lesz!
- R�gi, �j anyag, h�t a r�gi
rajzai is fantasztikusak.
- J�rt � m�r n�lunk!
- Mutatunk az�rt enn�l k�zelebbi
programot is.
Val�s�gos dzsungelk�nt v�rja
a helysz�nre l�togat�kat ma
a Pet�fi Csarnok. A t�bb mint k�t
�vtizedes m�ltra visszatekint�
Orsz�gos Kis�llat �s N�v�nyv�s�r
elnevez�s� rendezv�ny
val�s�gos kis�llatokr�l �s
n�v�nyekr�l sz�l.
�rdemes teh�t elf�radni erre
a sz�nes kavalk�dra.
1966 �ta hagyom�ny teremt� a
P�csv�radi Le�nyv�s�r.
Sz�mos koncert mellett megv�lasztj�k
a le�nyv�s�r sz�p�t, �s a legszebb
p�rt is.
Az �regtavi nagy hal�szati
programsorozat id�n is
v�rja az �rdekl�d�ket Tat�n.
A rendezv�ny f� l�tv�nyoss�ga
az orsz�gban egyed�l�ll�, 400 m�teres
h�z�h�l�val t�rt�n� hal�szat.
A fesztiv�lon term�szetesen
half�z�s, sz�mos koncert,
illetve v�s�r is
v�rja a l�togat�kat.
- Nagyon sz�pen mosolygunk.
- Nagyon, mert az �j operat�r�nk
most rajtunk gyakorol.
- �bris �gy, hogy mind a 32 fogunk
l�tsz�djon. Ez az!
Ez �bris k�pe, gratul�lok,
k�sz�nj�k sz�pen,
egy�bk�nt is a fiatalok ellept�k
a konyh�t, nem v�letlen�l,
mert Ferenc hozott valamit.
- H�, micsoda illata van, �s
milyen l�tv�nyos!
- Ezek szerint akkor ez a r�sze k�sz?
- Ez a r�sze igen.
- De h�t l�tom, hogy a gomb�ck�k
odabent vannak.
- Ez m�r sok igen.
- Samu, tudsz ebben seg�teni,
vagy szeretsz?
- Biztos, hogy tudok.
- Tess�k megpr�b�lni!
- Pr�b�ld meg!
- Im�d f�zni.
- Kiugrik a gomb�c
a faz�kb�l.
- Nem megy olyan k�nnyen.
- Legut�bb k�levest f�z�tt,
de ez egy picit jobb lesz.
- Ilyen n�pmeseit?
- Igen, rendes k�levest.
- Samur�l elmondtuk, hogy � viszi
tov�bb a Kov�cs nevet a csal�dban.
- Igen, az � pap�ja volt az �n
nagyfiam, aki sajnos nem �l m�r,
de roppant b�szke vagyok
az unok�mra, aki t�k�letesen
�gy n�z ki, mint az apja.
- �s folyamatosan vigyorog,
teszem �n hozz� a h�ts�
jelent�sben.
- �s mennyit van � veletek?
- Amennyit csak lehet.
- Ez a k�t Kov�cs, ezek ketten
egy�tt vannak, akkor k� k�v�n
nem marad.
- H�t akkor most nem k�leves,
hanem a t�r�gomb�c j�n kifel�.
M�g valami teend�nk lesz vele?
- Hogyne, megt�laljuk �s
tesz�nk hozz� �ntetet.
- �s megessz�k.
- �gy van, pontosan.
- Val�sz�n�leg ez lesz
az utols� f�zis.
- Ha m�r ennyit besz�lsz Samu,
akkor neked mi a kedvenc?
Vagy az asztalon lev�kb�l mi a
kedvenc? Ha ennival�r�l van sz�?
- T�r�gomb�c.
- Domi?
- Az asztalon lev�kb�l? - Igen.
- Nekem az nagyon tetszik.
Vizu�lisan nagyon tetszik.
- H�t akkor n�zd.
- Domi minden nap, ott a vil�g
k�zepe, a Cserepes Kisvend�gl�ben
minden nap megehette ezt.
- Igen.
- Ez m�g kimaradt neki ezek
szerint.
- Nagyj�b�l a brass�i miatt.
- Igen?
- A Cserepes Kisvend�gl�ben a
brass�it kell enni.
- Esetek nagy sz�zal�k�ban a
brass�i, ami n�lam fogy.
- Most ha Samu minden gomb�cot
kiugraszt majd a faz�kb�l,
akkor ut�na erre ker�l az a,
az nem az, abban van a...
- Bocs�nat, nagyon j�
illata van!
- B�zzuk a s�fre.
- Mi is az?
- Az egy aszalt barack, h�zi
barackp�linka, �ssze van
keverve. - A hangulat az
szinte fokozhatatlanul fokoz�dik,
van azonban hi�nyz�nk, de a hi�nyz�t
is �gy �rezz�k, hogy be kell mutatni,
ha m�r bar�t, �gyhogy
K�lm�nhoz l�togatunk el.
- Jaj, ez remek!
- Elutazott, de el�tte siker�lt.
- M�g siker�lt f�l�n cs�pni.
- Berkes K�lm�n vil�gh�r�
klarin�tm�v�sz,
karmester, �vek �ta
Jap�nban tan�t.
A Gy�ri Filharmonikusok zenekar�nak
vezet�je �vente t�bb h�napot
t�lt k�lf�ld�n. Most is csak
p�r napot volt itthon.
Istv�n egy pr�b�n l�togatta
meg bar�tj�t.
- El�sz�r is azt kell, hogy mondjam,
hogy ez egy nagyon friss bar�ts�g,
ezen a ny�ron kezd�d�tt, �s h�t �n
az �n oldalamr�l tudom elmondani,
ez olyan fajta szimp�tia volt Istv�n
fel� a mi r�sz�nkr�l, az eg�sz
csal�dom r�sz�r�l, az � csal�dja
fel� is, teh�t ez nemcsak az
Istv�nra �s az Erik�ra �s
a Domira is ugyan�gy vonatkozik,
teh�t a kisl�nyom �s a feles�gem
ugyan�gy, teh�t az�ta �gy mondom,
�s ezt nyugodtan f�lv�llalom,
a feles�gem is ugyanezt mondja,
Isten �ld�sa volt ez. Sz�val az
ember 60-on fel�l m�r nehezen
k�t bar�ts�got. Itt meg olyan 5
m�sodperc kellett ahhoz,
hogy ez bar�ts�gg� fejl�dj�n.
Teljesen sz�ls�s�gesen a p�ly��rt
�l�nk mind a ketten.
Nagyon fontos volt mindig a
sz�npad, az el�ad�s, a k�z�ns�g,
�s az, hogy igaz m�don j�tsszunk.
Ez nagyon er�sen �sszek�t benn�nket.
�n szeretem a sz�nh�zat, im�dtam az �
filmjeit, � meg nagyon szereti a
zen�t, azonnal, k�t nap ismerets�g
ut�n elj�tt egy koncert�nkre,
csak ennyit mondan�k. Sz�val ez
azt hiszem, �nmag��rt besz�l.
Arr�l nem is besz�lve, hogy most itt
j�n a rekl�m helye, olyan lecs�t
f�z�tt, hogy sajnos ut�na
sz�gyelltem magam.
�n azt hittem, hogy tudok lecs�t
f�zni, kider�lt, hogy nem annyira,
s�t azut�n egy premieren is
r�szt vett�nk, a k�vetkez�
alkalommal viszont paprik�s
csirk�t csin�lt, az Erika nem volt
otthon, �s amint a Pista elmes�lte,
� f�zott ett�l, mi lesz a premier,
h�t meg kell mondjam, t�k�letesen
siker�lt, s�t az�ta m�r �n is
pr�b�lkozom, hogy ugyanezt a
fajta paprik�s csirk�t csin�lom
mint �, sz�p, gy�ny�r� piros
sz�ne van, csurog a ny�lam.
Term�szetesen ismertem �t, h�t
ugye a filmjei alapj�n nincs
szerintem olyan magyar, aki
ne ismern�, a filmjei megvannak,
azokat n�zz�k �lland�an a
gyermekemmel egy�tt,
egy�bk�nt a kedvenc filmje, �s �gy
kezd�d�tt a bar�ts�gunk,
hogy a kisl�nyom, Annuska ott volt
�s mondtam, n�zd, ott a
Bornemissza Gerg�. �s persze
el�jult, �n odamentem Istv�nhoz
�s bemutatkoztam, onnant�l
dat�l�dik ez a dolog.
De val�ban p�r m�sodperc alatt
megvolt a kontaktus,
�s ez megint egy olyan biztos
bar�ts�gnak �rzem,
ami nagyon kev�s az �letben.
Teh�t amir�l tudom, hogy
addig tart, ameddig �lek.
- K�lm�n megmutatja Istv�nnak
b�szkes�g�t, a szt�rok fal�t,
ahova majd � is felker�lhet,
mivel a tavaszi premieren
� lesz a narr�tor a Sztravinszkij
Egy katona t�rt�net�nek.
- Mindig ismer�s�k �s ismer�s�k
�rkeznek, akiket megl�tunk.
- Kedves ismer�s ismer�s�k.
- El�julunk.
- Bencze Ilon�t k�sz�ntj�k.
- Mint feh�r t�nd�r, libbent be
ide k�z�nk.
Istv�nnak sz�l ez?
- Mind a kett�j�knek.
H�t �n Pistinek sz�l�tom.
- A sok Pista ut�n ez j�.
- Vele nagyon r�g�ta, ugye a K�t
l�ny az utc�n �ta j�tszunk egy�tt.
Huszon�vekkel ezel�tt.
- Kor�bban. Voltak ilyen
k�l�nb�z�, m�g r�gen ny�ri t�borokban
irodalmi estek.
- �gy van, m�g ott is
l�pt�nk fel.
- Ott kezdt�k a k�z�s munk�t.
- Igen.
- Ezek szaval�sok voltak?
- Rendezted is!
- Az k�s�bb, veled egy�tt,
amikor m�g a bar�tn�d voltam,
azut�n anyuk�d lettem a
darabban.
- M�r megijedtem!
- A bar�tn�d volt.
- Igen, igen.
- Nem volt k�nny�?
- �s azut�n szabad elmondani
ilyen t�rt�netet, hogy f�lh�vtam
a Pistit �ppen valamilyen
munka �gyben �s azt mondta,
hogy jaj, igen, j�, rendben van,
be�rom, de majd h�vlak, �s most
az�rt adn�k neked valakit.
�s mondom, kit? Majd megl�tod.
�s akkor �tadta a telefont,
Sajb�r Erika vagyok, mondta.
�s az volt az �n els�
eszm�l�sem arra, hogy �k
egy�tt vannak.
Ez annyira �des volt, �s azut�n
ott voltam az esk�v�t�k�n.
Ami nem ak�rmilyen t�rt�net,
ha szabad elmondanom.
- Icus rakta �ssze a kicsit
sz�tesett menyasszonyt p�ld�ul.
- Meg�rkezt�nk, �s Erika m�g
hajcsavar�kban �s slafrokban.
M�sf�l �r�val az esk�v� kezd�se
el�tt k�r�lbel�l �gy n�zett ki,
�s akkor mondta, mindj�rt k�sz
vagyok, mindj�rt k�sz.
Kibontom, kisminkelem magam,
csak nem tudom, hogy
milyen t�sk�t vigyek magammal,
mert nincs semmilyen t�sk�m.
- �s s�t�tk�k kell Icus, s�t�tk�k!
- Igen, csipke �s s�t�tk�k.
�s mondom, h�t van bel�le valami
anyag? Van, van.
Gyorsan kaptam t�t, c�rn�t, mindent,
am�g � elk�sz�lt, csin�ltam neki
egy esk�v�i t�sk�t.
- Nah�t!
- �s az k�s�bb fell�pett a k�z�s
el�ad�sunkban, elvittem j�tszani.
- Igen, �s akkor, m�g nincs v�ge,
k�sve term�szetesen elindultunk,
�s egyszer csak oda�rt�nk, tal�n
500 m�tert ment�nk,
amikor Pisti megk�rdezte Erik�t�l,
hogy n�lad vannak a gy�r�k?
�s akkor azt mondta Erika, nem
n�lad vannak, Pistike?
Nem, n�la nincsenek. Lehet, hogy
otthon felejtett�k? Igen.
Megfordultunk �s hoztuk
a gy�r�t. �s m�g �gy is oda�rt�nk.
- De milyen j� volt, pont a
v�ztoronyn�l voltunk
�s csak egy k�rt kellett tenni �s
m�r ment�nk is vissza.
- Ment�nk vissza, �s j�t
kacagtunk az eg�szen.
Teh�t az a j� vel�k, hogy mindig
mindenen lehet nevetni.
- Mert Icus r�gt�n azt mondta,
ez j� jel, ez j� jel! - Igen!
- Egy j� t�nd�r mi m�st mondana
�gy feh�rben? Kell vigy�zni r�juk,
mert hebehurgy�k, kelek�ty�k?
- Tudnak �k magukra vigy�zni.
Annyira szeretik egym�st, hogy
annyira tudnak vigy�zni magukra,
�s ez olyan ritka. Olyan j�
l�tni �ket mindig.
- Milyen gyakori, nem napos�tva,
de az�rt m�gis, az ig�nyeket
kiel�g�ti, amennyit egy�tt
tudtok t�lteni?
- H�t mostan�ban abszol�t nem.
- Ritk�bban mint r�gebben.
- Igen, r�gen szinte naponta
tal�lkoztunk, mostan�ban m�r
sokkal ritk�bban. M�ltkor a
facebookon valahogy f�nt
volt egy fot�tok �s gyorsan
al��rtam, hogy szeretlek benneteket,
de j�, hogy l�tlak.
- De ezt csak a Domi l�tja.
- �tkiab�l a m�sik szob�ba, mama,
�zenet! - T�nyleg?
De h�t az�rt mi tudjuk, hogy
egym�s sz�v�nek a cs�csk�ben
ott vagyunk, �s ez a
legfontosabb!
Mert �n mindig tudom, hogy ha b�rmi
gondom lenne, �s f�lh�vn�m �ket,
akkor �k ott lenn�nek.
- Az biztos!
- �s ez a legszebb.
- �s tanultunk egy �j nevet,
Pisti ezek szerint.
- K�sz�nj�k sz�pen!
- �s id�ig jutottunk el, hogy be
kell vallani, pr�b�ltuk
�sszeszor�tott fogakkal, hogy
nem besz�l�nk r�la,
de igenis kell, G�rdonyi G�za
miatt pedig pl�ne,
�gyhogy egy kis Egri Csillagok!
- Ennyi maradt egy
magyar kir�lyb�l.
- �va!
- Csak kedvetek szerint!
- Ugye vel�nk j�ssz Erd�lybe?
Azt �g�rted, hogy �r�kk�,
�s b�rmi lesz.
- Nem lehet, �rtsd meg.
�n nem b�jhatok a kir�lyn�
asszony szokny�ja m�g�.
Valamit tenni kell.
V�rj meg �va!
- Ak�rmikor j�ssz,
megv�rlak.
Gy�r� n�lk�l is a
jegyesed vagyok!
F�rfigy�r� ez, tartsd
ink�bb magadn�l.
�gy legal�bb �n is
eljegyeztelek.
- Mi az, amit itt m�g tenni lehet?
Bornemissza Gergely?
- Ez az �va volt.
- Mi akartunk megsz�lalni, de
nem lehet, igen.
Venczel Ver�t k�sz�ntj�k
nagyon nagyon nagy szeretettel,
de nem biztos, hogy csak Kov�cs
Pist�hoz h�vtuk, ha enn�l a n�vn�l
lehet maradni. Hanem �v�hoz.
�va volt el�bb akkor ezek szerint
a kapcsolat.
- Igen, harmadikos korunkban
tal�lkoztunk el�sz�r,
oszt�lyt�rsak voltunk.
- �ltal�nosban?
- Igen, Zugl�ban.
- Egy iskol�ba j�rtunk, de azt�n az
iskola megsz�nt k�t �s f�l �v m�lva,
�s akkor sz�tker�lt�nk, mert a Vera
nem zugl�i volt.
- �n akkor m�r hallottam r�la.
Csak � soha nem volt otthon.
- Egyszer tal�lkoztunk!
- Nagyon ritk�n!
- �s el voltam foglalva.
- Besz�lgettek a l�nyokkal
a fi�r�l?
- H�t akkor neki dolga volt.
- Ja, igen.
- �n m�r nagy fi� voltam akkor.
- Mi lent j�tszottunk a kertben,
hol a lak�sban, �s nagyon sokszor
�hesek voltunk, �s eml�kszem,
hogy cukros zs�ros kenyeret
ett�nk. Ugye?
- Igen. - Volt egy porol� ott lenn
az udvaron, �s nagyon j�l
�rezt�k magunkat, torn�ztunk, r�la
csak h�rb�l hallottam a h�gokt�l.
- �s mikor j�tt a visszacsatol�s?
M�r Istv�nnal is egy szinten?
- Amikor tal�lkoztunk a f�iskol�n.
- A f�iskol�n, igen.
- Amikor m�g nem is csin�ltunk
pr�bafelv�telt.
- H�t hiszen te akkor alattam
j�rt�l, �n ismertem a kis
f�iskol�sokat term�szetesen,
teh�t onnan tal�ltunk ism�t
egym�sra.
- �s eml�kszel, amikor egyszer
forgat�sr�l j�tt�nk haza,
�s az �desany�d�k Visegr�don voltak,
�s egy hatalmas eb�ddel v�rt�k
az eg�sz st�bot.
- Biztos lecs� volt.
- Igen, Bessenyei Feri�kkel,
meg�lltunk Visegr�don,
ahol nyaralt a csal�d.
- �s olyan finom kaj�t kaptunk!
- Nagyon j�l f�z�tt Vityus.
- N�lunk ez szok�s volt.
- K�zben megvolt a bar�ts�g?
Megmaradt tov�bbra is?
- Meg, persze. - Meg, meg!
- Nagyon ritk�n tal�lkoztunk.
De ott folytattuk most, ahol
abbahagytuk.
- Am�g kint v�rakoztak a felv�telre,
�ltek egy sarokban, fogt�k
egym�s kez�t �s folyamatosan
besz�lgettek.
�s mondtam, ne most besz�lj�tek
meg, majd odabent!
- De van m�g besz�lni val�, ami
biztos nem tartozik a kamer�kra.
- Egy�bk�nt mir�l sz�l? Ugyan�gy
a harmadikr�l, negyedikr�l?
- Meg mindenf�l�r�l.
Igen.
Meg esz�be juttatunk egym�snak
olyan dolgokat, amire, p�ld�ul
mind a ketten j� torn�szok voltunk
abban a korban. A Vera tudta
az angol sp�rg�t, �n meg csak
a rendes sp�rg�t tudtam csin�lni.
- Most melyiket tudja?
- Most m�r egyiket sem.
- Most ezt besz�lt�k meg.
Meg olyanokat, mi volt a beceneve.
- Na mi volt?
- Caca. �gy h�vtuk, Caca.
- Igen. Ez nekem is visszaj�tt,
de nem eml�keztem, de most
m�r igen. - Elmaradt az iskola
bez�r�s�val ez a becen�v?
- Igen, ez elmaradt.
- H�ny �vig nem lehetett kil�pni
az utc�ra, menni az orsz�gban
a n�lk�l, hogy az Egri Csillagok
valamilyen r�sz�t ne id�zte
volna valaki?
- Aki szembej�tt?
- Ez az�ta is tart.
Vera is gondolom, �n is
sz�mtalanszor besz�lt�nk,
nyilatkoztunk err�l.
- Most k�l�n�sen a centen�rium
miatt, az eg�sz orsz�gban
besz�lnek, G�rdonyi, G�rdonyi.
- �s gondolom, k�l�n�sen sz�v�gyetek
is volt. - Igen. - Igen.
Most is mindig k�rdeznek, hogy
van �va, �s akkor puszilom.
- �n meg k�zvet�tek az�ta is.
A bar�tn�d �dv�z�l, cs�koltat.
Viszem a h�reket oda-vissza.
- Mi a titka ennek a hossz�
id�nek? Nem mondunk �veket!
Mi a titka a bar�ts�gnak?
Az ilyen bar�ts�gnak?
- H�t nagyon nagyon j� volt,
�szinte volt.
- J�rtunk egym�shoz, olyan kicsi
korunkban, �n most is eml�kszem,
hogy Ver��k a Szent Istv�n k�r�ton
laktak, � is j�rt hozz�nk,
pont elgondoltam, ilyen kicsi
gyerekeket ma m�r lehet,
hogy nem is lehetne elk�ldeni
Zugl�b�l a Szent Istv�n k�r�tra.
Igaz?
- Az ilyen kicsi gyerekeket j�l
megetetj�k. Mert nek�nk most
ez a dolgunk, elmegy�nk a konyh�ba.
- K�sz�nj�k sz�pen.
- Megn�zz�k, mit k�sz�tett�nk.
- �tugr�lunk a p�rn�kon.
- Az apr�n�p itt van, ezek szerint
minden elk�sz�lhetett.
- Sz�p sz�mban �sszegy�lt�nk.
- H�t minden rosszat elk�vetett
ellen�nk.
- Itt van a f��tel�nk, itt van a
desszert. Egy�bk�nt
�dessz�j� a csal�d? - �n igen.
- �n is!
- Az hagyj�n, hogy �dessz�j�,
ez egy �des csal�d,
�s h�la Istennek van otthon is
mun�ci� a h�tunk m�g�tt,
Mucika a csokol�d�boltj�val
id�nk�nt el�rasztja a csal�dot.
- A Jancsi �s Juliska csokol�d�-
boltb�l. - Mondja Judit.
- M�zeskal�cs is van benne?
- M�zeskal�cs nincs, de
k�zk�v�natra lehet. Cs�csmin�s�g�
csokol�d�val v�rjuk a kedves
vev�inket, �s szerencs�re
van b�ven, �s van saj�t
csokol�d�nk is, a legmagasabb
min�s�g� kolumbiai csokol�d�.
- Eln�zve a gyerekeket, ezt mondjuk
nem l�tom. Feri viszont rendk�v�l
j� pedag�giai �rz�kkel b�r,
h�t egyetlen ev�eszk�zt
nem tal�lunk az asztalon.
Sebaj!
Fogunk mi itt az�rt �tkezni,
mindj�rt j�n a seg�ts�g Samut�l,
j�kor �rkezett.
- �gy van. Minden rendben volt,
nagyon �gyesek voltak.
- Akkor m�r csak egy dolog
van h�tra, hogy �n�k ne
vegy�k �szre, mikor t�nnek el az
asztalokr�l ezek a nagyon finom,
ne n�zz �gy r�m �bris.
Azt tekints�k meg, hogy
mikor n�zhetik meg a mai ad�st,
teh�t egy kis ism�tl�s.
- Az ism�tl�sek, igen.
- Kedves n�z�ink!
A h�tv�gi Csal�d-bar�tr�l
sem maradhat m�r le senki,
hisz tengeren t�li n�z�ink
�s a szombat-vas�rnap reggelt
m�ssal t�lt�k kedv��rt
a Duna World-�n d�lut�n ism�t
vend�g�l l�tjuk �n�ket.
Ma, okt�ber 20-�n vas�rnap 16.30-kor.
T�bb csatorn�n, t�bb id�pontban
legy�nk t�bben csal�d-bar�tok.
- Na, az apr�s�g m�r idej�tt
az �tkez�shez.
- Sz�pen elfoglalt�k a hely�ket,
helyet �s t�ny�rt is mindenki
tal�l.
J� �tv�gyat k�v�nunk.
- J� �tv�gyat,
itt volt a taps.
Hall� kedves h�gok,
Kedves Vera, kedves h�gok,
nagyon j� �tv�gyat k�v�nunk.
Nyel�nk nagyokat.
- Mi majd m�g kicsit besz�l�nk.
- Ezt el is v�rtuk.
J� �gy v�gig tekinteni mindenkin?
- Nagyon j�! - Erika?
- Isteni, hogy az eg�sz kupac
a mienk!
- Mindenki vid�m �s eg�szs�ges,
ez nagyon j�.
- �s mindenki szeret enni
szerencs�re.
- Ez egy j�l ev� csal�d,
a mienk.
- Feri m�g �rkezik.
- Jaj de kedves!
- Sok mindent megtudtunk
a Cserepes Kisvend�gl�r�l.
Nagyon sz�pen k�sz�nj�k, hogy
a titkaikat, titkaitokat,
kedves t�rt�neteket
megosztott�tok vel�nk.
- K�sz�nj�k az optimizmust,
a h�lgyek csillog� szem�t.
- Mi meg k�sz�nj�k ezt a kedves
�rdekl�d�st, ami bel�letek �rad,
mert olyan j� volt �gy
diskur�lni.
- Egy szeg�ny, h�rom n�vel terhelt
f�rfi�. - El tudod ezt k�pzelni?
- Nem tudom elk�pzelni.
- �n�knek k�sz�nj�k a
figyelmet, k�sz�nj�k, hogy
vel�nk tartottak ma is,
h�tf�t�l v�rom �n�ket
k�l�nb�z� m�sorvezet�
t�rsaimmal,
eg�sz h�ten, �gyhogy tartsanak
vel�nk, viszontl�t�sra.
- Viszontl�t�sra,
j� �tv�gyat.
(�nekelve)
Tet� n�lk�l apr� h�zad mondd mit �r?
A legszebb h�d foly� n�lk�l
mondd, mit �r?
�s az �jjel �lom n�lk�l,
�leted a tettek n�lk�l
Mondd, mondd, mondd,
mit �r.
Term�s n�lk�l term�f�lded
mondd mit �r?
�s a kerted vir�g n�lk�l
mondd, mit �r?
�s az �let �lom n�lk�l,
�leted a tettek n�lk�l
Mondd, mondd, mondd
mit �r.
�s zene n�lk�l mit �rek �n!
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
Mondd, zene n�lk�l
mit �rek �n?
Term�s n�lk�l term�f�lded
mondd mit �r?
�s a kerted a vir�g n�lk�l
mondd mit �r?
�s az �jjel �lom n�lk�l,
�let a tettek n�lk�l
Mondd, mondd, mondd,
mit �r.
Az anya a gyermek n�lk�l
mondd mit �r?
�s a sz�ved az �rz�s n�lk�l
mondd mit �r?
�s a ny�r a napf�ny n�lk�l,
�s a f�ld az ember n�lk�l
Mondd, mondd, mondd,
mit �r.
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n,
Mondd, zene n�lk�l
mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
�s zene n�lk�l mit �rek �n?
Zene n�lk�l mit �rek �n?
Mondd, mondd, mondd,
Zene n�lk�l mit �rek �n?
...
Több

Személyek

02:00:06

Pártos Csilla jógázik tanítványaival

02:07:07

Kovács István, színművész

02:07:33

Sallai Lajosné Kovács Éva [középen]

02:08:10

Hahn Judit [jobbra]

02:09:25

Kovács Mari [jobbra]

02:10:57

Sajgál Erika [balra]

02:13:51

Kovács Domonkos [középen]

02:14:34

Kocsis Gáspárné Kovács Zsófia [balra]

02:16:08

Kocsis Gáspár [jobbra]

02:23:03

Bársony Bálint, zenész

02:51:41

Szilassy Nelli [jobbra]

02:55:21

Tahi Tóth László, kiváló művész [balra]

03:02:17

Dr. Forgó Erika, iparművész

03:04:19

Nedeczky György, mesteredző [balra]

03:06:47

Fillencz István, grafikusművész

03:08:44

Hantó Ferenc, vezető, Főnix zenekar [balra]

03:15:04

Berkes Kálmán, zenekarvezető, Győri Filharmonikusok

03:19:08

Bencze Ilona, Jászai Mari Díjas színművész

03:24:18

Venczel Vera, érdemes művész [jobbra]

Kiemelt részek

03:13:44

Bombajó szelet

02:03:09

Máté Péter - S. Nagy István: Azért vannak a jó barátok - előadja a Főnix zenekar

02:19:03

Bársony - Németh: Se nem kicsi, se nem nagy - előadja Korzenszky Klára és Bársony Bálint

02:28:38

Zerkovicz - Szilágyi: Kár itt minden dumáért (Csókos asszony) - elpadja Kovács István és Sajgál Erika

02:49:53

Heltai - Dénes Margit: Színházi levél - előadja Kovács István

02:59:08

Moliere: Tudós nők (részlet)

03:22:41

Egri csillagok (részlet)

03:31:49

Máté Péter - S. Nagy István: Zene nélkül mit érek én? - előadja a Főnix zenekar

01:19:52

Család-barát [Családbarát]: Hétvége