Híradó
Gyártási év: 2012 | Adásnap: 2012. január 05.
Időpont: 19:29:53 | Időtartam: 00:33:18 | Forrás: M1 | ID: 1306226
Nava műfaj: hírműsor 33 perc (Korhatár-besorolás: korhatár nélkül )
Címek Főcím: HíradóMűsorújság szerinti cím: Híradó este
Műsorújság adatai: Feliratozva a Teletext 328. oldalán.
Fő leírás:
- Újabb történelmi csúcsot döntött a forint árfolyama az euróhoz képest. Később kedvezően reagáltak a pénzpiacok arra, hogy Fellegi Tamás egyes pénzügyi szervezetekért felelős tárca nélküli miniszter bejelentette: mandátuma szerint tárgyalhat majd készenléti hitelről a Nemzetközi Valutaalappal, illetve a kormány határozott szándéka a mielőbbi megállapodás. - Matolcsy György nemzetgazdasági miniszter levelet küldött Mario Draghinak, az Európai Központi Bank elnökének a magyar jegybanktörvény részleteiről. - Az MSZP, az LMP, a Jobbik és a Demokratikus Koalíció reagálása arra, hogy a kormány minél gyorsabban meg akar állapodni a Nemzetközi Valutaalappal. - Orbán Viktor miniszterelnök még 2012-01-09 előtt elküldi válaszlevelét Hillary Clintonnak, az Egyesült Államok külügyminiszterének. - A kormány közkegyelmet adna azoknak, akik ellen büntetőeljárás indult, miután 2011-12-23-án részt vettek az LMP által meghirdetett budapesti demonstráción. - Hatala József országos rendőrfőkapitány vizsgálatot rendelt el annak kiderítésére, hogy szakszerű volt-e a Magyar Állami Operaház melletti tüntetés rendőri biztosítása. - Nagy Navarro Balázs, a Televíziósok és Filmkészítők Független Szakszervezetének alelnöke büntető feljelentést tett a rendőrségen, mert az MTVA budapesti, 3. kerületi gyártóbázisa előtt éhségsztrájkot folytató embereket, mint mondta, reflektorokkal és hangos zenével kínozták, emellett feljelentést tett személyi szabadság korlátozásának kísérlete és önbíráskodás miatt is. - Az állam hűtlen kezelés miatt több büntető feljelentést tesz majd a magánnyugdíjpénztárak teljes átvilágítását követően. - A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete adatai szerint a banki ügyfelek több mint 94 ezer devizahitelt rendeztek végtörlesztetéssel 2011-12-31-ig. - A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint 2011. szeptember és november között 42 ezerrel több embernek volt állása hazánkban, mint 2010 azonos időszakában. - Schmitt Pál köztársasági elnök személyesen adta át az új alaptörvény első, eredeti példányát a Magyar Országos Levéltár igazgatójának. - A kormány elfogadta a 2012-re vonatkozó felsőoktatási keretszámokat. - Lemondott tisztségéről Dux László felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár. - Az Egészségügyért Felelős Államtitkárság és a Magyar Orvosi Kamara ellentétesen értékeli a bértárgyalások első fordulóját. - Több mint 2 hónapja él elektromos áram nélkül egy 16 gyermekes család egy Kiskunhalas melletti tanyán. - Továbbra is életveszélyes az állapota annak a 10 éves kislánynak, akit zuhanyozás közben áramütés ért Szigetszentmiklóson. A rendőrség büntetőeljárást indított az ügyben, az első vizsgálatok szerint a balesetet a bojler hibás bekötése okozta. - Holttestet találtak Abonyban, egy nagyáruház mellett fekvő víztározóban. A 45 éves ceglédi férfi eltűnését még 2011. decemberben jelentették be rokonai. - Meghalt egy egyetemista egy pécsi kollégiumban. - Rendőrök mentettek ki egy családot egy égő házból Cigándon. - Nem találják a rendőrök azt a több mint 500 millió forintos zsákmányt, amit egy diszpécser lopott el 2009-ben egy miskolci pénzszállító cégtől. Szintén keresik még annak az 1,2 milliárd forintnak a zömét, amit egy pénzszállító jármű sofőrje tulajdonított el Budapesten. - Egy debreceni hobbikertész haltrágya segítségével kavicságyon termeszt zöldségeket (akvapónia). - Csaknem 200 dal érkezett az Eurovíziós Dalfesztivál hazai előválogatására.
Teljes leirat:
Jó estét kívánok!
Ez a H�rad� Varga Edittel
�s Guly�s Istv�nnal.
Kezd�nk!
T�rgyal�s felt�telek n�lk�l.
Fellegi bejelent�s�re megtorpant a
forint gyeng�l�se.
T�bb milli�rd forint t�nt el.
KEHI vizsg�lat a mag�nnyugd�j
p�nzt�rakn�l.
Rosszul k�t�tt�k be a bojlert.
�letvesz�lyes �llapotban a
szigetszentmikl�si kisl�ny.
Huszonk�t n�gyzetm�ter
boldogs�g. F�ld �s kap�l�s
n�lk�l is lehet termelni.
Reggel �jabb t�rt�nelmi cs�csot
d�nt�tt a forint �rfolyama
az eur�hoz k�pest.
Az�ta viszont
folyamatosan er�s�dik.
Kedvez�en reag�ltak ugyanis a
p�nzpiacok arra,
hogy az IMF-t�rgyal�sok�rt felel�s
t�rca n�lk�li miniszter bejelentette:
mand�tuma szerint t�rgyalhat
majd k�szenl�ti hitelr�l �s a
korm�ny hat�rozott sz�nd�ka,
hogy min�l gyorsabb
meg�llapod�st �rjen el.
Fellegi Tam�s azt mondta:
k�szek felt�telek n�lk�l �s
mindenr�l t�rgyalni.
Szerinte egy k�szenl�ti hitel
fogadhat� el az orsz�g
sz�m�ra, amely r�gz�ti,
hogy van benne el�vigy�zatoss�gi
elem, teh�t nem azonnali
hitelfelv�telt jelent.
Egy eur� jelenleg 319 forintba ker�l.
- Min�l hamarabb meg�llapod�sra kell
jutnunk a Nemzetk�zi Valutaalappal �s
az Eur�pai bizotts�ggal. -
Ezt a mondatot t�bbsz�r is
elmondta Fellegi Tam�s a
korm�nysz�viv�i t�j�koztaton.
A magyar deleg�ci�t vezet� miniszter
szerint a korm�ny k�sz felt�telek
n�lk�l le�lni mindenr�l t�rgyalni.
�gy ak�r a jegybank t�rv�nyr�l is.
- K�szek vagyunk ahogy
eddig is tett�k,
teljes m�rt�kben tiszteletben
tartani a Magyar Nemzeti
Bank f�ggetlens�g�t.
�gy gondoljuk, hogy az a
jogszab�lyi k�rnyezet,
amelyet az Orsz�gy�l�s elfogadott,
nem rontja ezt a felt�telt. -
A miniszter azt mondta, am�g
az IMF-t�l nem kapnak �r�sbeli
v�lem�nyt a jegybankt�rv�nyr�l,
addig minden ezzel kapcsolatos h�rt
pletykak�nt lehet csak �rtelmezni.
A br�kerek ma is eg�sz nap
fesz�lten figyelt�k a forint
�rfolyam�nak alakul�s�t.
A korm�nysz�viv�i t�j�koztat�
ut�n er�s�d�tt a forint.
A H�rad�nak nyilatkoz� elemz�
szerint j�l besz�lt Fellegi,
az nyugtatta meg a befektet�ket, de
ez szerinte csak �tmeneti.
Az igazi megnyugv�st az �rdemi
t�rgyal�sok elkezd�se, de legink�bb
sikeres befejez�se jelentheti.
Addig tov�bb gyeng�lhet a forint.
- A forint gyeng�l�se egy ilyen
id�t�v alatt a 330, a 340-es
eur�/forint �rt�ket �rheti el.
Bizony�ra minden egyes h�r, minden
egyes pletyka befoly�solni fogja az
�rfolyamnak a mozg�s�t. -
A gyenge �rfolyam miatt tov�bb
emelkednek a devizahitelek
t�rleszt� r�szletei is.
Dr�gulnak az �lelmiszerek �s t�bbet
kell majd fizetni az energi��rt, �s
persze az �zemanyag�rt is.
A d�li forinter�s�d�s ellen�re
az �llamk�tv�nyek hozamai
nagyot ugrottak,
a 10 �ves pap�r hozama �tl�pte a 11
sz�zal�kot. Magyarorsz�g kock�zati
besorol�sa is tov�bb romlott.
A Nemzetk�zi Valutaalap janu�r 18-�n
�rt�keli a magyar gazdas�g helyzet�t.
Irina Ivascsenko, az IMF budapesti
irod�j�nak vezet�je
a Dow Jones hir�gyn�ks�gnek
m�g Fellegi Tam�s bejelent�se
el�tt azt mondta,
hogy az igazgat�tan�cs most
nem foglalkozik a magyar
korm�ny �j hitelk�relm�vel.
A h�r�gyn�ks�g szerint az
�rt�kel�s megteremtheti az
alapot a tervezett t�rgyal�sokhoz.
Az IMF �rt�kel�s�b�l az iskider�lhet,
milyen felt�teleket szab majd a
Valutaalap az �j programhoz.
Levelet k�ld�tt a nemzetgazdas�gi
miniszter az Eur�pai K�zponti Bank
eln�k�nek.
Matolcsy Gy�rgy az elfogadott
jegybankt�rv�ny r�szleteir�l
t�j�koztatja Mario Draghit.
Le�rta azt is, hogy a
t�rv�ny elfogad�sa el�tt
figyelembe vett�k a kor�bbi
v�ltozattal kapcsolatos kritik�kat.
Matolcsy a lev�lben hangs�lyozza:
Magyarorsz�gnak egy�rtelm� �rdeke,
hogy a jegybanki f�ggetlens�gen
alapul�, hat�kony monet�ris
politik�ja legyen, ez�rt a korm�ny -
ahogy eddig, �gy a j�v�ben is
- figyelembe veszi a
jegybank f�ggetlens�g�t.
A nemzetgazdas�gi miniszter
az Eur�pai Bizotts�got pedig
arr�l t�j�koztatta,
hogy a k�zponti k�lts�gvet�s
teljes�tette a 2011-re vonatkoz�
p�nzforgalmi egyenleg c�lj�t.
Az MSZP szerint helyes d�nt�s, de
keserves k�vetkezm�nyei lesznek,
hogy a korm�ny min�l gyorsabban
meg akar �llapodni a
Nemzetk�zi valutaalappal.
Az LMP �gy v�li, a meg�llapod�s miatt
komoly megszor�t�sok v�rhat�k.
A Demokratikus Koal�ci�
pedig n�pszavaz�st kezdem�nyez
t�bbek k�z�tt a jegybankt�rv�ny
visszavon�s�r�l.
- A piacok vil�gos �zenetet
k�ldtek a korm�nynak. -
Helyes d�nt�snek tartja az MSZP, hogy
a korm�ny min�l gyorsabban meg akar
�llapodni a Nemzetk�zi Valutaalappal.
Bur�ny S�ndor orsz�ggy�l�si
k�pvisel� azt mondta,
a korm�ny gazdas�gpolitik�ja
miatt a meg�llapod�snak
keserves k�vetkezm�nyei lesznek,
de legal�bb az �llamcs�d�t
elker�lheti vele az orsz�g.
- A forint feler�s�dhet 300
forintos �rfolyamra,
s egy enyhe recesszi� mellett �vekig
verg�d�s v�r r�nk. De meg�sszuk. -
Az LMP szerint - id�zem - a
korm�ny �jra h�ly�t csin�l
saj�t mag�b�l azzal,
hogy az eddigi kommunik�ci�j�val
ellent�tben m�gis
elk�pzelhet�nek tart
egy k�szenl�ti hitelcsomagot
is a Valutaalappal.
- Ebb�l komoly megszor�t�sok
fognak k�vetkezni.
Ezt mi nem k�v�njuk az orsz�gnak,
ugyanakkor ez�rt a helyzet�rt
most m�r a korm�nynak kell
v�llalni a felel�ss�get. -
A Gyurcs�ny Ferenc vezette
Demokraikus Koal�ci�
n�pszavaz�st kezdem�nyez a
jegybankt�rv�ny visszavon�s�r�l,
valamint a Magyar Nemzeti Bank �s a
P�nz�gyi Szervezetek �llami
Fel�gyelet�nek �sszevon�s�r�l.
- A jelenlegi jegybankt�rv�nyt,
amit most 30-�n hozott az
Orsz�ggy�l�s,
ezt helyezz�k hat�lyon k�v�l,
�s ezzel �lljon vissza a kor�bbi
jegybankt�rv�nynek az �rv�nyess�ge. -
A referendummal azt is megtiltan�k,
hogy az Orsz�ggy�l�s vagy a
korm�ny olyan d�nt�st hozhasson,
amely korl�tozza a bankbet�tek
hozz�f�rhet�s�g�t.
Orb�n Viktor korm�nyf� m�g a h�ten
elk�ldi v�laszlevel�t Hillary Clinton
amerikai k�l�gyminiszternek
- k�z�lte a korm�nysz�viv�.
Gir�-Sz�sz Andr�s azt mondta:
a magyar kabinet b�rmilyen konkr�t
felvet�st hajland� megvitatni.
Hozz�tette: az egyh�z�gyi t�rv�nnyel
kapcsolatban a vall�sszabads�g
kritik�ja hangzott el,
az alapt�rv�nnyel kapcsolatban pedig
a demokratikus jog�llam kritik�ja, de
egyik sem a konkr�tumok szintj�n.
Hillary Clinton a kar�csony el�tt
Orb�n Viktornak k�ld�tt level�ben
sajt�h�rek szerint nyomat�kosan
k�rte: a magyar minisztereln�k
fontolja meg a k�vetkezm�nyeit annak,
hogy ha t�bb, az Egyes�lt �llamok �s
az Eur�pai Bizotts�g �ltal
is kifog�solt sarkalatos t�rv�ny a
k�vetkez� h�napban mindenfajta
v�ltoztat�s n�lk�l l�p hat�lyba.
K�zkegyelmet adna a korm�ny azoknak,
akik december 23-�n r�szt vettek az
LMP �ltal meghirdetett demonstr�ci�n,
�s b�ntet�elj�r�s indult ellen�k. A
korm�nysz�viv� azt mondta: a kabinet
hat�rozott �ll�spontja az,
hogy a demokratikus jog�llam
m�k�d�s�nek �s meg�rz�s�nek alapja,
hogy a sz�l�sszabads�g �s a
politikai v�lem�nynyilv�n�t�s
jog�val mindenki �lhessen.
Az LMP-s Kar�csony Gergely
azt mondta: nem k�r a k�zkegyelemb�l,
�s tov�bbra is v�llalja a
felel�ss�get a r�szv�tel�rt.
A Demokratikus Koal�ci� k�zlem�ny�ben
azt �rja, id�zem: a szervezet nem k�r
Orb�n kegyelmes �r j�indulat�b�l.
Vizsg�latot rendelt el Hatala
J�zsef orsz�gos rend�r-f�kapit�ny,
hogy kider�lj�n,
szakszer� volt-e az Operah�z
melletti, h�tf�i demonstr�ci�
rend�ri biztos�t�sa.
A civil szervezetek �s
t�bb ellenz�ki p�rt r�szv�tel�vel
megtartott t�ntet�sen az
alapt�rv�ny �s a sarkalatos t�rv�nyek
visszavon�s�t k�vetelt�k,
k�zvetlen�l a korm�ny alapt�rv�nyt
�nnepl� g�laestje el�tt.
Az Oper�n�l ellent�ntet�s is volt,
amelynek r�sztvev�i t�bb
ellenz�ki politikussal is
�sszet�z�sbe keveredtek.
Az MSZP �s az LMP is k�rte a
t�rt�ntek kivizsg�l�s�t.
B�ntet� feljelent�st tett a
rend�rs�gen Nagy Navarro Bal�zs,
a Telev�zi�sok �s Filmk�sz�t�k
F�ggetlen Szakszervezet�nek aleln�ke,
mert az MTVA �budai gy�rt�b�zisa
el�tt, december 10-e �ta
�hs�gsztr�jkol�kat - ahogy mondta -
napokon �t reflektorokkal �s hangos
zen�vel k�nozt�k.
Emellett szem�lyi szabads�g
korl�toz�s�nak k�s�rlete
�s �nb�r�skod�s miatt is
feljelent�st tett.
Nagy Navarro Bal�zs d�lut�n
szakszervezeti vezet�k�nt megpr�b�lt
bejutni az MTVA �p�let�be,
a biztons�gi szolg�lat
azonban nem engedte be.
A szakszervezeti aleln�k
azt mondta, a k�zm�di�ban tov�bbra
is manipul�lj�k a h�reket.
Szerinte ezt bizony�tja, hogy az �j
Alapt�rv�ny elleni
h�tf�i t�ntet�sr�l k�sz�lt
tud�s�t�s ut�n is elmaradt a
vizsg�lat �s a felel�ss�grevon�s.
Ezzel kapcsolatban kor�bban az MTI
sz�viv�je k�zlem�nyt adott ki.
H�tlen kezel�s miatt t�bb b�ntet�
feljelent�st tesz az �llam
a mag�nnyugd�jp�nzt�rak
teljes �tvil�g�t�sa ut�n.
Selmeczi Gabriella nyugd�jv�delmi
minisztereln�ki megb�zott azt mondta:
a Korm�nyzati Ellen�rz�si Hivatal
eddig vizsg�lata szerint
t�bb milli�rd forintnyi k�r
�rte a p�nzt�rtagokat.
Volt olyan mag�nnyugd�jp�nzt�r
p�ld�ul, amely akkor fizetett
b�nuszt a munkat�rsainak,
amikor folyamatosan
vesztes�get termelt.
K�zben t�bb mint 500
ezer ember tavaly egy fill�r
re�lhozamot sem kapott.
- Eg�szen pontosan, 11 305
forintot kaptam vissza. -
Tizenegy �vi mag�nnyugd�jp�nzt�ri
tags�g ut�n ennyi re�lhozamot
kapott Nagyv�radi Andrea.
T�bb mint �tsz�zezer embernek azonban
egyetlen fill�rt sem utaltak.
A korm�ny pont emiatt d�nt�tt �gy,
hogy �tvizsg�lja a
mag�nnyugd�jp�nzt�rak m�k�d�s�t.
A vizsg�lat els� szakasza
most z�rult le.
A nyugd�v�delmi megb�zott azt
mondta: t�bb milli�rd forintnyi
k�r �rte a p�nzt�rtagokat.
Selmeczi Gabriella szerint az AXA
mag�nyugd�jp�nzt�rn�l p�ld�ul
m�r a v�ls�g idej�n 55 milli� forint
b�nuszt fizettek a dolgoz�knak.
Emellett az alkalmazottak bus�s
fizet�semel�sre is sz�m�thattak.
- A v�ls�g cs�cs�n a dolgoz�inak
olya m�rt�k� b�remel�st adott, ami
egy�ltal�n nem volt indokolt,
�s hogyha az orsz�gos �tlagot
n�zz�k, akkor az orsz�gos
�tlagn�l m�sf�lszeres,
illetve h�romszoros
b�remel�sben r�szes�ltek. -
Az AXA volt az egyik
mag�nnyugd�jp�nzt�r,
amely sok tagj�nak egy�ltal�n nem
fizetett re�lhozamot.
Az AX�N�L m�g nem kaptak hivatalos
t�j�koztat�st a vizsg�latr�l.
- Megkerest�k az �gyben �rintett
mag�nnyugd�jp�nzt�rat is,
�m �k egyel�re nem k�v�ntak
nyilatkozni az �gyr�l. -
Mint ahogy a mag�nnyugd�jp�nzt�rakat
t�m�r�t� Stabilit�s
P�nzt�rsz�vets�gn�l sem.
A Korm�nyzati Ellen�rz�si Hivatal
ugyanis m�s mag�nnyugd�jp�nzt�rn�l is
tal�lt indokolatlan k�ltekez�st.
Ha a p�nzt�rak teljes �tvil�g�t�sa
befejez�dik, h�tlen kezel�s miatt
t�bb feljelent�st is tesznek.
T�bb mint 94 ezer devizahitelt
v�gt�rlesztettek december 31-ig
- a P�nz�gyi Szervezetek �llami
Fel�gyelet�nek adatai szerint.
Enn�l j�val t�bben, nagyj�b�l
200 ezren adt�k be az ig�nyt a
v�gt�rleszt�sre, de az m�g k�rd�s,
hogy k�z�l�k v�g�l h�nyan tudnak
fizetni a 60 napos hat�rid�n bel�l.
Eddig a hitelesek t�bb mint
80 sz�zal�ka saj�t
megtakar�t�sb�l fizetett,
�j forinthitelt nagyj�b�l
17 ezren kaptak.
A v�gt�rleszt�ssel visszafizettett
ingatlanhitelek �tlagos nagys�ga 5
milli� forint volt.
42 ezerrel t�bben
dolgoztak Magyarorsz�gon
2011 szeptembere �s novemberek�z�tt,
mint egy �vvel kor�bban - k�z�lte a
K�zponti Statisztikai Hivatal.
A sz�ban forg� id�szakban �sszesen 3
milli� 870 ezer embernek volt �ll�sa
�s 460 ezer a munkan�lk�liek sz�ma.
Ez 10,6 sz�zal�kos munkan�lk�lis�gi
r�t�t jelent, ami 2009
v�ge �ta a legjobb adat.
A Nemzetgazdas�gi Miniszt�rium
szerint fontos,
hogy t�bb mint egy �ve folyamatosan
b�v�l a foglalkoztatotts�g.
Schmitt P�l �llamf� szem�lyesen
adta �t az �j alapt�rv�ny els�,
eredeti p�ld�ny�t a Magyar Orsz�gos
Lev�lt�r f�igazgat�j�nak.
A janu�r elsej�n hat�lyba l�pett
alapt�rv�ny a lev�lt�r Budai V�rban
l�v� f��p�let�ben kap helyet,
a jogt�rt�nei alkotm�nyok
hiteles v�ltozatai k�z�tt.
Itt az 1267-t�l megalkotott
jogszab�lyokat tartj�k.
Schmitt P�l szerint j� helyre
ker�lt az alapt�rv�ny.
Elfogadta a korm�ny az idei
�vre vonatkoz� fels�oktat�si
keretsz�mokat.
Csaknem �tvenezer hallgat�nak
teljesen, vagy r�szben az �llam
fizeti a tand�jat,
a t�bbi jelentkez� �nk�lts�ges
k�pz�sben vehet r�szt.
Szeptembert�l a r�gi melllett a
tervek szerint �j t�pus� di�khitelt
is �g�nyelhetnek a di�kok.
�k �vente maximum 800 ezer
forintot kaphatnak majd.
Tavaly csaknem sz�zezer di�kot vettek
fel az egyetemek �s f�iskol�k.
K�z�l�k 53 ezren tanulhattak ingyen.
2012-t�l m�r csak 34 ezer
hallgat� tanulm�nyait fizeti az
�llam teljes eg�sz�ben.
Szeptembert�l lesznek olyan szakok,
ahol fele annyian sem
tanulhatnak majd �llami
t�mogat�ssal, mint 2011-ben.
M�g tavaly 4900 k�zgazd�sz
tanult ingyen,
j�v�re m�r csak 250-en fognak, a
800 jog�sz helyett pedig 100-an.
A rektori konferencia eln�ke,
B�dis J�zsef szerint
az �llamilag finansz�rozott
k�pz�sek cs�kken�se miatt
szakok sz�nhetnek meg.
- Ez egy olyan jelent�s
v�ltoz�s, ami miatt sz�mos
int�zm�ny bajba ker�lhet,
�s a nagyok is komoly gondokkal
fognak k�szk�dni. -
A m�szaki, term�szettudom�nyi �s
informatika szakon azonban t�bb
di�k tanulhat majd,
mint az el�z� �vekben, mert
15 ezer hallgat� jelentkezhet
majd r�sz�szt�nd�jas k�pz�sre.
- L�trehozott a t�rv�ny egy �jabb
kateg�ri�t, ahol a k�pz�s
k�lts�geinek mintegy fel�t,
50 sz�zal�k�t fedezi az �llam,
ez�ltal b�v�teni, t�g�tani tudja
azoknak a k�pz�seknek a k�r�t,
amelyek v�lhet�leg a gazdas�g
motorjai lesznek. -
A t�rca �gy is t�mogatni akarja a
k�pz�st azokban a szakm�kban,
amelyekben a k�vetkez� �vekben t�bb
szakemberre lehet sz�ks�g.
- Az �ltal�nos szab�ly, hogy a
kevesebb t�bb... -
A h�rad� �ltal megk�rdezett
munkaer�piaci szak�rt� szerint
az �llamnak a min�s�gi �s nem
a mennyis�gi fels�oktat�st
kell t�mogatnia.
Szerinte olyan szakembereket
kell k�pezni, akik el is
tudnak helyezkedni.
- A versenyk�pess�g�ket kellene a
v�gz�s hallgat�knak n�velni,
teh�t olyan m�rn�k�k kellenek
akik valami pluszt tudnak,
nyelveket besz�lnek,
kommunik�ci�s k�pess�geik
jobbak, �gyf�lkapcsolattart�sban
jobban meg�llj�k a hely�ket. -
Szeptembert�l a r�gi mellett a tervek
szerint �j t�p�s� di�khitelt is
�g�nyelhetnek a di�kok.
Ezt els�sorban azoknak aj�nlj�k,
akik �nk�lts�ges vagy r�sz�szt�nd�jas
k�pz�sre j�rnak majd.
�k �vente maximum 800
ezer forintot kaphatnak.
Ezt a p�nzt nem vehetn�k fel, a
Di�khitel K�zpont azt egyenesen az
int�zm�nyek sz�ml�j�ra utaln�.
Lemondott Dux L�szl�, a
fels�oktat�s�rt felel�s
helyettes �llamtitk�r.
Nemzeti Er�forr�s Miniszt�rium
t�j�koztat�sa szerint,
Hoffmann R�zsa oktat�si �llamtitk�r
eredetileg is abban �llapodott meg
Dux L�szl�val,
hogy az �j fel�oktat�si t�rv�ny
elk�sz�t�s�ig v�llalja a feladatot,
azut�n folytatja egyetemi tan�ri
munk�j�t. Azt egyel�re nem tudni,
hogy ki lesz Dux L�szl� ut�da.
Ellent�tesen �rt�keli az
eg�szs�g�gyi �llamtitk�rs�g
�s a Magyar Orvosi Kamara
a b�rt�rgyal�sok els� fordul�j�t.
Sz�cska Mikl�s szerint a jelenleg
a t�rca rendelkez�s�re �ll�
csaknem 31 milli�rd forintb�l
el lehet kezdeni a b�rek hossz�t�v�
rendez�s�t, m�gha ez nem is megy
egyik napr�l a m�sikra.
A Magyar Orvosi Kamara viszont nem
l�t rem�nyt a v�ltoz�sra,
mert nem tervezett plusz p�nz nem
ker�l a rendszerbe.
2011-ben 1200 orvos hagyta el
Magyarorsz�got, hogy k�lf�ld�n
jobb b�rek�rt dolgozzon.
Az itthon marad�k egy r�sze
pedig az �v eleje �ta nem
v�llal �nk�ntes t�lmunk�t.
A t�rca a kialakult helyzet miatt
t�rgyal�ssorozatot kezdem�nyezett.
Az els� egyeztet�sen azonban
konkr�tumokr�l alig esett sz�.
Az �llamtitk�r szerint a chipsad�b�l
befoly� 15 milli�rd forinttal
�s az uni�s p�ly�zatokb�l
kapott m�sik 15 milli�rddal
m�r lehet tervezni.
Fenntarthat� b�rmegold�sokat
szeretn�nk tal�ni.
Ez azt jelenti, hogy be�p�l�
b�rmegold�sokat szeretn�nk.
De lehet, hogy els� �temben ez egy
emberi er�forr�s fejleszt�si forr�s
az �j Sz�chenyi terv keret�ben.
A Magyar Rezidens Sz�vets�g szerint,
a jelenleg rendelkez�sre �ll�
csaknem 31 milli�rd forint
legfeljebb kezdetnek el�g.
A mai napi egyezet�sen felmer�lt
forr�sok alkalmasak arra,
hogy ezt a b�rt�gyal�st lefolytassuk,
�s v�gbemenjenek.
Azt m�g kor�ntsem �ll�tom, hogy a
hossz�t�v� megold�sokat megtal�ltuk.
Papp Magor szerint ha m�rcius v�g�ig
nem lesz meg�llapod�s,
nem v�rnak tov�bb �s �rv�nyes�tik
a let�tbe helyezett
2500 felmond�nyilatkozatot,
de meg akarnak egyezni. A Magyar
Orvosi Kamara eln�ke m�r nem
volt ennyire bizakod�.
�ger Istv�n szerint a t�rgyal�son
�rdemi r�szletek nem hangzottak el,
ami pedig kider�lt, az les�jt�.
Kider�lt, hogy alapb�r emel�s nem
lesz, az is kider�lt, hogy �jabb
forr�s a rendszerben nincsen,
azok a forr�st�nyez�k,
amelyekr�l besz�ltek,
a n�peg�szs�g�gyi term�kd�j ak�r
pedig bizonyos EU-s p�yl�zati p�nzek,
azokr�l m�r tudtunk kor�bban is.
Egy forinttal t�bbet nem eml�tettek.
�ger Istv�n szerint, m�g ha a
chispad�b�l bej�v�
15 milli�rd forintot marad�ktalanul
b�rfejleszt�sre ford�tan� is a t�rca,
az a dolgoz�knak csak egy-k�t ezer
forintos emel�st jelentene.
Ez�rt a MOK tov�bbra is t�mogatja
az orvosok akci�j�t, hogy nem
v�llalnak �nk�ntes t�lmunk�t.
Maga az akci� az akkor
ker�l felf�ggeszt�sre,
ha olyan t�rv�nyben garant�lt
m�don siker�l elind�tani
a b�rfelz�rk�ztat�st,
amelyet a kolleg�k t�bbs�ge elfogad.
Sz�mokr�l a szakszervezet eln�ke
sem besz�lt, annak ellen�re sem,
hogy az egyeztet�sre �k m�r k�sz
b�rsz�m�t�sokkal �rkeztek. A
t�rgyal�sok j�v� h�ten folytat�dnak.
T�bb mint 2 h�napja �l �ram n�lk�l
egy 16 gyermekes csal�d, egy
Kiskunhalas melletti tany�n.
A szolg�ltat� sz�mlatartoz�s miatt
kapcsolta ki az �ramot, de azut�n sem
kapcsolta vissza,
hogy a csal�d fizetett. Kider�lt
ugyanis, hogy az ideiglenes
m�r��r�t le kell cser�lni,
amire viszont nincs p�nze a
csal�dnak. Egy alap�tv�ny seg�tett,
de a szerel�s m�g nem kezd�d�tt el.
Gyertyaf�nyn�l tanulnak a
nagyobb gyerekek,
�s s�t�tben j�tszanak a
kisebbek a Kiskunhalas
melletti tany�n.
16 gyerek van a csal�dban. A
legkisebb 7 h�napos, �s csak a
legid�sebb,
21 �ves fi� nem �l m�r sz�leivel, �gy
17-en osztoznak k�t szob�n.
- 11 ezer forintos tartoz�s miatt
k�t�tt�k ki az �ramot a tany�n
- mondja T�th Zolt�nn� Ida.
Egy h�ttel k�s�bb befizett�k a
sz�ml�t, de �ram az�ta sincs.
A gyerekek legink�bb a tv-t
hi�nyolj�k. Tartoz�s miatt t�bbsz�r
is �ram n�lk�l maradtak m�r,
de miut�n fizettek r�gt�n
visszakapcsolt�k.
Most az�rt nem, mert ideiglenes
m�r��r�t haszn�lnak 4 �ve, pedig csak
egy �vig lenne szabad.
- 150 ezer forintot mondtak abban az
id�ben, ami most 80-ra cs�kkent. -
Ennyit kellene fizetni�k egy v�gleges
m�r��r��rt, de erre nincs p�nz�k,
havi 250 ezer forintb�l �lnek 17- en.
- A csal�di p�tl�kb�l k�ne elvenni,
ami arra van ugye a napi ell�t�sra,
abb�l k�ne elvenni �s akkor h�nap
v�g�n nagyon sz�k�s lenne a helyzet.-
Az �ramszolg�ltat�n�l azt mondt�k
�ppen a gyerekek miatt haszn�lhatt�k
4 �ven �t az ideiglenes m�r�t,
most viszont ameddig nem lesz
v�gleges �ra, nem kapcsolj�k
vissza az �ramot.
K�zben egy alap�tv�ny m�r seg�tett
megv�s�rolni az �r�t a csal�dnak �s a
szerel�s is elkezd�dhet.
- Az esetben ha a partnerszerel�
k�szre jelenti koll�g�inknak,
hogy a m�r�helyet felszerelte akkor
n�h�ny napon bel�l a t�rsas�g
visszakapcsolja az �ramot. -
A D�m�sz szerint �gy ak�r n�h�ny
napon bel�l lehet �ram a tany�n,
a csal�d viszont a szerel�kt�l
�gy tudja hetekbe is telhet
mire v�geznek a munk�val.
Tov�bbra is �letvesz�lyes az �llapota
annak a gyereknek, akit tegnap �rt
�ram�t�s Szigetszentmikl�son.
A 10 �ves kisl�nyt zuhanyoz�s k�zben,
a f�rd�k�dban r�zta meg az �ram.
Az els� vizsg�latok szerint a bojler
hib�s bek�t�se okozta a balesetet. A
rend�rs�g b�ntet�elj�r�st ind�tott.
M�g a ment�aut�ban is
k�zd�ttek a kisl�ny �let��rt.
Ezt a fot�t a Magyar Gyermekment�
Alap�tv�ny k�sz�tette.
A speci�lis ment�egys�g �rkez�se
el�tt a helyi ment�k kezdt�k meg az
�jra�leszt�s�t a gyermeknek,
akinek az �ram�t�s k�vetkezt�ben
percekre le�llt a sz�ve �s a klinikai
hal�l �llapot�ba ker�lt.
- Az els� k�rd�sem az volt, hogy
mi van a kering�s�vel a kisl�nynak, s
mondt�k, hogy beindult.
A gyermeket a Heim P�l k�rh�zba
sz�ll�tott�k, az�ta is l�legeztet�
g�pen tartj�k.
�llapota stabil, de �letvesz�lyes. -
- A l�legeztet�s mellett egy
kiegyens�lyozott
fiziol�gi�s �llapotban van,
�s rem�lj�k, hogy nem
t�rt�nik semmi sz�v�dm�ny.
N�h�ny napon bel�l lehet
nyilatkozni arr�l, hogy t�rt�nt-e
valami k�rosod�s vagy nem. -
A rend�rs�g foglalkoz�s k�r�ben
elk�vetett gondatlans�g miatt
ind�tott nyomoz�st.
Az els� vizsg�latok szerint rosszul
k�t�tt�k be a bojlert, de azt m�g
vizsg�lj�k, hogy ez�rt ki a felel�s.
- Az �desanya, illetve a kisl�ny
alb�rletben lakott itt,
kihallgattuk �ket �s az
elmond�suk alapj�n ilyen
�llapotban, ilyen szakban,
ilyen szerel�si f�zisban volt
ez a bojler m�r bek�tve
akkor is, amikor idek�lt�ztek.
Term�szetesen majd a
lak�s tulajdonos�t is ki kell
hallgatnunk. -
A vizsg�latnak azt is ki
kell der�tenie, hogy pontosan
hogyan t�rt�nt a baleset,
hogyan �rte �ram�t�s a kisl�nyt.
Egy 45 �ves cegl�di f�rfi holttest�t
tal�lt�k meg reggel Abonyban,
az egyik nagy�ruh�z
melletti v�zt�roz�ban.
A f�rfi elt�n�s�t m�g
decemberben jelentett�k be a
rokonai, az�ta kerest�k.
A rend�rs�g szak�rt�kkel
egy�tt vizsg�lja, hogy mi�rt
halt meg a f�rfi.
Meghalt egy fiatal egyetemista
az egyik p�csi koll�giumban.
Az els��ves f�ldrajzhallgat�
holttest�t tegnap k�s� este tal�lta
meg a port�s a mosd�ban.
R�gt�n h�vta a ment�ket, de
m�r nem tudtak seg�teni.
A rend�rs�g egyel�re a gyilkoss�got
�s �ngyilkoss�got is kiz�rta.
K�zigazgat�si elj�r�sban pr�b�lj�k
kider�teni, hogy mi t�rt�nhetett.
A hal�l ok�ra a boncol�s
adhat magyar�zatot.
Rend�r�k mentettek ki egy �tf�s
csal�dot egy �g� h�zb�l
a Borsod-Aba�j-Zempl�n
megyei Cig�ndon.
Az �ppen arra auz�z� j�r�r�k
azonnal bekapcsolt�k a szir�n�t,
amikor megl�tt�k a t�zet.
�gy siker�lt fel�breszteni
a h�zban alv� csal�dot.
Senki sem s�r�lt meg.
Ennek a csal�di h�znak a terasza �s a
tet�szerkezete gyulladt ki hajnalban.
K�t rend�r �ppen arra j�r�r�z�tt,
�k vett�k �szre a t�zet.
A h�zban �ten aludtak.
A rend�r�k bekapcsolt�k a
szir�n�t, majd bet�rt�k a kerti
kaput, �gy jutottak be.
- Arra �bredt a csal�d, hogy a
rend�r�k �bresztettek minket h�tul az
ablakn�l
�s bet�rt�k az ablakot �s
�gy vettek ki minket. -
A h�zban k�t gyermeket, egy
tizennyolc�ves fi�t, valamint
�desanyjukat �s a nagymam�t tal�lt�k.
Az egyik szomsz�dos h�zban
helyezt�k �ket biztons�gba.
- A rend�r�k seg�ts�g�vel
a gyerekeket az �n
lak�somra sz�ll�tottuk. -
A ki�rkez� t�zolt�k v�g�l eloltott�k
a t�zet, de a h�z lakhatatlann� v�lt.
- Term�szetesen a csal�dr�l
fogunk gondoskodni,
megkeress�k sz�mukra a legmegfelel�bb
helysz�nt ahol ugyanezeken
a k�r�lm�nyeken lakhatnak tov�bb,
term�szetesen ez id�be
telik de h�la Istennek a
csal�dnak van biztos�t�sa. -
Az els� vizsg�latok szerint a t�zet
elektromos hiba okozhatta.
Nem tal�lj�k a rend�r�k a 2009-es
miskolci p�nzsz�ll�t� c�gt�l elt�nt
t�bb, mint f�l milli�rd
Ft-os zs�km�nyt.
A diszp�cser vitte el a p�nzt, �s
mind�ssze �t �r�ja volt elrejteni,
miel�tt k�lf�ldre sz�k�tt,
de hi�ba keresik a rend�r�k, csak
n�h�ny 10 milli� forint ker�lt el�.
A f�rfit n�gy h�napos b�jk�l�s ut�n
elfogt�k �s hazahozt�k Thaif�ldr�l,
most z�rult le az �gyben a nyomoz�s.
Szint�n keresik a rend�r�k a
budapesti p�nzsz�ll�t�b�l �sszel
elt�nt 1,2 milli�rd Ft nagy r�sz�t.
Rep�l�vel, rend�ri k�s�rettel
hozt�k haza 2 �ve Thaif�ldr�l
a miskolci f�rfit.
Diszp�cserk�nt dolgozott
egy p�nzsz�ll�t� c�gn�l,
a gyan� szerint 640 milli� forintot
vitt el a c�g telephely�r�l.
Ut�na szinte azonnal Thaif�ldre
menek�lt.
Elutaz�s el�tt alig �t �r�ja volt,
hogy elrejtse a p�nzt.
�gyv�dje hazahozatalakor
biztos volt benne, hogy nem
�rulja el a rejtekhelyet.
- A nyomoz�s sor�n nem fog vallom�st
tenni. Ez azt jelenti, hogy
k�rd�seket sem tehetnek f�l neki.
Ebb�l pedig az k�vetkezik, hogy az
elt�nt p�nznek a holl�t�t illet�en a
nyomoz�s sor�n nyilatkozni nem fog. -
A f�rfi az�ta sem �rult el
semmit a p�nzr�l. A
rend�r�k pedig hi�ba kerest�k.
M�g sz�lei kertj�t is
fel�st�k, a rokonai h�z�t is
�tkutatt�k, de hi�ba.
A 640 milli� forintb�l mind�ssze
35 milli� ker�lt el�.
Most z�rult le a nyomoz�s, sikkaszt�s
�s okirat hamis�t�s miatt
javasol v�demel�st a rend�rs�g.
El�zetes letart�ztat�sban
tart�zkodik.
Az �gy elb�r�l�s�hoz sz�ks�ges
bizony�t�kok a nyomoz�hat�s�g
�ll�spontja szerint,
rendelkez�sre �llnak, erre
tekintettel is javaslunk v�demel�st
az illet�kes �gy�szs�g ir�ny�ba.
A f�rfi ak�r 10 �v b�rt�nt is kaphat.
A H�rad� �ltal megk�rdezett
kriminol�gus szerint ennyi ideig
neh�z egy titokkal egy�tt �lni.
R�ad�sul szabadul�s ut�n a
t�bbs�g k�ltekezni kezd.
Ha valaki volt olyan er�s, hogy
siker�lt neki eltitkolni a p�nzt a
nyomoz�s sor�n.
Ut�na m�g nagyobb vesz�ly az, hogy
nem lesz el�g er�s, hogy azzal a
p�nzzel el�g okosan b�njon.
Hogy mondjuk, beossza, hogy
kev�s p�nzt vegyen el�. �s
azt okosan m�k�dtesse.
Tavaly decemberben a miskolci
zs�km�ny dupl�j�t - 1,2 milli�rd Ft-t
vitt el egy p�nc�laut�b�l a sof�r.
A f�rfit �s t�rs�t n�h�ny
nappal k�s�bb elfogt�k,
de a rekordm�ret� zs�km�nynak ebben
az esetben is csak t�red�ke,
nagyj�b�l 60 milli� forint ker�lt
el�. A rend�r�k ma csak annyit
mondtak, hogy tov�bbra is nyomoznak.
Tizenegy �v fegyh�zb�ntet�sre
�t�lte joger�sen a Szegedi
�t�l�t�bla azt a f�rfit,
Haltr�gya seg�ts�g�vel, kavicsban
termeszt paradicsomot,
retket �s m�g sok m�s z�lds�get
egy debreceni hobbikert�sz.
G�nczi P�ter, rendszere
att�l egyed�l�ll�,
hogy m�g a hazai kl�ma sem
fog ki rajta �s a t�len elvetett
magok ugyan�gy kikelnek,
mint ny�ron, a hagyom�nyos
term�f�ldekben. �gy � �s csal�dja
b�rmikor friss z�lds�ghez jut.
- Kicsit meg�t�getem a kavicsot k�z�
hullik a retek. -
�s m�r el is van �ltetve a mag,
amib�l azt�n mindenf�le
permetszert�l mentes retek lesz.
G�nczi P�ter egyed�l�ll� �vegh�z�ban
az sem akad�ly, hogy ak�r janu�rban
termesszen tavaszi z�lds�get.
A hobbi kert�sz r�ad�sul nem bajl�dik
sem a kap�l�ssal, sem a locsol�ssal.
- Itt nincs f�ld, teh�t gyakorlatilag
a n�v�nyek egy kavics�gyban vannak,
amik k�z�tt benne folyik a v�z. -
Ez az �gynevezett akvap�nia.
A rendszer l�nyege a n�v�nyek
�s halak egy�tt�l�se.
Ezeknek a pisztr�ngoknak az �r�l�ke
ker�l bele a v�zbe, ami azt�n
�tfolyik a n�v�ny �gyakon,
a z�lds�gek pedig felveszik
bel�le a t�panyagot �s
ezzel megtiszt�tj�k a vizet.
A tr�gy�z�si m�dszer
szokatlan, de azt mondja, a z�lds�g
min�s�ge ugyanolyan,
mintha term�f�ldbe �ltett�k volna.
Felmer�lhet a k�rd�s, hogy az �gy
megtermesztett n�v�nyeknek,
z�lds�geknek esetleg hal �z�k lehet.
Ezt megc�foland� �n most
megk�stolok egyet.
- Szerintem az �g vil�gon semmi
k�l�nbs�g nincs e k�z�tt a s�rgar�p
a vagy ak�z�tt amit a
piacon megv�s�rolok. -
De nemcsak a z�lds�gfogyaszt�s�t
fedezi �gy a hobbikert�sz
csal�dj�nak.
A heti egyszeri hal�tkez�s
is biztos�tva van.
Az akvap�nia k�r�lbel�l
negyed�vsz�zados technol�gia, G�nczi
P�ter azonban �gy alkalmazza,
amit eddig m�g sehol nem
pr�b�ltak a vil�gon.
- Nagyban az elm�lt 5-6 �vben van
jelen a vil�gon de jellemz�en
mediterr�n orsz�gokban.
Ilyen klimatikai viszonyok k�z�tt,
mint ami p�ld�ul Magyarorsz�gon van,
nek�nk nincs.
F�t�s n�lk�li rendszer nincs a
vil�gon tudom�som szerint, picik
vannak nagyon kevesek,
pr�b�lkozgatnak vele az �n
rendszerem ebbe egyed�l�ll�. -
A 22 n�gyzetm�teres �vegh�z
egy�bk�nt t�len mag�t f�ti, ny�ron
pedig h�ti.
Az akvap�nia egyel�re
teszt �zemm�dban m�k�dik, de
szerinte ipari m�retekben,
ak�r t�bb sz�zezer
literes rendszerekben is
fenntarthat� lehetne.
Majdnem 200 dal �rkezett az
Eurov�zi�s Dalfesztiv�l
el�v�logat�s�ra.
A zs�ritagok v�lem�nye, illetve a
k�z�ns�gszavaztok alapj�n d�l el,
hogy v�g�l melyik k�pviselheti
Magyarorsz�got a m�jusi
nemzetk�zi fesztiv�lon.
A n�z�k a janu�r v�g�n indul�
m�sorban ismerhetik meg a legjobb
dalokat �s el�ad�kat.
Az idei eurov�zi�s dalfesztiv�lra
�rkezett p�lyam�veket
hallgatja a zs�ri.
Csaknem k�tsz�zszor h�rom
percet kell �rt�kelni�k, hogy
kiv�lassz�k a legjobbakat.
- V�gighallgatni megr�gni k�l�nb�z�
szempontok alapj�n,
n�gy k�l�nb�z� habitus a zs�riben
k�zt�k �n... h�t nem lesz egyszer�. -
Kell egy dal - ez volt a c�me
annak a p�ly�zatnak,
amit m�g tavaly hirdetett
meg a k�zt�v� az idei
eurov�zi�s dalversenyre.
Hazai �s nemzetk�zi dalszerz�k
is t�meg�vel jelentkeztek.
- EZ... ez!!! Mi t�rt�nik
ezzel a dallal?
Ezzel az történik, hogy
bekerül egy olyan kalapba,
ahová az első hallgatás után a
legjobbakat tesszük. -
A közszolgálati televízió egy kicsit
másképp készül az idei fesztiválra.
A legjobb dalokat és előadóikat a
nézők egy új élő műsorban láthatják,
amely várhatóan a hónap végén indul
el és több héten keresztül tart majd.
- Szerelem, miért múlsz? -
Tavaly Wolf Kati képviselte
Magyarországot a dalversenyen,
most ő is a zsűri tagja.
Szerinte a jó nem elég, különlegesnek
is kell lennie a dalnak.
- Ha mondjuk húsz lassú dal között
van egy ami megszólal és diszkó,
akkor az lesz feltünő.
Ha meg húsz diszkós nagyszabású dal
van és egy szál gitárral kiáll valaki
akkor meg az lesz... -
Az Eurovíziós Dalfesztivált
májusban Azerbajdzsánból élőben
közvetíti majd az m1.
A Híradó után jön Az elcserélt lányok
című sorozat, majd a DTK Show,
benne Garas Dezső utolsó
interjúját láthatják.
Mi köszönjük a figyelmüket.
Viszontlátásra!
...
Több

Kiemelt részek

14:20:18

Híradó [2010-02-14-től]