Gyártási év: 2012 | Adásnap: 2012. április 28.
Időpont: 12:08:42 | Időtartam: 00:30:24 | Forrás: M1 | ID: 1367312
NAVA műfaj: ismeretterjesztő / oktató műsor
Főcím: Múlt-kor+-
Műsorújság szerinti cím: Múlt-kor
Műsorújság adatai: (12) Történelmi magazin Feliratozva a Teletext 111. oldalán. A Múlt-kor című heti magazin elsősorban nemcsak történészeknek szól, hanem azoknak is, akik akár csak hobbi szinten érdeklődnek a múlt titkai iránt. A Múlt-kor a magyar történelem XX. századi eseményei mellett beszámol a legfrissebb, éppen folyamatban lévő külföldi és belföldi ásatásokról, régészeti szenzációkról is. A műsorban egy-egy történet kapcsán olyan szemtanúk, szakértők szólalnak meg, akik új megvilágításba helyezhetik eddigi történelmi ismereteinket. A Múlt-kor a magyar történelem XX. századi eseményei mellett beszámol a legfrissebb, éppen folyamatban lévő külföldi és belföldi ásatásokról, régészeti szenzációkról is.
Fő leírás:
Traktorista nők a szocializmusban.
Teljes leirat:
- Üdvözlöm Önöket,
Cserhalmi György vagyok,
a Múlt-kor történelmi
magazint látják.
Egy fél évszázad ikonjai voltak azok
a robosztus menyecskék,
akik a béke tankjának nevezett
Hoffer traktorral harcoltak
a béke frontján.
A traktoros lányokra mindenki
emlékszik ma.
Ők voltak a szocialista emancipáció
groteszk lenyomatai.
Ismerősnek tűnnek,
mégsem tudunk rólunk semmit.
Történetesen azt sem, hogy
ezek az egykori példaképek
tevékenyen részt vettek a
beszolgáltatások ellenőrzésében.
Ennek ismeretében pedig már
cseppet sem olyan mulatságos,
vidám az ő történetük
és megítélésük.
Most a traktorista lányok következnek
itt a Múlt-korban.
- Férfioverall és baboskendő,
olajoskanna és stafírung.
Egy igazi szocialista nőidol
rekvizitumai,
akiről szobrot mintáztak,
bélyeget adtak ki
és színdarabot is írtak.
(énekel) - Én vagyok a
traktoros lány,
engem küldött hozzátok a párt.
Ellenséges bűzös posvány
nem tud minket megfojtani már.
- Indul a traktor már a határba.
A gépparipát uraló címlaplány képe
már a '80-as évek elején is kedves
mosolyt csalt a filmesek arcára.
Hogy valóban mulatságos volt-e
a munkásosztály
előretolt bástyáinak élete,
arra korabeli filmhíradók
nem adnak igazi választ.
- "Az egri nők a várban.
A mai nők a gépek mellett harcolva
építik a boldogabb jövőt."
- 1000 lány volt, akit ebbe a
szakmába beszippantottak.
- Ők ilyen 14-18 év közöttiek voltak.
- Nagyon veszélyes dolog volt.
- Nem nőnek való munka.
- Nem egy leányálom.
- Nem véletlenül váltak valahogy
a korszak irracionalitásának
szimbólumává.
- Mikor a visszaemlékezéseit megírja
Rákosi
a '70-es évek végén a két kötetben,
akkor azt írja ugye, hogy pont a
traktoros és a bányásznőkben
lehet, hogy túllőttünk a célon.
- Az államosított feminizmus
jelképeként debütáló
traktoros lány sziluettje
a retinánkba égett.
Úgy emlékszünk rá, mint aki a traktor
kormányát fogva vezeti
szebb jövő felé az országot,
s közben belekap hajába a
Hoffer traktor kékes füstjével
keveredő szél.
- "Büszkén ülnek a gépeken,
és azon törik a fejüket,
hogy lehetne egy traktorhoz
több ekét kapcsolni,
még hamarabb
bevetni a földeket.
Sok nagyszerű gépről,
az új kombájnról álmodoznak."
- Lehet olyan filmet is csinálni,
hogy nevetünk ezen az egészen.
Mert elég nevetséges volt,
ha visszatekintve nézzük.
De ha úgy kezded az egész dolgot
vizsgálni,
az ember szempontjából,
hogy az a kisember, aki belekerült
ebbe a történelmi folyamatba,
ez nem egy fekete-fehér történet
volt,
hanem ez egy valódi dráma volt.
- Ez egy nagyon szomorú
és nehéz időszak volt.
Azok, akik odajártunk
beszolgáltatást ellenőrizni,
padlást söpörni,
szóval ez egy nagyon hálátlan és
nehéz feladat volt.
De meg kellett tenni.
Meg kellett tennünk, mert
éhezett a munkás,
szükség volt az élelemre,
és abban az időben az volt,
hogy
eldugják a gabonát a parasztok,
pedig sokszor éppen
csak annyi volt,
amit ők maguk elfogyasztottak,
vagy amit vetőmagnak félretettek.
- Fázik a szegény traktoristalány,
mert egész éjjel a bálban
táncol a kis betyár,
másnap meg a kormány mellett
ülve szundikál.
Ilyeneket danoltak akkor.
- Indulj az útra, vissza ne nézz!
- Múltad a fájós bús 1000 év.
- Az ideológiai lepel akkor hullott
le a traktorista lányokról,
amikor a Kádár-korszak utolsó
évtizedének dokumentumfilmjei
feltárták mindazt,
amit a történelemkönyvek
addig elhallgattak.
Litauszki János filmjének szereplőit
nem a tőkés világ feletti diadalt
zengő motor vonzotta
a körmös traktorokhoz.
- Nagyon szegények voltunk.
A háború szegényei.
Saját magunk szegényei.
Se ruha, se cipő, se ennivaló.
Mindenféle munkalehetőséget
megragadtunk.
- Hazamegyek, mondom Édesanyámnak,
hogy
Édesanya, megyek pénzt keresni.
Hetenként fizettek.
- 600 forintot.
Annyit tudtunk keresni.
Azt úgy értse, hogy teljesítményre
ment.
És az akkora pénz volt!
Képzelje, mikor én legelsőnek
beállítottam 600 forinttal
Édesanyámnak,
hogy Anya, képzeld el, mondom,
600 forintot kerestem!
Azt mondta, hogy akkor megszűnt
a nyomor.
- Azt tartottam nagyon fontosnak
ebben a filmben elmondani,
hogy minden politikai manipuláció
mögött is azért érezni kell,
hogy ezeknek az embereknek
a számára
ez egy óriási fölemelkedés volt.
A traktoros lányok mozgalma
erősen köthető
az 1948-as élmunkás
mozgalom bevezetéséhez,
mely az MDP január 25-i határozatával
sztahanovista mozgalommá vált.
- Megvoltak a kvóták,
hogy hány fiatal nőnek, hány nőnek
kell lenni.
Hány fiatalnak,
hány párton kívülinek,
hány fizikai munkásnak,
hány szelleminek.
És nem az alkalmasság
szerint lettek kiválasztva.
- Vasbeton-szerelőtől a burkolóig,
festő-mázoló, ács stb.
Tudjuk jól, hogy a gépiparban is a
hegesztőtől a forgácsolóig,
esztergályosig a nők megjelennek.
- Annak a vasnak a szagát nem lehet
elfelejteni.
Nem tudom elmondani.
De nagyon nagyon szép szakma.
Olyan szép, mikor a kezünk
által valamit meg tudunk csinálni.
Még évek múlva is látjuk.
Amikor beültem a vonatra,
és tudtam,
hogy mi azt csináltuk,
meg ezt, meg azt, rajta.
Azon a vonaton.
Akár hamutartókat, kilincseket,
meg mit tudom én mit.
- Szokatlan volt nagyon.
Párszor én ríttam is.
Nem nagyon akartam megszeretni.
Ez a sztálini Szovjetunióból
jött,
egy olyan adott korszakban,
amikor mozgósították a vidéki,
képzetlen női munkaerőt.
Ennek pedig nagyon egyszerű,
tervgazdaságból származó okai voltak.
Munkaerőhiány volt, minden
segédmunkára szükség volt.
A gépek tönkrementek
a II. világháború alatt.
Szükség volt még a nőkre is
a munka frontján.
Azok a híresztelések vannak,
hogy azok a lányok,
akik felülnek traktorra,
azok majd tankra is alkalmasak
lesznek felülni.
Nagyon jól tudjuk, hogy
hidegháborús időszak volt.
- Ezt fejeli még meg az MDP titkárság
egy határozattal
1951. december közepén.
Tehát még karácsony
előtt ezzel foglalkoztak,
hogy női traktorista iskolákat kell
országszerte felállítani.
- A lányok megszerették a könyveket.
Solohov regénye a legnépszerűbb.
Már a címe is felkelti a leendő
traktoristák érdeklődését:
"Új barázdát szánt az eke"
Azelőtt Horthyék dőzsöltek itt.
Most a fiatal traktoristák pihenik
ki a tanulás fáradalmait.
- Ezek úgynevezett gyorstalpaló
tanfolyamok voltak,
és nagyon hamar
felkerültek a traktorra.
- Megnézed a traktorokat?
Mondom: Szeretném.
Mikor én azokat megláttam,
olyan természetesnek tűnt,
hogy traktor, jól van.
Akkor próbálgatott egy dencsi
lány menni.
Egyenesen felment a puspángbokorra.
Jézus Mária, mondom, itt mi lesz!
Rákosi kiadja Hegedűs Andrásnak,
hogy a tavaszi mélyszántásba már
az '52-es tavaszi mélyszántásba
azt szeretné,
hogy a nők a traktorosok legalább
50 százalékát adnák.
Rákosinak különösen szívügye volt,
hiszen ez igazán egy szovjet példa
magas szintű megvalósítása volt.
Rendszeresen ellenőrizte
a minisztériumokat,
a minisztériumi vezetőket,
hogy halad a szervezés.
- Aztán sajnálattal kellett arról
értesülni,
hogy ezt az 50 százalékot nem lehet
betartani,
mert nincs annyi traktorista lány,
aki szívesen venne ebben részt.
- Jaj, volt, hogy agitáljunk nőket,
arról volt szó.
Hányszor mondták a gépállomáson,
ott az irodán,
hogy hozzunk nőket.
Kit? Menjetek, és keressetek!
Kit? Mikor nem jött egy se.
A történelem egy furcsa fintoraként
az segített a szervezőknek,
hogy a bordélyházak felszámolásával
az onnan kikerülő hölgyek
időlegesen érdeklődést mutattak
ezen tanfolyamok iránt.
- A gépesített mezőgazdaság tetejére
szimbolikusan felültetett nőalakot
nem csak a prostituáltak rövid
jelenléte feketítette be,
az sem használt hírnevének,
hogy a brigádok férfitagjaival
hetekig dolgoztak együtt a földeken.
És olykor közösen szántották,
agitálták végig az országot.
A vezetésnek óriási kampányt kellett
indítani,
hogy elaltassa a traktorista
feleségek féltékenységét,
és a szülők gyanakvását.
- Akkor lenézték a nőket,
valóban lenézték,
hogy ilyenek, olyanok, azért mennek
oda.
De mi az apámmal voltunk mindig.
- Hogy engedheted, nem tudod,
hogy egész éjszaka hol van, meg
mit csinál!
Nem is biztos, hogy ott van.
- Nagyon sok mindenben tradicionális
a magyar társadalom,
tehát a család szerepének
a megítélésében,
az együttélések,
a házasság megítélésében.
Tehát egy nagy konfliktus keletkezett
ily módon
az emberek és az egyének
véleménye, beállítottsága,
és a fentről vezérelt megvalósítani
kívánt szocialista célok között.
- Aki ilyen sok férfi között
dolgozik,
annak ugye nehéz
megtartani a tisztességét.
Ezt ellensúlyozandó a korabeli
Nők Lapja cikkekben
gyakran írtak olyan traktoros
lányokról,
akik a stafírungjukra gyűjtöttek.
Ez viszont ugye egy teljesen
hagyományos,
női szerepnek való megfelelés.
Ugyanitt sokszor írtak olyanokról is,
akiknek a vőlegénye is
traktorista volt,
és akkor jaj de jó, együtt fognak
dolgozni a traktoron
a házasságkötés után is.
- 15 hold juttatott földjük van
Bártfaiéknak Pusztaszabolcson.
Legnagyobb gyermekük,
Erzsébet, már tagja
a helybeli Dózsa
termelőszövetkezetnek.
Minden vágya az,
hogy traktorista lehessen,
ehhez kéri édesanyja beleegyezését.
Bártfainé szívesen engedi a gépek
után érdeklődő lányát
erre a pályára.
Megnéztük filmen, hogy tényleg
szántanak a lányok másfele.
Akkor láttuk, hogy azok
ilyen hátsó, piros kendővel
hátra kötötték a fejüket,
és mondtuk, hogy mi nem.
Kendőbe szántani nem.
Mi svájci sapkát vettünk, egyformát.
Mert kék munkásruhát kaptunk.
És akkor svájci sapkások voltak a
kevi traktoros lányok.
- Mivel ezeket az embereket
valamiféleképpen föl kellett tenni
a pódiumra,
ezért az eszközök ennek megfelelők
voltak.
Ugyanúgy, mint ahogy
a hitleri időkben,
alulról fényképezték.
Az ő nagyságukat, az ő
személyiségüket,
az ő fantasztikus hozzáállásukat
próbálták valamiféleképpen
ilyen formai eszközökkel is
megmutatni.
- Még a férfi elvtársakat is idegenül
fogadták,
amikor meglátták, hogy egy csajnak
kilóg a haja a sapka alól!
Azt hogyan, mit gondol?
Ezek szántani?
Ezek?
Bizony nagyon rámenősen
kellett csinálni.
Nagyon meg kellett mutatni,
nem azzal, hogy agitáltunk,
hanem mutatni kellett,
meg kellett mutatni, hogy egy ilyen
nadrágszíjforma földet
úgy fölszántani, hogy annak a
földnek szépnek kellett lenni.
- A propaganda leghatásosabb
ütőkártyája
az immár alkotmányosan
is alátámasztott
emancipáció volt.
A hazai társadalmi hagyományokat
megbontó friss eszme
még úgy is pezsdítően hatott a nőkre,
hogy a hatalom az egyelőséget
egyformaságként értelmezte,
és csupán a munkaerőpiacra
korlátozta.
- A traktoron eltöltött idő inkább
egy ideológiai pluszt adott nekik,
aminek eredményeként beiskolázták,
és egy nagyon komoly
karrierlehetőséget,
felemelkedési lehetőséget jelentett
nekik.
Tehát az igaz, hogy lasszóval
fogták ezeket a lányokat,
de pl. a lasszónak volt egy kvóta
formája.
Úgy éreztük, hogy ez nekünk rang.
Szóval egy olyan valami, hogy mi nők,
íme élünk az egyenjogúság adta
lehetőséggel, férfiként dolgozunk.
- Ám hogy a férfiszerepet öltő
lányok
kezdetben milyen árat fizettek
a hagyományos,
patriarchális norma
keresztülhúzásáért,
azt épp az eléjük példának állított
első szovjet traktoristaceleb
sorsának iróniája mutatja.
Pása Angelinát a kollegák
agyonverték a földön,
mert ő volt az, aki azt a megszokott
status quo-t, ami jelen volt,
azt felborította azzal,
hogy a férfiakkal együtt dolgozott.
- A férfi traktorosok nem szívesen
versenyeztek a lányokkal.
Ilyenekről is lehetett olvasni,
hogy elrontották pl. a traktorokat,
hogy a lányok ne tudjanak ugyanúgy
teljesíteni, mint ők.
- Úgy voltak vele a férfiak is,
amelyik már okosabb volt,
hogy ha beállt, csinálja.
Egyenjogúság van!
Dolgozzon az is!
Általában a férfiak jelentős
rétegeiben élt az a tudat,
hogy a nő úgyse tudja ezt csinálni,
vagy úgy nem tudja megcsinálni,
mint én, a férfi.
De miután látta, hogy igenis,
meg tudja csinálni,
és az értékeléseknél tapasztalta
olyan is,
aki nem volt hölgy traktoros
közelében,
nem dolgozott traktorosként.
De hallotta, hogy milyen
teljesítményt ért el,
az kérem szépen, abban aztán
abban a férfiben is végbement egy
átalakulás.
- Mert a munkánk beszélt mindig.
A rajzokat ha tudta valaki,
az mindent jelentett.
Ha rajzolva szállsz-nak neveztük,
hogy fogjak hozzá.
Meglátta mindenki,
ki hogy ért hozzá.
Az 1953-ig tartó kampány végére
kivívott megbecsülésért
és az ideológiai szerepet is játszó
gépállomások elfogadásáért
keményen kellett küzdeni a
munkásosztály rangjára emelt nőknek.
Nemcsak a társadalommal kellett
harcolniuk, hanem a cikkekben
kedves játszópajtássá
szelídített gépeikkel is.
- Ezek úgynevezett
izzófejes traktorok voltak.
Ezt úgy kellett működésbe hozni,
hogy a lendkereket kellett
tulajdonképpen megmozgatni.
Ez egy ilyen csuklós rendszerű volt.
Erre nagyon kellett vigyázni.
- Mikor így kurblizni kellett
előre hátra,
míg az vissza nem rúgott,
addig csinálni kellett.
- Én sovány voltam, 48 kg.
Meg azt a kereket is forgatni!
Az nehéz volt!
Sokszor visszaütött
az embernek a kezére.
- Mindegyiknek eltörte a karját,
az, hogy egy ilyen vaslapon
ül valaki -2 fokban,
mert hóban is szántottak,
az valami rettenetes.
A veséjük tönkrement,
de egyáltalán, ezek nem gumírozott
traktorok voltak,
ezeknek fogaik voltak,
ezeknek a Hofferknek, az elsőknek.
Aztán később gumisak lettek.
Egyszerűen elképesztő, szétrázta
őket,
minden porcikájuk megsínylette
ezt az egész munkát.
- Tulajdonképpen '56 után terjedt el
mind az egészségügyi, mind a
történeti szakirodalomban,
hogy nem képesek gyereket szülni,
mert nagyon sokat
dolgoztak a traktoron.
- Sokszor idáig jártunk az olajban.
Akkor a fogunk meg a
szemünk fehéredett,
mert prüszköltünk,
akkor nem tudtuk mindig
megmosni,
gázolajba mostuk meg.
Nehéz munka volt, nagyon nehéz.
- Velem az volt a baj,
hogy ha éjszaka szántottam,
és véletlenül villámlott,
na én tovább nem.
Akkor leálltam és bementem,
mert én féltem attól,
hogy agyoncsap a villám.
Akkor csóválták a fejüket:
Így nem lehet.
De lehet, mert én
olyankor nem szántok.
- Hogy belementem éjszaka az árokba,
ilyen volt, hogy beleborultam.
- Akkor vittem neki a viharlámpát.
Mert nem volt világítás
az első gépeken.
Pici csórik, vittük mind a lámpát,
aztán gondolja el,
jött egy róka,
két kis fényes szemmel,
hogy meg szoktunk ijedni!
Úgy vert a szívünk, sokszor
megértük,
fél kézzel a lámpát fogni,
féllel meg azt, hogy ki ne ugorjon.
- A testi-lelki sebek
fájdalomcsillapítója
az elismerés és a kommunizmus
megvalósításába vetett
óriási hit volt.
- Sztahanovista voltam.
- Szemináriumra jártunk.
Még mindig tudom,
annyira belémverték.
Mi a szegény ember
legnagyobb ellensége?
Akkor azt mondtuk, hogy a
földesúr, a gyáros és a bank.
- A traktorra ülő lányok úgy
érezték,
hogy a történelem nem csak
keresztülsétál az életükön,
hanem ők maguk irányítják azt.
- Úgy éreztük akkor, hogy mi most
olyan munkakörben dolgozunk,
olyan helyen dolgozunk,
ahol tudunk harcolni azért a
szépért és jóért,
ami mint egy út lebegett a
szemünk előtt,
mert hiszen kaptuk a politikai
képzést,
és mindenféle képzést, amit
csak lehetett.
Ezek a kevésbé iskolázott,
tanulatlan fiatalok.
Mint egy nagy cél, lebegett előttünk
a jövő szépsége, jósága,
a szocializmus képe.
Mi most ezért dolgozunk.
- Nagyon jóhiszeműen belement
ebbe az egész dologba.
Tizenhat éves volt.
Gondolkodjunk, 16 évesen került
egy traktorista iskolába.
Ez egy borzasztó fiatal kor.
Nagyon könnyű
megtéveszteni az embereket!
Belekerült ebbe az egészbe,
és ez egy óriási lehetőség
volt számára.
És utána mi történt?
Utána az történt, hogy amibe ő
hitt, végig hitt,
mert ő hittel csinálta ezt az
egészet,
az egyszerűen pillanat alatt
elillant, kész vége.
- 1952. júniusában a pártbizottságra
kerültem politikai munkatársnak.
- Meddig dolgozott ott?
- 28 évig.
- És most?
- Nem tudom, erről beszéljek-e?
- Most mi van?
- Tessék megállni.
- Ez a csalódottság volt az egyetlen
mozzanat,
amely miatt Aczél György a kádár-kori
kulturális irányítója is
elgondolkodott azon, hogy dobozba
zárassa-e a filmet.
A padláslesöprések és a jegyrendszer
emléke ugyanis még
elevenen élt még azokban a
traktoristákban,
akiknek a beszolgáltatásokban is
részt kellett venniük.
A lányok, akik éppen úgy tettek
esküt a 2 százalékos szemveszteségre,
mint később férjük előtt az
örök hűségre,
kiábrándult, életüket nehezen
tengető nyugdíjasokká váltak.
- Kiderül az, hogy micsoda
dráma volt ez!
Azt szoktuk mondani, hogy
a forradalom kiköpi a gyermekeit.
A politika nyilvánvalóan használta
őket arra is,
- hogy egy ellenőrző szereppel -
szembesüljenek
azokkal az emberekkel, ahonnan
ők jöttek,
akiknek a tevékenységét nekik kellett
ellenőrizni.
Vagy egy ilyen politikai
dolog kapcsán,
hogy beszolgáltatás,
nekik kellett esetleg jelentéseket
írni.
És micsoda meghasonlás volt ez
számukra,
mikor az egész dologgal szembesültek.
Mert az ő értékrendszerük
működött!
- Akiben volt érzés, szív,
az önmagával is szembekerült.
Mert nehéz dolog,
amikor az ember látja ott;
az asszony sír,
a férfi káromkodik,
és mondja, hogy nincs,
értsék meg, hogy az utolsó szemet is
elvitték.
És akkor az emberbe egy szorongás
volt,
hogy valami nem jól van itt.
Valahogy másképp kellene ezt a dolgot
megoldani.
- Nem mentem volna.
Beszolgáltatni nem.
- Nem mentem volna.
Mindenki ismert bennünket, akkor hogy
mondtam volna,
hogy megy a talpaló család kéregetni,
vagy mit tudom én.
- Amikor láttam, hogy
három kisgyerek van,
és én attól mindent elviszek,
na ne, azért ennyire nem voltam!
És megcsináltuk azt,
hogy az ellenőrt
addig kicsit félreállítottuk.
Mert ugye valamivel őt
is el lehetett foglalni.
(zene) - Úgy néztem magamra mindig,
ahogy csodára nézni illik,
csodára, az ember fiára,
kezeire, nyírott hajára.
- A traktorista lányok filmje
1983-ban
minden idők egyik legnézettebb
nőnapi műsora lett.
Ekkoriban a Hoffer traktorok
már mind
a Mezőgazdasági Múzeumban voltak.
Vezetőik pedig már csaknem
50 évesek is elmúltak.
A televízió szerkesztőségét pedig
elárasztották a levelek.
- Akkor csináltunk egy traktorista
találkozót.
(hangosbemondóból) - Figyelem,
szeretettel köszöntjük
a traktorista találkozóra érkezőket.
- Hoztunk egy Hoffer-traktort,
amire felülhettek,
találkozhattak egymással,
szerelmesek találkoztak
egymással,
barátnők találkoztak
egymással,
óriási élmény volt számukra,
hogy a történelemben ez a
pici kis időszak
ez újra valahol egy kicsit - a
nosztalgia alapján -
felelevenedhet és újra
megélhetik ezt a dolgot.
- A traktor egy epizód volt
a női munkában.
Elsősorban a propagandában volt nagy
szerepe.
- Nagyon fontos szerepet játszott
a magyarországi
emancipáció történetében.
- Én nem gondolom, hogy ez óriási
tömegeket megmozgatott volna,
vagy hogy komoly gazdasági
jelentősége lett volna.
- Van akinek az életében ez csak
egy epizód volt,
de van, akinek azért egész életutat
meghatározott ez a döntése.
Volt olyan is, aki a későbbiekben
úgy állta meg a helyét,
hogy a '60-as években
kombájnvezetőként dolgozott,
de még olyan is előfordult,
van olyan példa is,
aki a '80-as években pedig
taxisofőrként.
- Ezek a nők megállták a helyüket.
Akik effektíve a szakmájukban
jók voltak,
ha más nem, azt be tudták
bizonyítani,
hogy a nők is ugyanarra képesek,
mint a férfiak.
- Fiatalok voltak,
szerelmesek voltak,
mindenkinek ez a legszebb időszaka
az életének. Persze.
Akármi történt volna, akkor is.
Ezeket nem lehet visszahozni.
És minden nyomorúság és
minden ellenére
szépen élték meg.
...
Több
Közreműködők:

Személyek

07:00:53

Schadt Mária, szociológus

07:01:37

Litauszki János, rendező

07:02:39

Szabó Lajosné, egykori traktorista

07:04:07

Tóth Eszter Zsófia, történész

07:04:18

Pongrácz Tiborné, demográfus

07:04:43

Garaguly Jánosné, lakatos

07:05:12

Gethard Jánosné, volt traktorista

07:05:23

Pető Andrea, szociológus, történész

07:05:34

Horváth Sándor, történész

07:06:03

Varga Zsuzsanna, történész

07:13:48

Szurcsik István, egykori TSZ-elnök

Kiemelt részek

06:59:50

Bacsó Péter: Te rongyos élet (1983) (részlet)

07:00:06

Traktoros nő a Nők lapja címlapján (újság)

07:02:02

Litauszki János: Traktorista lányok (1983) (részlet)

16:50:48

Múlt-kor [2009-03-01-től]

©Nemzeti Audiovizuális Archívum, 2017